Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Дієслово


§ 51. ВИД ДІЄСЛОВА


Про дієслова доконаного й недоконаного виду, а також про засоби творення видових пар

449

Порівняйте дієслова двох видів. Які з них відповідають на питання що зробити?, а які - що робити? Чому, на вашу думку, ці два види дієслів мають такі назви?

Вид дієслова

Розрізняють дієслова доконаного і недоконаного виду (рос. совершенного і несовершенного).

Дієслова доконаного виду

Дієслова недоконаного виду

Означають дію, завершену в минулому, або дію із вказівкою на її завершеність у майбутньому. Відповідають на питання що зробити? (що зробив? що зроблю? що зробиться?)

Означають незавершену дію, без вказівки на її результат у минулому, теперішньому чи в майбутньому.

Відповідають на питання що робити? (що робив? що роблю? що буду робити? що робиться?)

списати, списав, спишу, спишеться

писати, писав, пишу, писатиму, пишеться

Видові пари

Дієслова доконаного і недоконаного виду складають видові пари. НАПРИКЛАД: робити - зробити; лишати лишити.

Деякі дієслова не мають видових пар, а бувають тільки доконаного або недоконаного виду. НАПРИКЛАД: ходити, мислити (недоконаного виду); натерпітися, насидітися (доконаного виду).

Окремі видові пари дієслів мають різні основи. НАПРИКЛАД: говорити - сказати, шукати - знайти, ловити - піймати, брати - взяти.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Категорія виду притаманна всім формам дієслів.

450

Прочитайте речення. Доведіть, що в першому з них ужито дієслова лише доконаного виду, а в другому - лише недоконаного.

1. Аж он капітан упав на стежку, колючий скинув кожушок (Д. Білоус).

2. Місяць у шибки бризкає, шепче за вікнами сад (Д. Чепурний).

451

І. Запишіть послідовно дієслова у дві колонки: 1) доконаного виду; 2) недоконаного виду.

Увібрати, свистіти, дописувати, кинути, одягати, злетіти, зайти, діставати, спати, вмитися, ридати, витягти, освітлювати, дарувати, спитати, зносити, довезти, володіти.

що робить? ( недокон. вид)

що зробив? (докон. вид)

КЛЮЧ. У кожному виписаному слові підкресліть другу букву. З підкреслених букв прочитаєте приказку.

II. З одним словом кожної колонки складіть і запишіть речення.

452

І. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Один з вас має виписати фразеологізми з дієсловами доконаного виду, а інший - з дієсловами недоконаного виду. Зіставте свої записи.

Кинути якір, брати на буксир, кинутися в атаку, змотувати вудки, носа не показувати, повісити носа, народитися в сорочці, розв’язати язика, переливати з пустого в порожнє, давати жару, каламутити воду.

ІІУсно поясніть значення виписаних фразеологізмів. За потреби скористайтеся фразеологічним словником.

Творення

Форма недоконаного виду дієслів вважається основною, оскільки від неї твориться доконаний вид.

ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ ДОКОНАНОГО ВИДУ

Засіб творення

Приклади

префікс

зеленіти - позеленіти,

летіти — злетіти

суфікс

смикати - смикнути,

зігрівати - зігріти

наголос

виносити - виносити,

розрізати - розрізати

чергування звуків

перевозити - перевезти,

зачіпати - зачепити,

наголошувати - наголосити

453

Визначте усно вид поданих дієслів. Назвіть засоби творення дієслів доконаного виду в кожній парі спів.

Розвивати - розвинути, прикрашати - прикрасити, скликати - скликати, споруджуємо - спорудимо, розкидати - розкидати, зупинятися - зупинитися, вивершувати - вивершити, копати - скопати.

454    

Утворіть від поданих дієслів недоконаного виду дієслова доконаного виду, використовуючи префікси або суфікси. Запишіть видові пари, виділіть суфікси й префікси, якими різняться дієслова кожної пари.

Чесати, пекти, малювати, пиляти, терти, їхати, носити, розвивати, ступати, прибувати, розписувати, лишати, звикати.

455

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. У яких реченнях сполучник / з’єднує однорідні члени речення, а в якому - частини складного речення? Підкресліть граматичні основи.

1. Орбіту літа дописав листок і ліг на стежку що прямує в осінь (М. Боровко). 2. Хтось бабине літо розвісив на ґанку і посаг для осені тче (М. Боровко). 3. Осіння пошта вчора принесла осінній лист що ходить без конверта (Є. Гуцало). 4. Засипають поля облітає гілля і садами по жовтому листі їде осінь в багровім намисті (В. Сосюра). 5. А листя ніжно падало в траву шукало там і затишку й спочинку (Л. Завіщана).

II. Над кожним дієсловом скорочено надпишіть його вид (докон., недокон.).

III. Обґрунтуйте написання виділених слів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити