Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Дієслово


§ 49. ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА


Про дієслова першої, другої та третьої особи, їхні морфологічні ознаки й роль у мовленні

ПРИГАДАЙМО. Які є особові займенники?

433

Порівняйте виділені дієслова. На які питання вони відповідають? Яке з них має закінчення, а яке - не має? Зробіть висновок, яке дієслово вжито в неозначеній формі, а яке - в особовій. Чим відрізняються ці дві форми?

1.   Треба косити траву. 2. Батько косить траву.

Категорія особи

В українській мові, як і в російській, розрізняють три особи дієслова.

Особа

Однина

Множина

1-ша

2-га

3-тя

слухаю

слухаєш

слухає

слухаємо

слухаєте

слухають

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Категорія особи дієслова тісно пов’язана з категорією особи займенника (читаю - я читаю; читаєш - ти читаєш).

Морфологічні ознаки

Особові дієслова змінюються за особами (у теперішньому та майбутньому часі), родами (у минулому часі), числами, часами.

У реченні особові дієслова є присудками.

Стилістичні особливості

У розмовному та художньому стилях мовлення можуть вживатися дієслівні форми третьої особи однини без особових закінчень і суфіксів: біга, зна, доганя.

434

І. Змініть дієслова за особами в однині та множині. Виділіть особові закінчення. Пишу, малюю.

II. З одним дієсловом (на вибір) у формі 2-ї особи однини складіть і запишіть речення. Підкресліть дієслово як член речення.

435

І. Прочитайте. Доведіть, що це текст. Визначте його стиль і тип мовлення. Поясніть, що означає вислів «тримати камінь за пазухою».

КАМІНЬ ЗА ПАЗУХОЮ

Були собі двоє селян - Молодий і Старий. От запросив Старий селянин Молодого в гості.

Прийшов Молодий селянин до сусіда. Правою рукою тисне сусідову руку, вітається, а ліву за пазуху сховав: камінь тримає. Бачить Старий селянин камінь за пазухою в Молодого, та мовчить. Посадив він гостя за стіл…

- Пригощу тебе медом, - каже Старий селянин. - Але ж тільки звичай у нас такий. Із діжки дорогому гостеві наливають меду в тарілку, і він бере тарілку й несе до рота обома руками. Як совість у гостя чиста - жодна крапля меду не розіллється.

Поблід Молодий селянин, та що поробиш - звичай. Налив Старий повну тарілку меду, поставив перед сусідом. Вийняв Молодий селянин ліву руку з пазухи, ледве хотів доторкнутися обома до тарілки, а камінь вислизнув з-під сорочки, упав і розбив тарілку з медом.

Ось що буває, коли тримаєш камінь за пазухою (За В. Сухомлинським).

II. Випишіть з тексту особові дієслова теперішнього часу. Зазначте в дужках число та особу кожного з них.

III. Доберіть усно синоніми до виділених дієслів.

436

І. Прочитайте міні-усмішки, які складаються лише з дієслів. Чи допомагає нагромадження дієслів передати динамізм дії?

МОЯ ЯБЛУНЬКА

Побачив. Зрадів. Купив. Приніс. Викопав. Посадив. Полив. Доглядаю. Чекаю. Зацвіла. Милуюся. Достигли. Пригощаю.

БАБУСЯ

Находилася. Наробилася. Стомилася. Прилягла. Задрімала. Заснула.

II.

Напишіть міні-усмішку, яка складалася б лише з особових дієслів на одну з таких тем: «Смачна картопелька», «Я посадив», «Святковий пиріг», «Цікава книжка». З’ясуйте, хто з ваших однокласників використав найбільшу кількість дієслів.

437

І. Замініть словосполучення одним дієсловом у відповідній особі та числі. Доберіть до цих дієслів іменники й запишіть утворені словосполучення.

ЗРАЗОК. Запускає в друк - друкує; друкує на принтері.

Висловлює прохання, дав пораду, ішов в атаку, зробила зупинку, зробив операцію, сіють заново.

II. З двома утвореними словосполученнями складіть і запишіть речення. Підкресліть дієслова як члени речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити