Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Повторення та узагальнення вивченого в пятому класі


§ 3.ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ, ПРЕФІКСАХ, СУФІКСАХ ТА НА МЕЖІ ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИН СЛОВА


16

Відгадайте загадки. Знайдіть слова з вивченими орфограмами. Поясніть написання цих слів.

1. Стоїть верба серед села, розпустила гілля в кожне подвір’я. 2. Маленька, червоненька, із хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. 3. Дах легкий несу із собою, мить - і він над головою. 4. На татарському полі попутані коні, вузлики знать, та не можна розв’язать. 5. Сидить баба на грядках, уся закутана в хустках.

17

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Спишіть слова, уставляючи пропущену букву е або и: один з вас виписує слова з пропущеною буквою е, а другий - з буквою и.

Д..легація, ет..кет, нет..рплячий, ст..скати, к..шеня, ім..нини, зд..рати, ст..лити, т..хнічний, л..пневий, хв..лястий, ен..ргетичний, р..петувати, кр..чати.

КЛЮЧ. Підкресліть першу букву в словах, у яких вставили букву е. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву річки.

18

Виберіть слова, у яких на місці пропуску треба писати знак м’якшення. Запишіть ці слова правильно.

Пул..с, ніч.., Ол..чин, сторін..ці, листуют..ся, літ..ній, тіт..чин, тополен..ці, Алінон..ка, барабан..щик, вишен..ці, вікон..ця, англійс..кий, чемодан..чик.

КЛЮЧ. Підкресліть першу букву у виписаних словах. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву міста.

19

Виберіть слова, у яких на місці пропуску треба писати апостроф. Запишіть ці слова правильно.

Кам..яний, р..яска, ім..я, цв..ях, розм..якнути, олов..яний, присв..ята, верб..я, гр..юкати, об..єднувати, моркв..яний, голуб..ятня, роз..їзд, св..ященик, духм..яний, арф..ярка.

КЛЮЧ. Підкресліть першу букву в словах, у яких вставили апостроф. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте назву міста.

20

І. Спишіть фразеологізми, на місці крапок уставляючи, де потрібно, пропущені букви. Поясніть значення двох висловів (на вибір).

Об..ивати пороги, під..авати жару, сон..е царство, на пташин..их правах, об..ігти десятою дорогою, від..авати руку і серце, камін..е серце, як осін..я ніч, ран..ій птах, лебедин..а пісня, корон..ий номер, ден..о і нічно.

II. Хто пригадає інші фразеологізми, у яких є слова з подвоєними буквами?

21

Спишіть слова, розкриваючи дужки. Виділіть префікси. Поясніть написання.

Бе(з,с)платний, ро(з,с)казати, (з,с)хвалити, (з,с)нести, (з,с)кривдити, (з,с)фальсифікувати, (з,с)творити, пр(е,и)землитися, пр(е,и)погано, пр(е,и)в’ялий, пр(е,и)старий.

22

Перекладіть слова українською мовою і запишіть. При творенні яких українських слів відбулося чергування приголосних?

Харьковский, крымский, запорожский, южнобужский (від Южный Буг), острожский (від Острог), казацкий, карпатский, винницкий, Львовщина.

23

 ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які міста України ви порадили б відвідати іноземним туристам? Чому саме?

24

Перекладіть речення українською мовою і запишіть, розкриваючи дужки. Знайдіть складні слова, зіставте їхнє написання в обох мовах.

1. Полетели на (юго)запад зяблики, певчие дрозды, жайворонки (Л. Семаго). 2. Цунами - результат (земле)трясений и извержений* подводных вулканов (Из энциклопедии). 3. Он переболел всеми мальчишескими увлечениями**: коллекционировал спичечные коробки, занимался (авиа)моделизмом (В. Попов).

*Извержёние - укр. виверження. **Увлечёние - укр. захоплення.

25

Відредагуйте усно речення, користуючись рубрикою «Культура мовлення».

1. Наталці подарували сиреньову хустинку. 2. Мені невдобно у тебе просити. 3. Здрастє, шановна Ірино Дмитрівно! 4. Хто сьогодні діжурний? 5. Канєшно, я допоможу тобі.

Культура мовлення

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

черговйй

незручно

звичайно

бузковий

діжурний

невдобно

канєшно

сиреньовий

МОЯ СТОРІНКА

ЯК ЦЕ БУЛО

СЛОВА-ПОМИЛКИ

Чи знаєте ви, що в нашій мові є слова, які утворилися внаслідок помилки? Наприклад, слово індик. Так називають свійського птаха, завезеного до нас із далеких країн ще в ХVІ столітті. Зважаючи на назву, птах мав би «завітати» до нас із Індії. Але ж ні, його завезено з… Америки, якуХристофор Колумб свого часу помилково назвав Індією. З помилковою назвою Америки пов’язане й слово індіанці - назва корінних жителів Америки (З посібника).

І ТАКЕ БУВАЄ

ТУРОК

Збирається мій знайомий

В далеку мандрівку.

Придбав собі в Туреччину

На тиждень путівку.

Костюм купив елегантний,

Вчить турецьку мову.

Уже знає, як звуть турки

Свиню і корову,

Як спитати по-турецьки,

Почім у них шуби,

Де купити мило й пасту,

Яка чистить зуби.

Голова тріщить у нього

Від отих уроків…

Він, до речі, в Україні

Живе тридцять років.

Ходить всюди, як хазяїн,

Аж дверима гурка,

Хоча мову українську

Знає гірше турка.

П. Глазовий

НА ДОЗВІЛЛІ

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

Дайте відповіді на запитання-жарти, використовуючи складні слова.

1. Яка лікарська рослина може вбити звіра? 2. У якого співочого птаха горить хвіст? 3. Яка рослина живе сто літ? 4. У якої рослини горить цвіт? 5. У назві якої тварини «заховалися» мурахи? 6. Який птах і яка рослина ловлять мух? 7. У назві якої лікарської рослини «заховано» золото? 8. Яка африканська тварина має на переніссі ріг?

УСМІХНІМОСЯ

-  Миколо, виходь на вулицю!

-  Не можу. У мене дуже суворий батько. Коли він робить мені домашнє завдання з української мови, я мушу стояти поруч.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити