Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Дієслово


§ 60. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА


Про особливості дієслів, які означають дію без вказівки на особу, та про їхню роль у мові

ПРИГАДАЙМО. З чого складається граматична основа речення? Чи бувають речення з одним головним членом?

523

Прочитайте речення. Поміркуйте, чи можна пов’язати дії, позначені підкресленими дієсловами, з певними виконавцями. Чи можуть у таких реченнях бути підмети?

Безособові дієслова

Дієслова, що означають дію без вказівки на діяча (особу чи предмет), називають безособовими.

Лексичне значення

Безособові дієслова означають:

✵ явища природи (світає, підмерзає, розвидняється, смеркає);

✵ стихійні явища (замело, вигоріло, вимерзло);

✵ фізичний і психічний стан людини (трусить, нудить, не хочеться);

✵ явлення про долю людини, буття, існування (не судилося, щастить, минулося).

Граматичні ознаки

Безособові дієслова не змінюються за особами, числами, родами. Вони мають форму 3-ї особи однини теперішнього і майбутнього часу та форми середнього роду однини минулого часу.

Синтаксична роль

У реченнях безособові дієслова виступають у ролі присудка. Підмета в таких реченнях не буває.

524

І. Перекладіть речення українською мовою і запишіть. У яких з них безособові дієслова означають явища природи, а в яких - фізичний і психічний стан людини?

1. Больного знобило всю ночь. 2. Дедушке не спится. 3. За ночь подморозило. 4. В лесу легко дышится. 5. Веет весенней свежестью. 6. Речку затянуло* ледком.

*Затянуло - укр. затягнуло.

II. Порівняйте вимову й написання виділених слів в українській і російській мовах.

III. Підкресліть головні та другорядні члени речення. Чому в цих реченнях немає підмета?

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Деякі особові дієслова можуть набувати безособового значення. ПОРІВНЯЙМО:

Сполучення з особовим дієсловом

Сполучення з особовим дієсловом у безособовому значенні

пахне хліб

темніє море

морозить холодильник

пахне хлібом

темніє в хаті

мене морозить

525

І. Спишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть головні члени речення. Які з них виражені безособовими дієсловами, а які - особовими в безособовому значенні?

1. Пахло свіжими яблуками сосновою стружкою і березовим дьогтем (В. Кучер). 2. Дрімається. У лісі гуде свище блискає (С. Васильченко). 3. Навкруги посутеніло потемніло після сліпучої спеки (О. Гончар). 4. Зранку захмарило і довго сіяло на землю холодну дрібну мжу (Г. Тютюнник). 5. Довкола мене гриміло ревло клекотіло, мов у котлі (І. Франко). 6. Хомі й за вухом не свербить (Л. Глібов).

II. Виконайте письмово синтаксичний розбір першого речення.

526

Перебудуйте подані речення так, щоб дієслова в них набули безособового значення. У ролі якого члена речення виступатимуть при цьому слова, що були підметами? Речення запишіть, підкресліть граматичні основи.

1. Звечора всі вулиці засипало листя. 2. Вітер розніс насіння. 3. З моря повіяв холодок. 4. У садку запахла свіжоскошена трава. 5. Тепло війнуло в розчинене вікно. 6. Уже третій день іде дощ. 7. Пісок позаносив молоді посадки. 8. Грім струсонув землю. 9. Я не хочу кави.

527

Складіть і запишіть по два речення з кожним дієсловом так, щоб в одному випадку воно було особовим, а в іншому - в безособовому значенні.

Пахне, тьмяніє, мрячить.

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть текст-опис за картиною (5-7 речень), використавши безособові дієслова, що означають явища природи, стихійні явища.


ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть 4-5 речень за картиною, використавши безособові дієслова, що означають явища природи, стихійні явища.

Kyльтура мовлення

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

заспіваймо

думки збігаються

брати участь

брати до уваги

вимкнути світло

класти руку на плече

класти дітей спати

завдавати шкоду

зволікати з роботою

повідомляти, оповіщати

давайте заспіваємо

думки співпадають

приймати участь

приймати до уваги

виключити світло

ложити руку на плече

ложити дітей спати

приносити шкоду

затягувати роботу

давати знати


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити