Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Числівник


§ 38. УЖИВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ

 

Про особливості поєднання числівників з іменниками в усіх відмінках, а також про культуру мовлення

336

Порівняйте записи в колонках. Визначте, у якому відмінку й числі вжито іменники першої колонки. А другої? Зробіть висновок про особливості вживання числівників у називному відмінку з іменниками.

Називний відмінок

Із числівниками два, три, чотири в називному відмінку іменники вживаємо в називному відмінку множини. ПОРІВНЯЙМО:

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

два метри три місяці

два метра три місяця

Непрямі відмінки

Із числівниками п’ять і більше в називному відмінку іменники вживаємо в родовому відмінку множини. НАПРИКЛАД: п’ять метрів, десять місяців.

У непрямих відмінках іменник уживаємо в тому самому відмінку, що й числівник. НАПРИКЛАД: семи учнів, сімом учням, сімома учнями.

Із числівниками тисяча, мільйон, мільярд іменники незмінно вживаємо в родовому відмінку. НАПРИКЛАД: тисяча тонн, тисячею тонн, тисячі тонн.

Дробові

При дробових числівниках, які означають кількість частин одного предмета, іменники вживаємо тільки в родовому відмінку однини. Але якщо до складу дробового числівника входять слова з половиною, з чвертю, то іменник пов’язуємо з цілим числом. ПОРІВНЯЙМО:

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

півтора гектара дві треті кілограма двом третім кілограма два з половиною кілограми

півтора гектари дві треті кілограмів двом третім кілограмам два з половиною кілограма

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Іменники при складених числівниках уживаємо в тому відмінку, якого вимагає останнє слово: двадцять три дні, двадцять п’ять днів.

337

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в кожному з поданих речень іменник персик ужито в різних формах.

1. На столі лежало три персики. 2. Мама купила шість персиків. 3. Для приготування пюре потрібно півтора персика.

338

Спишіть словосполучення, ставлячи іменник у потрібній формі. Обґрунтуйте вибір форми.

Два (комп’ютер), три (місяць), чотири (урок), півтора (зошит), півтори (зміна), два (кролик), шість (кролик), три (апельсин), дві п’яті (метр), три з половиною (кілограм), сорок з половиною (процент), п’ять десятих (відсоток), півтора (місяць), півтора (рік), двадцять чотири (трактор), чотири (рядок), три (сантиметр), два (коктейль), чотири (учень).

339

Запишіть послідовно, розкриваючи дужки, словосполучення у дві колонки:

1) у яких іменники вживаємо в називному відмінку; 2) у яких іменники вживаємо в родовому відмінку.

Одна (слива), 1/2 (узвіз), п’ять (картина), два (кілометр), шість (автобус), три (ананас), вісім (ожина), п’ять (удав), два (килим), півтора (пиріг), десять (острів), чотири (светр), п’ятнадцяте (квітень), вісім (лящ), сім (стебло), три (колесо), два (смайлик), дев’ять (колір), чотири (будинок).

КЛЮЧ. У кожному іменнику підкресліть другу букву. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте крилатий вислів.

340

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Один з вас має поєднати подані числівники з іменником година у відповідній формі, а другий - з іменником доба. Утворені сполучення запишіть. Обміняйтеся зошитами й звірте форми іменників.

Одна друга, чотири з половиною, шість з половиною, двадцять шість, двадцять три, півтори, дві треті, дві з чвертю, мільярд.

341

І. Спишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі й записуючи цифри словами.

1. Територія України простяглася із заходу на схід на 1316 (кілометр), з півночі на південь - на 893 (кілометр). 2. Найвищою вершиною України є гора Говерла, висота якої сягає 2061 (метр). 3. Поле розкинулось на 763 (гектар).

II. Виконайте письмово синтаксичний розбір останнього речення.

342

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви прийшли в магазин, щоб купити шкільне приладдя. Зверніться до продавця і замовте товар відповідно до поданого списку, вживаючи іменники в потрібній формі.

343

І. Спишіть, замінюючи цифри словами й ставлячи іменники в потрібній формі. Обґрунтуйте свій вибір.

74 (літр), 2 (нетбук), 1/3 (група), 1/8 (шлях), 100 (день), 2/3 (склянка), 2 (велосипед), 3 (ліжко), 5 (телевізор), 0,12 (відсоток), 6,95 (сантиметр), 2/3 (метр), 500 (метр), 4 (олівець), 7 (олівець).

II. Складіть і запишіть речення з двома сполученнями (на вибір).

344

Хто знайде в поданих сполученнях 10 помилок? Виправте ці помилки (письмово). Обґрунтуйте свою думку.

Восьмим лютим, два тролейбуси, три кита, три брата, дев’ять сотих гектарів, три компьютера, одна шоста відсотка, півтори секунд, чотири хлопця, чотири години, п’ять шостих кілограми, три листки, дві треті гектари, чотири з половиною апельсина, два файли.

345

Перекладіть і запишіть речення українською мовою, розкриваючи дужки і записуючи цифри словами.

1. В этом году мы праздновали (30 лет) юбилей нашей школы. 2. Скоро мы будем отмечать (300 лет) нашего города. 3. Этот город, известный с VI века до нашей эры, несмотря* на свой (2600 лет) возраст, так и не стал мегаполисом. 4. Праздник, посвящённый (276 лет) годовщине** университета, будет проходить в новом клубе. 5. Мой дедушка дожил до своего (95 лет).

* Несмотря на - укр. незважаючи на.

** Годовщина - укр. річниця.

ЗРАЗОК. Підійшов (18 років) хлопець - Підійшов вісімнадцятирічний хлопець.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити