Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Числівник


§ 35. ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ЦІЛІ ЧИСЛА


Про типи відмінювання кількісних числівників та особливості їх уживання в непрямих відмінках

ПРИГАДАЙМО. Які є відмінки числівників?

304

Розгляньте зразки відмінювання числівників один, два, три, чотири. Розкажіть про їхні закінчення в родовому та орудному відмінках. У яких відмінках можливі паралельні форми?

Числівник один


Однина

Множина

Чоловічий

рід

Жіночий

рід

Середній

рід

Н.

один

одна

одно, одне

одні

Р.

одного

одної, однієї

одного

одних

Д.

одному

одній

одному

одним

Зн.

один, одного

одну

одно, одне

одні, одних

Ор.

одним

одному, однією

одним

одними

М.

(на) одному,

(на) одній

(на) одному,

(на) одних


однім


однім


Числівники два, три, чотири


Чоловічий і середній

рід

Жіночий рідН.

два

дві

три

чотири

Р.

двох

двох

трьох

чотирьох

Д.

двом

двом

трьом

чотирьом

Зн.

два, двох

дві, двох

три, трьох

чотири, чотирьох

Ор.

двома

двома

трьома

чотирма

М.

(на) двох

(на) двох

(на) трьох

(на) чотирьох

У знахідному відмінку числівники два, три, чотири мають форму називного відмінка (якщо іменник, з яким сполучаємо числівник, означає неістоту) або форму родового відмінка (якщо цей іменник означає істоту). ПОРІВНЯЙМО: подарував три троянди; зустрів трьох друзів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У формі орудного відмінка числівників чотири має закінчення -ма. Знак м’якшення не пишемо - чотирма.

305

Провідміняйте усно словосполучення. Відмінювання двох з них (на вибір) запишіть.

Два олівці, одна задача, три волошки, чотири яблуні.

306

Спишіть прислів’я та приказки, ставлячи подані в дужках числівники у потрібній формі. Визначте відмінок числівників.

1. З (одна) квітки весна ще не починається. 2. За (один) вченого (два) невчених дають. 3. З (один) волом хліба не доробишся. 4. З (одна) ягоди немає вигоди. 5. За (два) зайцями поженешся - жодного не піймаєш. 6. (Два) правд не буває. 7. (Одна) рукою в долоні не заплещеш*.

*Плескати рос. хлопать.

5-20, 30

В українській мові числівники від п’яти до двадцяти, тридцять, кільканадцять у всіх відмінках, крім називного, мають паралельні форми. НАПРИКЛАД:

Н.

п’ять

сім

Р.

п’яти, п’ятьох

семи, сімох

Д.

п’яти, п’ятьом

семи, сімом

Зн.

п’ять, п’ятьох

сім, сімох

Ор.

п’ятьма, п’ятьома

сьома, сімома

М.

(на) п’яти, п’ятьох

(на) семи, сімох

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У числівниках шість, сім і вісім при відмінюванні відбувається чергування голосних (шести, семи, восьми).

40, 90, 100

Числівники сорок, дев’яносто, сто в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення -а. НАПРИКЛАД: близько сорока днів, у ста будинках.

Мільйон

Числівники нуль, мільйон, мільярд відмінюємо як іменники чоловічого роду II відміни, а числівник тисяча - як іменник жіночого роду І відміни.

Н.

сорок

Р.

сорока

Д.

сорока

Зн.

сорок

Ор.

сорока

М.

(на) сорока


307

Провідміняйте числівники спочатку усно, а потім - письмово. У непрямих відмінках наведіть паралельні форми (якщо є). Особливу увагу звертайте на орудний відмінок. Виділіть закінчення.

Вісім, тридцять, сто, мільйон.

308

Перекладіть і запишіть українською мовою.

Порівняйте вимову й написання числівників в українській і російській мовах.

Коробка с двенадцатью карандашами; упаковка с десятью чашками; в восемнадцати километрах от станции; добавили к одиннадцати граммам; не было яблок на семи яблонях; пришли играть* к трём братьям; сварили варенье из двух килограммов вишен; проверил больше ста документов.

*Играть - укр. гратися.

309

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи сполучень слів. Спишіть, замінюючи цифри словами. Перевірте один в одного правильність виконання.

1. Без 90 грамів, після 30 годин, протягом 6 днів, із 7 депутатами, у 8 державах, побачив 5 тигрів.

2. Без 100 кілограмів, після 30 днів, протягом 6 годин, із 7 учнями, у 8 квартирах, побачив 5 леопардів.

Десятки

В українській мові, на відміну від російської, у числівниках на позначення десятків (п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят, кількадесят) відмінюємо лише другу частину. ПОРІВНЯЙМО:

Сотні

У числівниках на позначення сотень (від двохсот до дев’ятисот, кількасот) відмінюємо обидві частини. НАПРИКЛАД:

Н.

шістсот

двісті

Р.

шестисот

двохсот

Д.

шестистам

двомстам

Зн.

шістсот

двісті

Ор.

шістьмастами,

двомастами


шістьомастами

(на) двохстах

М.

(на) шестистахЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У числівниках на позначення сотень лише в орудному відмінку можливі паралельні форми: сьомастами або сімомастами.

Складені

У складених кількісних числівниках кожне слово відмінюємо окремо.

310

Провідміняйте за поданим вище зразком числівники сімдесят і сімсот, особливу увагу звертаючи на орудний відмінок. Наведіть, якщо є, паралельні форми.

311

Перекладіть і запишіть українською мовою. Визначте відмінок числівників. Порівняйте написання числівників в українській і російській мовах.

Восьмисот пятидесяти студентов; на шестидесяти двух страницах; шестью копейками; семистам шестидесяти двум рабочим; на трёхстах семидесяти гектарах; шестьюдесятью метрами.

312

І. Запишіть числівники у формі давального й орудного відмінків. Наведіть паралельні форми виділеного числівника.

Шістнадцять, нуль, мільярд, кількасот, сто чотирнадцять, шістсот двадцять п’ять, тисяча вісімсот вісімдесят чотири, дві тисячі дев’яносто.

II. Один із числівників (на вибір) у формі орудного відмінка введіть у речення.

313

Провідміняйте одне з поданих сполучень спочатку усно, а потім - письмово.

1. П’ятсот п’ятдесят п’ять гривень.

2. Вісімсот вісімдесят вісім кілограмів.

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

сімдесяти

сімдесятьма

семидесяти

семидесятьма

314

Спишіть текст, замінюючи цифри словами. Зверніть увагу на правильність уживання складених числівників у непрямих відмінках.

Земля разом з 8 іншими планетами рухається навколо Сонця. Відстань* її від Сонця змінюється від 147 мільйонів кілометрів на початку січня до 152 мільйонів кілометрів на початку липня. Період обертання** Землі навколо нашого світила дорівнює приблизно 365 добам, а навколо своєї осі — 23 годинам 56 хвилинам 5 секундам (3 довідника).

*Відстань - рос. расстояние;

**Обертання - рос. вращение.

315

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Уявіть, що вам потрібно електронною поштою надіслати повідомлення мамі (татові, сестрі), вказавши, що ви купили в магазині, скільки грошей заплатили, скільки залишилося, куди пішли, о котрій годині повернетеся. Напишіть таке повідомлення. Числа записуйте словами.

ВАРІАНТ Б. Уявіть, що ви працювали в шкільному саду. Вам потрібно написати й надіслати електронною поштою директору школи повідомлення, вказавши в ньому, скільки дерев ви обкопали, з котрої по яку годину працювали, скільки кілограмів яблук плануєте зібрати восени. Числа записуйте словами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити