Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Дієслово


§ 53. ЧАСИ ДІЄСЛОВА


Про дієслова минулого, теперішнього та майбутнього часу, а також про вживання одного часу замість іншого

464

З’ясуйте, у якому реченні йдеться про дію, що відбувається в момент повідомлення про неї, у якому - до моменту повідомлення, а в якому - після повідомлення. Зробіть висновок про роль часових форм дієслова в мові.

1. Срібне павутиння літає в повітрі, снує свою дивну пряжу над перелазами (І. Цюпа). 2. Повернулися гуси додому, принесли з моря краплю солону (Г. Чубач). 3. Ніжність до полів і до дібров житиме у серці до загину (Р. Котик).

Часи

Дієслова можуть мати форму теперішнього, минулого або майбутнього часу. ПОРІВНЯЙМО:

Теперішній час

(рос. настоящее время)

Минулий час

(рос. прошедшее время)

Майбутній час

(рос. будущее время)

співаю, слухаєш, чекає

співав, слухав, чекав

співатиму, слухатимеш, чекатиму

465

І. Спишіть речення, замінюючи неозначену форму дієслова особовим дієсловом у формі теперішнього, минулого чи майбутнього часу. Обґрунтуйте вибір часової форми.

1. Лиш на ранок вгамувалися грізні хвилі, (влягтися) на спочин вітер (Б. Комар). 2. Човни поминули поросле очеретом гирло, (випливти) на морське чистоводдя і, нап’явши вітрила, (попростувати) попід лівим берегом (Б. Комар). 3. (Писнути) десь спросоння синичка, і знову довкола запанувала тиша (Б. Комар). 4. Зайду в траву і (лягти) горілиць*… (Д. Луценко). 5. При березі тихім вода пробігала, у діток про літо купальне (питати) (П. Мовчан ).

*Горілиць - рос. навзничь.

II. Виконайте письмово синтаксичний розбір останнього речення.

III. Доберіть синоніми до виділених спів.

466

І. Розгляньте таблицю «Часи дієслова». Розкажіть про дієслова кожного часу: а) як змінюються; б) якого виду бувають; в) на які питання відповідають. Наведіть приклади.

II. Складіть і запишіть три речення з дієсловами минулого, теперішнього та майбутнього часу. Підкресліть ці дієслова як члени речення, визначте їхній вид, число, особу (якщо є).

ЧАСИ ДІЄСЛОВА

Час

Якого виду буває дієслово

За чим змінюється

Минулий

доконаного, недоконаного

за числами, родами (в однині)

Теперішній

недоконаного

за числами, особами

Майбутній

доконаного, недоконаного

за числами, особами

467

І. Прочитайте текст. Яким у тексті зображено кобзаря Остапа Вересая?

ОСТАП ВЕРЕСАЙ

Під гучні оплески в супроводі своєї дружини та композитора Миколи Лисенка з’явився Остап Вересай, кремезний, літніх років чоловік. На ньому була приношена свитина, дебелі, майже до самих колін ялові чоботи й блакитні шаровари та смушкова шапка, з якою він не розлучався навіть улітку. Чемно уклонившись шановному товариству, Остап Вересай присів на рипкий стільчик, витер спітніле обличчя, взяв з рук дружини свою вірну супутницю - кобзу, підладнав на ній струни і пробіг пальцями. Віртуозний* програш одразу ж відтворив в уяві присутніх картину розгніваної морської стихії… (За В. Скуратівським).

*    Віртуозний - високомайстерний.

II. Перебудуйте усно текст так, ніби дія відбувається зараз і ви є безпосередніми свідками виступу відомого кобзаря. Для цього замініть дієслова минулого часу дієсловами теперішнього часу.

468

ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому дієслово доконаною виду не може мати форму теперішнього часу. Для цього пригадайте, у чому особливість дієслів доконаного виду.

Стилістичні особливості

Зі стилістичною метою може вживатися один час замість іншого.

Щоб наблизити до слухача події, надати розповіді більшої виразності, уживають теперішній час замість минулого. НАПРИКЛАД: Приходжу я вчора додому і бачу диво. Близьке майбутнє передають формами теперішнього або минулого часу, підкреслюючи впевненість у тому, що дія обов’язково відбудеться. НАПРИКЛАД: Від’їжджаю через годину.

469

І. Перекладіть речення українською мовою і запишіть. Підкресліть дієслова теперішнього часу, які позначають минулі або майбутні події. З якою метою один час ужито замість іншого?

1. Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу - никого уже нет (М. Лермонтов). 2. Прощай, любимый город, уходим завтра в море (А. Чуркин).

II. Порівняйте вимову і написання виділених спів в обох мовах.

470

І. Поміркуйте, що потрібно зробити для того, щоб зміст поданих речень співвідносився з минулим або майбутнім часом.

1. Сьогодні день дощовий. 2. Дмитро — учень музичної школи. 3. Трава на лузі зелена.

II. Чи можна речення Собака - друг людини доповнити дієсловом був або буде? Відповідь обґрунтуйте.

471

Напишіть твір-розповідь (6-8 речень) у художньому стилі на одну із запропонованих тем: «Пролісок пробив листочок торішній», «Щокою неба скочувались зорі». Розповідь ведіть про минулі події, але використайте декілька дієслів у формі теперішнього часу з метою наближення минулих подій до читача.

472

І. Прочитайте розповідь про морського ворона. Розкажіть, що вас найбільше вразило. Визначте тему й мікротеми прочитаного.

МОРСЬКИЙ ВОРОН

Крим - єдине місце в нашій країні, де є масове гніздування чубатого баклана. Зовнішність у нього досить похмура. За чорне оперення та хижацьку вдачу птаха ще називають морським вороном.

Баклани ніколи не полюють поодинці, їх давнім звичаєм стали колективні облавні полювання. Оточать птахи табунець риби і женуть до берега. Завжди дотримуються виробленого тисячоліттями правила: пірнають за рибою по черзі, щоб косяк не міг втекти. Іноді той чи інший баклан так захопиться полюванням, що зовсім забуває про своє водопроникне оперення. Бідолаха підмокає так сильно, що злетіти не може, до берега добирається плавом. Допливе, вибереться на сонечко, розгорне крила і так стоїть, перо сушить.

У Китаї, Японії, Угорщині приручених бакланів використовують у нелегкій праці рибалки (За Л. Згуровською).

II. Випишіть дієслова з тексту в дві колонки: 1) теперішній час; 2) майбутній час. За виписаними дієсловами усно перекажіть прочитане.


Культура мовлення

НАГОЛОШУЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

Нести - несемо, несете, несла, несли, нестиму.

Везти - веземо, везете, везла, везли, везтиму.

Вести - ведемо, ведете, вела, вели, вестиму.

Бігти - біжите, біжимо.

Стояти — стоїте, стоїмо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити