Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Дієслово


§ 54. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС


Про особливості творення та змінювання дієслів теперішнього часу, а також про правопис -ться, -шся в кінці дієслів

473

Прочитайте. У якому реченні дієслова означають конкретну дію, яка відбувається в момент мовлення, а в якому - дію невизначеної тривалості, яка відбувається постійно? Зробіть висновок про різновиди значень форм теперішнього часу.

1. Гарбузи в’ються поміж картоплею, спинаються на вишні, перелазять через тин (Є. Гуцало).

2. Усе міняється, оновлюється, рветься, усе в нові на світі форми переходить (П. Тичина).

Змінювання

Дієслова у формі теперішнього часу завжди недоконаного виду і можуть змінюватися за числами й особами.

Особа

Однина

Множина

1-ша

2-га

3-тя

читаю, пишу

стою, кричу

читаєш, пишеш

стоїш, кричиш

читає, пише

стоїть, кричить

читаємо, пишемо

стоїмо, кричимо

читаєте, пишете

стоїте, кричите

читають, пишуть

стоять, кричать

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У 1-й особі множини в кінці дієслів виступає о: ходимо, говоримо, пишемо. Форми без кінцевого о (ходим, говорим, пишем) допускаються лише в поезії та в розмовному стилі.


Творення

Форми теперішнього часу творимо від дієслів недоконаного виду шляхом додавання до основи слова особових закінчень.

474

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому від дієслів першої групи не можна утворити дієслова у формі теперішнього часу, а від другої - можна.

1.  Намалювати, пересидіти.

2.  Малювати, сидіти.

475

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. І. Один з вас має утворити й записати від поданих дієслів форми теперішнього часу 1-ї особи однини, а другий - 2-ї особи однини. Підкресліть букви на позначення звуків, які прочергувалися.

Стерегти, берегти, пекти, просити, хотіти, в’язати, сидіти, ходити.

II. Одне з утворених дієслів (на вибір) змініть за особами в однині та множині. Виділіть особові закінчення.

476

І. Прочитайте текст. Визначте його тему та доберіть заголовок. Обґрунтуйте поділ тексту на абзаци.

У світі є бібліотека, що не має меж.

Кожна країна в цій бібліотеці має свої полички. Але матеріали, розміщені на них, не паперові, а електронні. Тобто зберігаються вони в пам’яті комп’ютерів, розташованих у всіх країнах світу. І, як ви вже здогадалися, зветься така бібліотека Інтернетом.

Отримати матеріали з будь-якого питання в цій мережі дуже просто. Як і в звичайній бібліотеці, беремо каталог, але не книжок і журналів, а каталог інформаційних ресурсів Інтернету - сайтів.

Якщо за допомогою каталогів ви не можете знайти потрібний сайт, звертайтеся до «помічників» - пошукових систем, що теж містяться безпосередньо в мережі. Сформулювавши їм запит у вигляді вислову з ключових слів або у вигляді речення, ви отримаєте перелік назв та адреси сайтів з питань, які вас цікавлять (За Б. Березіничем).

II. Випишіть особові дієслова теперішнього часу. Зазначте в дужках біля кожного з них особу, число, перехідність/неперехідність. Виділіть особові закінчення.

III. За виписаними словами усно перекажіть прочитане.


Правопис

Дієслова на -ться пишемо зі знаком м’якшення, а дієслова на -шся - без знака м’якшення. ПОРІВНЯЙМО:

Пишемо                      Вимовляємо

сміється                       [см’ійец':а]

борешся                       [б6реис’:а]

477

І. Спишіть, вставляючи замість крапок, де це потрібно, знак м’якшення. Виділіть суфікси й закінчення. Обґрунтуйте орфограми.

Розбігаєш..ся, насміхаєш..ся, плещет..ся, усміхаєт..ся, відштовхуєш..ся, стелит..ся, розганяєш..ся, валит..ся, граєш..ся, хвалит..ся, розгойдуєш..ся, чіпляєт..ся, набираєт..ся, дивуєш..ся.

II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією й розберіть за будовою.

478

Складіть і запишіть невеликий твір у публіцистичному стилі на тему «Скарби рідного краю», використовуючи дієслова у формі 2-ї особи однини теперішнього часу. За потреби скористайтеся лексичним матеріалом, поданим у довідці.

ДОВІДКА. Гордишся, усвідомлюєш, знаєш, бачиш, радієш, розумієш, відчуваєш, спостерігаєш, вивчаєш, надієшся, милуєшся, збагачуєшся, розвиваєшся.

479

І. Спишіть прислів’я, замінюючи неозначену форму дієслова, що в дужках, формою теперішнього часу. Усно визначте час, число, особу дієслів. Поясніть, як утворено форми теперішнього часу.

Нужда (вчити) людину, лозина - дитину; добра слава дома (лежати), а лиха по доріжці (бігти); двоє (сваритися) - третій (радіти); хай ми (мовчати), проте вчинки (радіти); хату руки (держати).

II. Поясніть значення крилатих висловів. Складіть усно та розіграйте за особами * діалог (5-7 реплік), використавши одне або декілька з поданих прислів’їв.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити