Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Дієслово


§ 50. НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄСЛОВАМИ


Про те, коли не з дієсловами пишемо разом, а коли — окремо

438

Порівняйте написання виділених слів. Поміркуйте та зробіть висновок, чому ці слова пишемо по-різному.

1. Він не дочув моїх слів.

2. Старенький недочував.

Пишемо окремо

З усіма формами дієслова (крім дієприкметника) не здебільшого пишемо окремо. НАПРИКЛАД: не посіяв, не побачив, не дійшов.

Пишемо разом

Разом пишемо не з дієсловами в таких випадках: якщо слово без не не вживається. НАПРИКЛАД: нехтувати, неволити, незчутися;

 у префіксі недо-, який означає неповною, половинчастість дії. НАПРИКЛАД:   (вантажити неповністю), недочувати (погано чути), недосолити, недоплатити.


Розрізняймо

Є дієслова з префіксом до-, перед якими вжито частку не для заперечення дії (не дочув). У таких випадках не з дієсловом пишемо окремо. ПОРІВНЯЙМО:

Значення слова

Із чотирма дієсловами не пишемо разом або окремо залежно від їхнього значення:

✵  нездужати (хворіти) і не здужати (не змогти);

✵  неславити (ганьбити) і не славити (не прославляти);

✵  непокоїтися (турбуватися) і не покоїтися (не бути похованим);

✵  нестямитися (втратити самовладання) і не стямитися (не повернутися до свідомості).

ОРФОГРАМА

Не з дієсловами

439

І. Спишіть речення. Підкресліть і поясніть орфограму «Не з дієсловами».

1. Смутки і турботи* непокоїли людей ночами і на самоті (Ю. Тис). 2. Як не казав ти правду вчора, то не повірять і сьогодні (Д. Білоус). 3. Я ненавиджу рабства кайдани (П. Грабовський). 4. Рідна мати моя, ти ночей не доспала (А. Малишко). 5. Краще недосолити, ніж пересолити (Нар. творчість).

*Турбота - рос. беспокойство.

II. Доберіть антоніми до виділеного слова.

440

Перебудуйте подані речення так, щоб у них заперечувалася відповідна дія. Утворені речення запишіть.

1. Виставу додивилися до кінця. 2. Тарас повернувся додому вчасно. 3. Я вчора дописав листа. 3. Ми славили переможців. 4. Робітники допекли хліб. 5. Мати дошила сорочку. 6. Мене допустили до екзаменів.

441

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому реченні не з дієсловом пишемо разом, а в другому - окремо.

1. Після купання в холодній морській воді Сергій сильно нездужав.

2.  Після роботи в саду дідусь уже не здужав і води принести.

442

І. Запишіть дієслова у дві колонки залежно від написання з не: 1) разом; 2) окремо. Обґрунтуйте написання.

Не/прийти, не/навидіти, не/дістати, не/здужати (хворіти) не/волити, не/славити (ганьбити), не/славити (не прославляти), не/долюблювати, не/дочувати, не/переоцінити, не/хтувати, не/переживати, не/добачити, не/добачати.

II. Поясніть лексичне значення виділених слів.

III. Складіть і запишіть речення з одним словом кожної колонки (на вибір).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Потрібно розрізняти заперечне слово немає (його можна замінити формою нема) і дієслово не має (не володіє, не є власником). ПОРІВНЯЙМО:

Сергійко не має книжки. (рос. не имеет книги)

У Сергійка немає книжки, (рос. нет книги)

443

Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть дієслова як члени речення. Поясніть написання не з дієсловами.

1. Без хліба (не)має життя. 2. У класі (не)має картин. 3. Учень (не)має книжки. 4. На клумбі (не)має гладіолусів. 5. У портфелі (не)має олівця. 6. Він (не)має завдання. 7. Ранньої осені ще (не)має снігу. 8. У зоопарку (не)має бегемота. 9. Думка (не)має кордонів.

444

Перебудуйте подані речення так, щоб не з дієсловами писалося окремо, якщо воно написано разом, або разом, якщо воно написано окремо.

1. У дівчинки немає велосипеда. 2. Тато не має вільної хвилини. 3. У вірності немає ціни. 4. Мене познайомили з хлопцем, у якого немає поганих звичок.

445

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Висловіть свої міркування стосовно такого твердження: «На грубість потрібно відповідати грубістю». Чи вдалося вам або вашим однокласникам обійтися без дієслів із часткою не?

446

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки та ставлячи пропущені розділові знаки при звертаннях. Підкресліть та обґрунтуйте орфограму «Не з дієсловами».

1. (Не)бачив я подібної краси, хоч обійшов із краю в край планету (Д. Луценко). 2. Людей багато, а друзів (не)має (Нар. творчість). 3. На стернях, прислухаючись до перелітних птахів, (не)покоїлися гуси (М. Стельмах). 4. (Не)плач Вкраїнонько (не)плач, (не)надривай сльозою ліри (Т. Севернюк). 5. У чужому оці й порошинку бачить, а в своєму й сучка (не)добачає (Нар. творчість).

II. Визначте в першому реченні рід, число, відмінок іменників та прикметників.   

447

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть і розіграйте із сусідом по парті діалог (6-8 реплік) за поданою ілюстрацією, використавши не менше трьох дієслів з не.

3. Серебряков. За сніданком

448

Спишіть прислів’я, вставляючи замість крапок потрібні за змістом дієслова з довідки. Опишіть життєві ситуації, за яких можуть бути використані чотири з поданих крилатих висловів (на вибір).

З поганої трави доброго сіна не у лісі бути, а дрів не дозріла ягода збирачів довго не сам …, як здоров’я позбувся; брехня як не …, то випередить; чого сам не …, того й іншому не чини; не … криниці, бо схочеш водиці; не … ученого їсти хліба печеного.

ДОВІДКА. Брудни, наздожене, виходить, бачити, вчи, незчувся, любиш, чекає.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити