Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Дієслово


§ 59. ДІЄСЛОВА НАКАЗОВОГО СПОСОБУ


Про особливості творення дієслів наказового способу та про вживання одного способу дієслова в значенні іншого

ПРИГАДАЙМО. Які речення називають спонукальними?

511

Прочитайте дієслова. Поміркуйте, яке з цих дієслів має цікаву особливість - уживається в мові лише у формі наказового способу.

Доганяй, відбігай, стривай, перелазь, почекай.

Форми Дієслово в наказовому способі має різні форми.

ФОРМИ ДІЄСЛІВ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ


Творення

Дієслова наказового способу 1-ї та 2-ї особи творимо від основи теперішнього часу за двома зразками: за допомогою закінчень -и, -імо, -іть. НАПРИКЛАД: 

✵ за допомогою нульового закінчення та закінчень -мо, -те. НАПРИКЛАД: 

Дієслова наказового способу 3-ї особи однини та множини творимо описово - за допомогою спонукальної частки хай (нехай), яку додаємо до форм 3-ї особи однини та множини дієслів теперішнього або майбутнього часу. НАПРИКЛАД: хай пише, хай пишуть, нехай прибіжить, нехай прибіжать.

512

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому дієслова першої групи вважаємо формами дієслів дійсного способу, а другої - наказового.

1. Кричимо, пишемо, носимо.

2. Кричімо, пишімо, носімо.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

В українській мові, на відміну від російської, форми наказового способу не утворюємо за допомогою частки давайте. ПОРІВНЯЙМО:

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

давай петь

давайте говорить

співаймо

говорімо, говорім

пусть (пускай) поют

нехай (хай) співають

спой-ка

заспівай-но

513

Запишіть речення українською мовою. Підкресліть граматичні основи.

1. Давайте наденем лыжные костюмы и пойдем на прогулку. 2. Споемте, друзья! 3. Давайте прочитаем хорошо и выразительно. 4. Пусть говорят о твоих достижениях*. 5. Давайте напишем сочинение вместе. 6. Поезжай-ка ты домой!

*Достижения - укр. досягнення.

514

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що ви з друзями граєтеся на спортивному майданчику. У цій ситуації часто доводиться користуватися дієсловами в наказовій формі. Вимовте подані словосполучення, замінивши неозначену форму дієслова формою наказового способу.

Кидати м’яч, грати у вибивного, бігти до воріт, доганяти один одного, відпочивати дві хвилини, іти швидше, триматися міцно, робити колесо, бігти наввипередки, стрибати вище, подати обруч.

515

I. Прочитайте прислів’я, поясніть їхнє значення. Які норми народної моралі в них відображено?

Не копай іншому яму, бо сам туди впадеш; вчи дитину не штурханцями, а хорошими слівцями; не називай сяким, бо станеш таким; з добрим дружись, а лихих бережись; уміймо вибачати ворогам нашим; друга шукай, а знайдеш - тримай; не кажи гоп, поки не перескочиш.

II. Випишіть дієслова наказового способу, визначте їхню особу та число.

516

І. Утворіть від поданих дієслів усі можливі форми дієслів наказового способу. Запишіть слова, виділіть закінчення.

Телефоную, роздивляюся, перемагаю, лечу.

II. З трьома утвореними формами одного з дієслів (на вибір) складіть і запишіть речення.

517

І. Запишіть настанови для юнацтва у формі спонукальних речень, замінюючи для цього подані в дужках неозначені форми дієслова формами наказового способу. Підкресліть і обґрунтуйте орфограму «не з дієсловами». Поясніть, як ви розумієте кожну настанову.

ЗРАЗОК. (Берегти) таємниці. - Бережи таємниці.

НАСТАНОВИ ДЛЯ ЮНАЦТВА

1. Щодня (говорити) приємне трьом різним людям.

2. (Не скупитися) на «дякую» і «будь ласка».

3. (Ставитися) до всіх так, як хочеш, щоб ставилися до тебе.

4. Ніколи нічого (не робити) у гніві.

5. (Визнавати) свої помилки.

6. (Не братися) одразу за все.

7. (Знаходити) нових друзів, та (не нехтувати) старими.

8. Ніколи (не обманювати).

9. (Уміти) ввічливо відмовитися.

II. Сформулюйте у формі спонукальних речень і запишіть дві власні поради, яких, на вашу думку, мають дотримуватися шестикласники.

Буква ь

Знак м’якшення в дієсловах наказового способу в кінці слова та складу вживаємо тільки після букв на позначення м’яких приголосних [д'], [т'], [з'], [с'], [ц'], [л ], [н ]. НАПРИКЛАД: 

АЛЕ: ріж, постав, повірте.

ОРФОГРАМА

Знак м’якшення в дієсловах наказового способу

518

Перекладіть українською мовою і запишіть. Підкресліть і поясніть орфограму «Знак м’якшення в дієсловах наказового способу».

Ешь, извини, позови, стань, посмотри, отрежь, насыпьте, делайте, выходите, посмотрите, посоветуйте, почисть, оставь, извините, взвесьте, замажь, не лезь, проверь, ляг, умножь.

519

I. Прочитайте веселі поради. Чому саме таку форму оповіді використав письменник? Чи поводите ви себе так, як радить автор?

ЯК ПОВОДИТИСЯ В КІНО

Моя перша порада*: як тільки ви зайшли до кінозалу, негайно сядьте. Бажано на своє місце. Тоді зніміть шапку, скиньте пальто чи плащ і покладіть на спинку стільця, що попереду вас. Якщо товариш чи товаришка безцеремонно почне лягати на ваш одяг, зробіть йому (їй) зауваження. Бажано голосно. У кінозалі завжди треба розмовляти дуже голосно, бо інакше вас не почують.

Роздягнувшись і добре вмостившись, лізьте до кишені. Своєї. Діставайте бутерброд (хліб із сиром чи ковбасою) і їжте. Добре до ковбаси з хлібом іде часник. Отож не забудьте прихопити із собою один-два зубчики. Коли ви не взяли бутерброда, то жуйте кекс, облизуйте морозиво або лузайте насіння. Соняшникове.

Як тільки на екрані з’являться титри, починайте читати. Теж голосно. Бажано так, щоб вас чули аж в останньому ряду. Читайте назву фільму, чиєї студії цей фільм, читайте, хто які ролі грає, потім коментуйте всі події, що відбуваються на екрані (За О. Чорногузом).

*Порада - рос. совет.

II. Випишіть дієслова наказового способу. Підкресліть та обґрунтуйте орфограму «Знак м’якшення в дієсловах наказового способу».

520

Виконайте завдання одного із запропонованих варіантів (на вибір).

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть п’ять речень про необхідність дбайливого ставлення до природи, використавши дієслова наказового способу.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть невеликий текст (5-7 речень) на тему «Людина і природа». Використайте в тексті не менше трьох дієслів наказового способу.

Т. Яблонська. На лісовій галявині

Стилістичні особливості

Дієслова одного способу можуть уживатися в значенні іншого.

Для пом’якшення тону наказу, прохання в значенні наказового способу виступають форми умовного способу або дійсного. НАПРИКЛАД: Чи не продали б ви, чоловіче, тієї ялинки? (М. Коцюбинський).

У значенні дійсного й умовного може вживатися наказовий спосіб. НАПРИКЛАД: Другі бігають, кричать, а ти сиди, пряди, вечеряти подай… (Панас Мирний).

Для висловлення наказу, прохання в категоричній формі у значенні наказової форми вживаємо інфінітив. НАПРИКЛАД: Слухати команду!

521

Прочитайте речення. Визначте дієслова наказового способу. У яких випадках категоричність мовлення пом’якшено, а в яких - посилено?

1. Обміряли б норми та повідомили б, хто переміг у цьому змаганні (О. Гончар). 2. Ви лягли б, мамо, спочити (Панас Мирний). 3. Королева Веселості плеснула в долоні і гукнула: «Спати всім, спати! До завтрашнього дня спати!» (В. Шевчук). 4. Перемогу не віддавати (О. Костенко). 5. Ти прочитаєш це оповідання і перекажеш його зміст (О. Костенко). 6. «Справді, хлопці, зайшли б ви в хату, погрілись», - сказав він (О. Гончар). 7. «Разом з населенням рухатися далі на німецькі окопи. Жодного пострілу» (О. Довженко).

522

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам потрібно в одному випадку висловити прохання категорично, а в іншому - пом’якшеним тоном. Запишіть кожне речення двічі: спочатку замінюючи дієслова наказового способу умовним (для пом'якшення наказу), а потім - неозначеною формою (для посилення категоричності наказу).

1. Відпустіть дітей додому. 2. «Їдь!» - сказав офіцер. 3. Купи кілограм цукру. 4. «Зачиніть двері», - сказав охоронець. 5. Іди працюй.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити