Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Дієслово


§ 48. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА


Про початкову незмінну форму дієслова, її будову та синтаксичну роль

ПРИГАДАЙМО. Яку назву в російській мові має неозначена форма дієслова? Чому цю форму так називають?

427

Порівняйте неозначені форми дієслів в українській та російській мовах. Зробіть висновок про особливості будови таких форм в обох мовах.

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

читать

нести

помочь

читати, читать

нести

допомогти

Лексичне значення

Неозначена форма дієслова (інфінітив) (рос. неопределённая форма) - це початкова незмінна форма дієслова, яка означає дію або стан предмета узагальнено, без вказівки на час, особу, рід, число. Відповідає на питання що робити? що зробити? НАПРИКЛАД: Буду мріяти й жити на крилах надій… (Д. Луценко).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Неозначену форму має кожне дієслово.

Будова

Неозначена Форма дієслова має наприкінці суфікс -ти(-ть). НАПРИКЛАД:

Наприкінці деяких дієслів у неозначеній формі після суфікса -ти ( ть) може бути суфікс -ся(-сь). НАПРИКЛАД:

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Неозначена форма дієслова не має закінчення, навіть нульового.

428    

І. Спишіть фразеологізми, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки дієслова в неозначеній формі. Позначте суфікси дієслів.

Глека …, раки …, п’ятами …, у рот води …, ніде голці …, мало каші …, як у воду …


ДОВІДКА. Пекти, впасти, накивати, побити, набрати, дивитися, з’їсти.

II. Розкрийте значення кожного фразеологізму. Замініть фразеологізми (де можливо) дієсловом-синонімом у неозначеній формі.

429

І. Прочитайте текст. Знайдіть у ньому п’ять дієслів у неозначеній формі. На які питання вони відповідають?

ДОПОМАГАЄ СУПУТНИК

Польоти в космос можна вважати вершиною успіхів науки і техніки.

Уперше в світі за допомогою супутника вдалося побачити земну кулю безпосередньо з космосу. Завдяки цьому приладу створено й систему всесвітнього телебачення. Він допомагає оцінювати лісові ресурси, стан посівів, виявляти лісові й степові пожежі. За відхиленням супутника від заданої траєкторії можна відкривати могутні поклади корисних копалин* як на суші, так і під товщею океану. Інформація із супутника дуже допомагає синоптикам (3 довідника).

* Копалини - рос. ископаемые.

II. Поясніть написання виділених слів. Запишіть текст під диктовку вчителя або однокласника. Написане уважно звірте з надрукованим. Підкресліть дієслова в неозначеній формі як присудки.

430

І. Запишіть послідовно дієслова у дві колонки: 1) неозначена форма дієслова; 2) особове дієслово.

Насміятися, просився, екати, ароматизує, достукатись, дошкуляв, автоматизувати, лукавити, асфальтують, екранізувати, колядувати, єдналися, одягатися.

КЛЮЧ. У виписаних словах підкресліть першу букву. З підкреслених букв прочитаєте продовження прислів’я «Яблуко від яблуні…».

ІІ. Користуючись тлумачним словником, поясніть лексичне значення виділених слів. Складіть і запишіть з кожним із цих слів речення.

Синтаксична роль

Дієслово в неозначеній формі може бути будь-яким членом речення, найчастіше - присудком. НАПРИКЛАД:

1. З вовками   - (що це значить?) по-вовчому   2. У мене не було бажання (якого?)   в будинок. 3. Денис виніс собаці (що?) 4. Хлопці присіли (для чого?) 

431

Перекладіть речення українською мовою й запишіть. Доведіть, що синтаксичну роль дієслів у неозначеній формі визначено правильно. Поставте усно питання до підкреслених членів речення.

1.     всегда пригодится.

2.     грозе великой! 3. Я попросил друга   4. У меня возникло непреодолимое* желание   5. Я пошел 

*Непреодолимый - укр. непереборний, непоборний.

432

І. Спишіть, розкриваючи дужки й дотримуючись милозвуччя при вживанні суфіксів -ся, -сь. Обґрунтуйте свій вибір.

Повернути(ся,сь) о шостій годині; зустріти(ся,сь) недалеко від школи; підняти(ся,сь) вгору; свято закінчило(ся,сь) увечері; пройти(ся,сь) вулицею; хапати(ся,сь) обома руками.

II. Виділені слова розберіть за будовою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити