Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Прикметник


§ 32. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ПРИКМЕТНИК»


275

І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Поясніть роль прикметників у тексті.

ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ

Широку світлу смугу посередині небосхилу в Україні називають Чумацьким Шляхом. Чумаки здавна возили з Криму сіль і рибу. Поволі* чвалали** курними степовими шляхами сірі воли, рипіли вози, погейкували погоничі. Багато днів їхали чумаки, багато ночей спали просто неба, вдивляючись у його візерунки, і здавалась їм ота світла зоряна смуга, що простягнулась якраз у напрямку їхніх мандрів, безконечною, як степовий шлях. Ось чому назвали її українці Чумацьким Шляхом (З книги «Про що розказують зорі» ).

*Поволі - рос. медленно, потихоньку.

**Чвалати - рос. брести, плестись.

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Доберіть синоніми до підкреслених спів. Скористайтеся словником синонімів.

2. Випишіть три словосполучення «іменник + прикметник» (на вибір). Визначте групу прикметника за значенням, а також його рід, число і відмінок.

3. Розберіть за будовою виділені прикметники. Визначте спосіб їх творення та поясніть написання.

4. Провідміняйте усно один із прикметників (на вибір).

5. Виберіть із тексту якісний прикметник. Утворіть його просту та складену форми ступенів порівняння (письмово).

6. Розберіть прикметник степовими (у третьому реченні) як частину мови.

276

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Про що ви думаєте, вдивляючись у нічне небо? Пофантазуйте, про що можуть розказати зірки.

277

Хто зможе пригадати й записати п’ять назв міст, сіл, країн, річок, морів, сузір’їв тощо з прикметником? А хто пригадає сім таких назв? А хто ще більше?

278

І. Перекладіть текст українською мовою й запишіть. Скористайтеся поданим нижче словничком. Поясніть роль прикметників у тексті.

Лунной ночью в берёзовом лесу светло, как днём. Свет луны отражается сугробами и делает лес просторным, похожим на огромный зал с белыми колоннами. Полна тайн настороженная тишина ясной зимней ночи.

Что это? В снегу темнеет щель. Полоса света как бы серебряным поясом охватила что-то мохнатое. Под сугробом, в берлоге, лежит и дремлет в ночной тиши медведь. Его не беспокоит холодный луч луны (Д. Зуев).

II. Порівняйте вимову й написання виділених спів в українській і російській мовах.

Словничок

Берлог - укр. барліг (у барлозі).

Беспокоить - укр. турбувати, тривожити.

Дремать - укр. дрімати.

Настороженный - укр. насторожений.

Отражаться - укр. відбиватися.

Охватывать - укр. охоплювати, обхоплювати.

Сугроб - укр. замет, кучугура.

Щель - укр. щілина, шпара.

279

Прочитайте речення. Знайдіть у них невиправдані повтори. Доберіть синоніми для уникнення цього недоліку. Відредагуйте усно речення.

1. Ранок був чудовий, і ми в чудовому настрої пішли на риболовлю. 2. Хлопець був щирий. Його щира розповідь вразила присутніх.

280

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть казку за поданим початком. Якщо бажаєте, намалюйте ще й ілюстрацію.

- Мабуть, я заблукав, - подумав Сергійко, опинившись перший раз у місті Прикметника.

ВАРІАНТ Б. Підготуйте повідомлення (на 2 хвилини) в науковому стилі на тему «Краса й багатство прикметників».

281

САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.

1. Під час вивчення теми «Прикметник» я дізнався (дізналася) багато нового. Наприклад, як…

2. Найважчим під час опрацювання матеріалу для мене було…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Для вас, допитливі

Чи знаєте ви, що правильно казати дрібні гроші, а не мілкі? Мілкою ж може бути річка чи тарілка.

Багато цікавої та корисної інформації про культуру мовлення можна знайти на сторінках книжки Євгенії Чак «Чи правильно ми говоримо?». Про те, що вас найбільше зацікавило в цій книжці, розкажіть однокласникам.

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте тестові завдання.

Перевірте виконання, користуючись відповідями в додатку

1.  У формі давального відмінка вжито прикметник у реченні

А Дощ ліниво зашарудів по розбухлій землі (М. Стельмах).

Б Був білий світ не білий вже, а чорний (Л. Костенко).

В На поверхні води видно лише невелику частину айсберга (З підручника).

Г Квіти мати-й-мачухи ясно всміхаються щедрому весняному сонцю (Л. Павленко).

2.  Присудком є прикметник у реченні

А Стоїть гора високая (Л. Глібов).

Б Після вранішньої зливи земля прозора і чиста (В. Дніпровський).

В Видно шляхи полтавськії і славну Полтаву (І. Котляревський).

Г Ржали коні козацькі, і шаблі дзвеніли (Д. Білоус).

3.  До однієї групи за значенням належать усі прикметники рядка

А Оксанина книжка, рідна сторона, братів костюм

Б новий ноутбук, заяча душа, далека дорога

В залізний шолом, зоряний вечір, мудра порада

Г холодне серце, холодне повітря, зимовий холод

4.  НЕправильну форму ступеня порівняння прикметника вжито в рядку

А довший

Б більш довгий

В більш довший

Г найдовший

5. За допомогою суфікса -ов- утворюємо прикметник від кожного іменника рядка

А дощ, нуль, калина

Б калач, ліс, куля

В гроза, травень, шовк

Г плащ, кришталь, поле

6.  Складіть по одному реченню зі словом невисокий і сполукою не високий.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що спільного й відмінного між прикметниками та іменниками?

2. У чому полягає різниця між якісними, відносними та присвійними прикметниками? Наведіть приклади.

3. Розкажіть про творення ступенів порівняння прикметників.

4. Наведіть приклади коротких і повних нестягнених форм прикметників. У якому стилі мовлення здебільшого використовуємо такі прикметники?

5. Які прикметники належать до м’якої групи, а які - до твердої? Провідміняйте усно по одному прикметнику кожної групи.

6. Які прикметники пишемо із суфіксом -ов-, а які - з -ев-(-єв-)? Наведіть приклади.

7. Коли не з прикметниками пишемо разом, а коли - окремо? Наведіть приклади.

8. Розкажіть про написання н і нн у прикметниках.

9. Розкажіть про написання складних прикметників разом і через дефіс.

10. Поясніть роль прикметників у мовленні.

Моя сторінка

ЦІКАВО ЗНАТИ

ПРИКМЕТНИКИ-ЧЕПУРУНИ

В українській мові словами-красенями стали прикметники весняний, волошковий, калиновий, світанковий і подібні. Ви помітили, що на кожному слові поставлено два наголоси. Вибирайте, який більше до вподоби. Подивіться, як використовують наголошення цих прикметників поети:

1. Тоді я вийду до своєї вишеньки через пісень калинові мости (Б. Олійник); 2. На мостах калинових калинові знамена (Д. Білоус).

Прикметникам немовби хочеться то зберегти наголос іменників, від яких вони утворилися, то виробити власне наголошування (І. Вихованець).

І ТАКЕ БУВАЄ

ОДІОЗНА ПОСТАТЬ

Один працівник, бажаючи зробити приємність іншому, сказав:

-  Нашому колективу дуже хотілося б, щоб цю роботу очолила така одіозна постать, як ви.

-  Ви справді вважаєте мене ненависним, неприємним? - образився співрозмовник.

-  Вибачте, але ж я назвав вас таким пишним і красивим латинським словом - одіозний.

Поясніть, чому образився колега. Що означає запозичене слово «одіозний»? Як уникнути подібних ситуацій?

НА ДОЗВІЛЛІ

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА ) Дайте відповіді на запитання-жарти, використовуючи прикметники.

1. З якого посуду не їдять? 2. Яким гребенем не можна розчесатися? 3. Який вузол не можна розв’язати? 4. Під яким кущем сидить заєць, коли йде дощ? 5. Якою косою трави не накосиш?

СКОРОМОВКИ

Женчик, женчик невеличкий, на женчику - черевички, і шапочка чорненька, і латочка червоненька.

* * *

Мусій, муку сій, печи паляниці, клади на полиці.

УСМІХНІМОСЯ

ДИТИНА У МНОЖИНІ

- Миколко, як буде іменник людина у множині? - запитує вчитель.

- Люди, - відповідає учень.

- А як буде у множині іменник дитина?

- Близнята!


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити