Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Дієслово


§ 56. МАЙБУТНІЙ ЧАС


Про три форми дієслів майбутнього часу, про особливості їхнього творення та змінювання

486

Прочитайте. Знайдіть дієслова у формі майбутнього часу. Чи можна в них визначити число й особу? Чи можна змінити за особами виділене дієслово? На основі спостереження розкажіть про змінювання дієслів майбутнього часу.

1. Із слів борщу не звариш. 2. Укусить і губи сховає. 3. Що посієш, те й пожнеш. 4. Язик до Києва доведе.

Форми

Майбутній час дієслова може виражатися в трьох формах: простій, складній та складеній.

Форма

Як твориться

Приклади

Проста

Від дієслів доконаного виду за допомогою особових закінчень, які додаємо до основи інфінітива

донести - донесу,

донесеш, донесе,

донесемо, донесете,

донесуть

Складна

Від дієслів недоконаного виду за допомогою суфікса -м- та особових закінчень, які додаємо до всього інфінітива

берегтиму,

берегтимеш,

берегтиме,

берегтимемо

Складена

Від дієслів недоконаного виду за допомогою дієслова бути, яке приєднуємо до інфінітива та змінюємо за особами й числами

буду їхати,

будеш їхати,

будемо їхати,

будете їхати

487

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому від першого дієслова можна утворити лише просту форму майбутнього часу, а від другого - складну і складену.

Узяти, брати.

488   

І. Визначте вид дієслів. Від дієслів доконаного виду утворіть просту форму майбутнього часу, а від дієслів недоконаного - складну та складену форми. Запишіть.

ЗРАЗОК. Учити (недокон.) - учитиму, буду вчити.

Розказати, розказувати, обточити, обточувати, контролювати, ростити, виростити, визначати, визначатися.

II. Розберіть за будовою слова, які ви утворили від виділених дієслів.

Змінювання Дієслова у формі майбутнього часу змінюються за особами й числами. НАПРИКЛАД:


489

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою групи слів. Утворіть особові дієслова у формі майбутнього часу та змініть ці дієслова за особами в однині й множині. Виділіть закінчення. Перевірте один в одного правильність виконання.

1. Шкодувати, пошкодувати. 2. Відчиняти, повідчиняти.

490

 І. Перекладіть і запишіть дієслова українською мовою. Доберіть до кожного з них складну форму майбутнього часу. У дужках зазначте особу дієслова.

ЗРАЗОК. Буду петь - буду співати, співатиму (1-ша).

Будешь рассказывать, будет спать, будем купаться, будете искать, будут печь, будете просить, будешь рисовать.

II. З одним дієсловом у складній формі та з одним дієсловом у складеній формі складіть і запишіть по одному реченню.

491

Спишіть речення, ставлячи дієслова, що в дужках, у відповідній формі майбутнього часу. Виділіть у цих дієсловах суфікси та закінчення. Усно визначте особу та число.

1. Місто само (перетворювати) себе, (шукати) іншу нову якусь досконалість* (О. Гончар). 2. Ми любим квіти дарувати, й коли (настати) слушний** час - все те, що хочемо сказати, букетик (висловити) за нас (Д. Білоус). 3. Гроза (нарвати) волошок в небі синіх і, сплівши із таких квіток вінок, твоє чоло (прикрасити), Україно, в вінок з небесних синіх волошок (Є. Гуцало). 4. Вічно (світити) над неозорим степом гаряче сонце, і вічно (колихатися) на щедрій землі під погожим вітром бронзові колоски (Д. Ткач).

*Досконалий - рос. совершённый.

**Слушний - рос. удобный, подходящий.

492

Складіть і запишіть за мотивами картини Є. Лещенка «Підемо під квітами, полетимо над квітами» три речення з дієсловами у формі майбутнього часу.

Є. Лещенко. Підемо під квітами, полетимо над квітами

493

Спишіть речення, замінюючи дієслова минулого часу дієсловами у формі майбутнього часу. Підкресліть граматичні основи.

Десь далеко в Чорному яру шуміли весняні води, і той шум був із якимось особливим сердитим сичанням, ніби ті води заливали величезне кострище, що ніяк не хотіло заснути (Г. Тютюнник).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити