Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Дієслово


§ 57. ДІЄСЛОВА І ТА II ДІЄВІДМІН


Про дві дієвідміни дієслів, особливості дієвідмінювання та про написання е(є), и (ї) в особових закінченнях

ПРИГАДАЙМО. Що таке закінчення?

Дієвідміни

Дієслова теперішнього та майбутнього часу (крім складеної форми) за характером закінчень поділяють на дві дієвідміни (рос. спряжение) - першу й другу.

І дієвідміна

До І дієвідміни належать дієслова, які в 3-й особі множини мають закінчення -уть (-ють). НАПРИКЛАД: ведуть, читають, пишуть.

II дієвідміна

До II дієвідміни належать дієслова, які в 3-й особі множини мають закінчення -ать (-ять). НАПРИКЛАД:

стоять, кричать, лежать.

ЗРАЗКИ ДІЄВІДМІНЮВАННЯ В ТЕПЕРІШНЬОМУ ЧАСІ

II дієвідміна

Окрему групу становлять дієслова бути, дати, їсти та дієслова з основою на -вісти (розповісти, відповісти та ін.). Вони відрізняються своїми формами від інших дієслів. НАПРИКЛАД:


Особа

Однина

Множина

1-ша

дам

їм

відповім

дамо

їмо

відповімо

2-га

даси

їси

відповіси

дасте

їсте

відповісте

3-тя

дасть

їсть

відповість

дадуть

їдять

відповідять

Від дієслова бути вживається тільки форма є.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У 2-й особі однини дієслова дати, їсти, відповісти мають форму даси, їси, відповіси (без кінцевого ш).

494

Запишіть послідовно дієслова у дві колонки: 1) І дієвідміна; 2) II дієвідміна.

Освітлює, злазить, спалює, колядує, місить, вдарять, зволікаєш, дарують, кидає, дивиться, утихомирює, остерігається, колишуть, зіскочать, умієш.

Букви е, и

У закінченнях дієслів у формі 2-ї й 3-ї особи однини та 1-ї й 2-ї особи множини пишемо:

✵ букву е(є), якщо це дієслово І дієвідміни;

✵   букву и(ї), якщо це дієслово II дієвідміни.

ПОРІВНЯЙМО:

ОРФОГРАМА

Букви е(є), и (ї) в особових закінченнях дієслів

495

І. Прочитайте слова, а потім запишіть їх під диктовку вчителя. Написане уважно звірте з надрукованим. Виділіть особові закінчення дієслів.

Ходимо, несемо, везете, бачите, біжите, клеїмо, пишете, читаємо, дістаєшся, гоїмо, усміхається, квітуєте, пишаєшся, запрошуємо, переносимо, відроджується, просите.

II. Підкресліть та обґрунтуйте орфограму «Букви е(є), и(ї) в особових закінченнях дієслів».

496

І. Спишіть, уставляючи замість крапок пропущену букву е(є) або и(ї). Обґрунтуйте написання. Правильність виконання перевірте за орфографічним словником.

Мар..те, лет..те, вантаж..ш, тягн..ш, колиш..мо, перебор..те, ірж..мо, крич..те, жен..мо, кле..те, мел..мо, регоч..те, притул.. мо, майстру..ш, город..мо, перепрошу..мо, рознос..мо, раді..ш, полет..мо.

II. Виділене слово змініть за особами в однині й множині.

497

І. Запишіть прислів'я, замінюючи дієслова, що в дужках, відповідною особовою формою теперішнього чи майбутнього часу. Підкресліть орфограми в особових закінченнях дієслів. Поясніть значення прислів’їв.

1. Від своєї тіні не (сховатися). 2. Кожний цвіт на своєму стеблі (розпускатися). 3. П’ять днів ти (робити), а два (відпочивати). 4. Кожен звір своєї стежини (триматися). 5. Думай не думай, а вище себе не (пригнути). 6. І каші ми не (хотіти), і по воду не (піти).

II. Підкресліть члени речення та визначте частини мови в другому прислів’ї.

498

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Розкажіть, чи доводилося вам бути свідком життєвої ситуації, за якої можна було б використати вислів «І каші ми не хочемо, і по воду не підемо». Чи можна з людьми, яких характеризує це прислів’я, мати важливу справу?

У дієсловах II дієвідміни після губних приголосних у кінці основи в 1-й особі однини й 3-й особі множини з’являється [л']. НАПРИКЛАД: ловити – ловлю-, топити – топлю-, ломити - ломлю.

499

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Один з вас має виписати дієслова І дієвідміни, а другий - II дієвідміни. Доберіть до своїх дієслів і запишіть форми 1-ї, 2-ї та 3-ї осіб однини теперішнього часу. Перевірте один в одного правильність виконання.

Любити, терпіти, писати, колихати.

500

Запишіть словосполучення українською мовою. За потреби скористайтеся перекладним словником. Порівняйте вимову й написання дієслів в обох мовах.

Работаем вместе, стоишь рядом, пишешь красиво, хотим учиться, говоришь тихо, посеем пшеницу, громко кричим.

501

Уявіть себе письменником-фантастом. Розкажіть, яким буде ваше місто (село) чи школа через сто років. Використовуйте дієслова у формі майбутнього часу.

Kyльтyра мовлення

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО

Людина являється другом природи

Людина є другом природи


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити