Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Дієслово


§ 58. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ. ДІЄСЛОВА ДІЙСНОГО Й УМОВНОГО СПОСОБІВ


Про три способи дієслова, особливості їхнього творення та вживання в мовленні

502

Порівняйте слова трьох колонок. У дієсловах якої з них можна визначити час - теперішній, минулий чи майбутній? Чи дієслова всіх колонок можна змінити за числами?

Дійсний спосіб

Наказовий спосіб

Умовний спосіб

достигає

зацвітуть

напиши

розгляньмо

повернувся б

підняв би

Способи

В українській мові, як і в російській, дієслова можемо вживати в трьох способах (рос. наклонениях): дійсному, умовному, наказовому.

Дійсний спосіб

Дієслова дійсного способу (рос. изъявительного наклонения) означають реальну дію, яка відбулася, відбувається чи відбуватиметься, і відповідають на питання що робить? що буде робити? що робив? що зробив? що зробить? НАПРИКЛАД: Знов на землю упало листя і на травах зашерхли роси (М. Боровко). Лише дієслова дійсного способу мають форми теперішнього, минулого та майбутнього часу.

Умовний спосіб

Дієслова умовного способу (рос. условного наклонения) означають дію не реальну, а тільки бажану або можливу за певних умов і відповідають на питання що робив би? що зробив би? НАПРИКЛАД: Хотів би я садом шуміти над сном безтурботним твоїм (В. Сосюра). Дієслова умовного способу змінюються за числами і родами (в однині).

Наказовий спосіб

Дієслова наказового способу (рос. повелительного наклонения) виражають прохання, побажання, наказ, пораду, заклик до виконання дії та відповідають на питання що роби? що зроби? що зробімо? тощо. НАПРИКЛАД: Ходімо в ліс осінній як на свято, ходім на карнавал в осінній ліс (Є. Гуцало).

Дієслова наказового способу змінюються за числами й особами.

503

Запишіть послідовно дієслова в три колонки: 1) дійсного способу; 2) умовного способу; 3) наказового способу.

Усміхнись, скочується, внесіть, понесли б, організовується, дочитаймо, даруватимуть, остудила б, спілкуймося, кажи, освітлюється, вносить, відчинив би, вмикайте, днювали б, дарували, тьмянів би, дивіться.

КЛЮЧ. Підкресліть у кожному слові другу букву 3 підкреслених букв прочитаєте прислів’я, другою частиною якого є «… а зима намолотом».

504

І. Прочитайте виразно усмішку за особами. Знайдіть дієслова та визначте їхній спосіб. Чи дієслова всіх трьох способів використано автором?

ДОПИТЛИВИЙ СИН

- Чуєш, тату, — син питає, — що таке хамелеон?

- Відчепися, я не знаю, - каже Филимон.

- Чуєш, тату, ще спитаю. Що таке аукціон?

- Відчепися, я не знаю, - злиться Филимон.

Мати сердиться на хлопця:

- Ну чого ти пристаєш?

Батьку навіть у неділю відпочити не даєш.

-      Не кричи, - говорить батько. - Я люблю балакать з ним.

Хай пита, чого не знає, а то виросте дурним.

П. Глазовий


II. Поясніть лексичні значення виділених спів та складіть з ними речення. Яке із спів є багатозначним?

Творення Дієслова умовного способу творяться додаванням до форм минулого часу частки би (б). При цьому після голосного вживаємо б, а після приголосного - би. ПОРІВНЯЙМО: співав би, співала б, співали б.

Правопис

Частку би (б) з дієсловами пишемо окремо.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

У реченні частка би (б) може стояти після будь-якого повнозначного слова. НАПРИКЛАД: Коли б рибалки розчаровувались при кожній невдачі, давно б вони перевелись на світі (Ю. Збанацький).

505

Перекладіть українською мовою і запишіть. Порівняйте творення форми умовного способу дієслова в обох мовах. Обґрунтуйте орфограму «Частка би (б) з дієсловами умовного способу».

Сходил бы, сходила бы, сходили бы, написал бы, написала бы, написало бы, написали бы, вернул бы, вернула бы, изучал бы, изучали бы.

506

I. Прочитайте прислів’я, поясніть їхнє значення.

1. Якби міг, у ложці води втопив би. 2. Якби знав, де впадеш, соломки підстелив би. 3. Косити б косив, та коли б хто косу носив. 4. Співала б риба, коли б голос був. 5. Якби та якби, то виросли б у роті гриби. 6. Він би робив, та в нього рукава болять.

II. Випишіть дієслова умовного способу, зазначте в дужках їхній рід, число. Не забудьте виписувати разом з дієсловами й частку би (б).

507

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Поясніть, як ви розумієте прислів’я «Була б охота, піде на лад усяка робота».

508

Спишіть речення, замінюючи неозначену форму дієслова, що в дужках, особовими дієсловами у формі умовного способу. Поясніть написання частки би (б) з дієсловами.

1. (Бути) більше часу, Сергійко (прочитати) книжку. 2. Якби не дощ, Марина (піти) до лісу. 3. Рибалка (попливти), якби не вітер. 4. Гарно як довкола! (Бути) так завжди. 5. Маринка (працювати) до вечора, та почав здійматися вітер. 6. Коли тепло (прийти), гарні в садку (зацвісти) матіоли.

509

Чи мають дієслова умовного способу категорію часу й особи? Відповідь обґрунтуйте.

510

І. Прочитайте. Доведіть, що це текст. Визначте його тему й основну думку. Якими якостями наділений дідусь? Що він умів робити? Кому допомагав?

ДІДУСЬ

Скільки пам’ятає Сашко, дідусь був завжди в праці. Або копає город, або косить, або колоду теше, або тин переплітає.

Розповідали односельчани - Сашко не раз чув: навіть у фронтових окопах, як забрали дідуся ще за царя в солдати, і там не міг усидіти без діла. У години затишшя видовбував з дерева ложки…

Допомагав дідусь не лише своїй численній родині. За поміччю до нього зверталося майже все село. Тому засклить вікно, тому вставить до грабель зубок, тому сапу нагострить, тому замінить у діжці клепку…

І він нікому не відмовляв, хіба що ледарям та гультяям… (За Б. Комарем).

II. Випишіть дієслова, що означають процеси праці. Визначте особу дієслів. Одне з дієслів у формі теперішнього або майбутнього часу (на вибір) змініть за особами в однині й множині та запишіть.

III. За виписаними дієсловами стисло перекажіть прочитане. Переказ запишіть.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити