Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Дієслово


§ 56. МАЙБУТНІЙ ЧАС


Про три форми дієслів майбутнього часу, про особливості їхнього творення та змінювання

486

Прочитайте. Знайдіть дієслова у формі майбутнього часу. Чи можна в них визначити число й особу? Чи можна змінити за особами виділене дієслово? На основі спостереження розкажіть про змінювання дієслів майбутнього часу.

1. Із слів борщу не звариш. 2. Укусить і губи сховає. 3. Що посієш, те й пожнеш. 4. Язик до Києва доведе.

Форми

Майбутній час дієслова може виражатися в трьох формах: простій, складній та складеній.

Форма

Як твориться

Приклади

Проста

Від дієслів доконаного виду за допомогою особових закінчень, які додаємо до основи інфінітива

донести - донесу,

донесеш, донесе,

донесемо, донесете,

донесуть

Складна

Від дієслів недоконаного виду за допомогою суфікса -м- та особових закінчень, які додаємо до всього інфінітива

берегтиму,

берегтимеш,

берегтиме,

берегтимемо

Складена

Від дієслів недоконаного виду за допомогою дієслова бути, яке приєднуємо до інфінітива та змінюємо за особами й числами

буду їхати,

будеш їхати,

будемо їхати,

будете їхати

487

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому від першого дієслова можна утворити лише просту форму майбутнього часу, а від другого - складну і складену.

Узяти, брати.

488   

І. Визначте вид дієслів. Від дієслів доконаного виду утворіть просту форму майбутнього часу, а від дієслів недоконаного - складну та складену форми. Запишіть.

ЗРАЗОК. Учити (недокон.) - учитиму, буду вчити.

Розказати, розказувати, обточити, обточувати, контролювати, ростити, виростити, визначати, визначатися.

II. Розберіть за будовою слова, які ви утворили від виділених дієслів.

Змінювання Дієслова у формі майбутнього часу змінюються за особами й числами. НАПРИКЛАД:


489

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи слів. Утворіть особові дієслова у формі майбутнього часу та змініть ці дієслова за особами в однині й множині. Виділіть закінчення. Перевірте один в одного правильність виконання.

1. Шкодувати, пошкодувати. 2. Відчиняти, повідчиняти.

490

 І. Перекладіть і запишіть дієслова українською мовою. Доберіть до кожного з них складну форму майбутнього часу. У дужках зазначте особу дієслова.

ЗРАЗОК. Буду петь - буду співати, співатиму (1-ша).

Будешь рассказывать, будет спать, будем купаться, будете искать, будут печь, будете просить, будешь рисовать.

II. З одним дієсловом у складній формі та з одним дієсловом у складеній формі складіть і запишіть по одному реченню.

491

Спишіть речення, ставлячи дієслова, що в дужках, у відповідній формі майбутнього часу. Виділіть у цих дієсловах суфікси та закінчення. Усно визначте особу та число.

1. Місто само (перетворювати) себе, (шукати) іншу нову якусь досконалість* (О. Гончар). 2. Ми любим квіти дарувати, й коли (настати) слушний** час - все те, що хочемо сказати, букетик (висловити) за нас (Д. Білоус). 3. Гроза (нарвати) волошок в небі синіх і, сплівши із таких квіток вінок, твоє чоло (прикрасити), Україно, в вінок з небесних синіх волошок (Є. Гуцало). 4. Вічно (світити) над неозорим степом гаряче сонце, і вічно (колихатися) на щедрій землі під погожим вітром бронзові колоски (Д. Ткач).

*Досконалий - рос. совершённый.

**Слушний - рос. удобный, подходящий.

492

Складіть і запишіть за мотивами картини Є. Лещенка «Підемо під квітами, полетимо над квітами» три речення з дієсловами у формі майбутнього часу.

Є. Лещенко. Підемо під квітами, полетимо над квітами

493

Спишіть речення, замінюючи дієслова минулого часу дієсловами у формі майбутнього часу. Підкресліть граматичні основи.

Десь далеко в Чорному яру шуміли весняні води, і той шум був із якимось особливим сердитим сичанням, ніби ті води заливали величезне кострище, що ніяк не хотіло заснути (Г. Тютюнник).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити