Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ


Тема 3. ТЕКСТ. СКЛАДНИЙ ПЛАН ТЕКСТУ


ПРИГАДАЙМО. 1. Які основні ознаки тексту? 2. Як скласти простий план тексту?

565

І. Прочитайте. Доведіть, що це текст. Поясніть, з якою метою автор розповідає цю історію.

ЗНАЙОМСТВО

Зі школи Оксана поспішала додому. Мама веліла не запізнюватися: сусіди справляли новосілля і запросили їх на знайомини.

В автобусі Оксана зайняла зручне місце й безтурботно поринула у свої мрії. На одній із зупинок увійшла і стала якраз біля неї літня жінка з важкими сумками. Пасажири попросили дівчину поступитися місцем. Та Оксана вдала*, ніби не чує.

Увечері вона з матір’ю та батьком пішла до нових сусідів. Двері відчинилися. На порозі стала жінка, яку Оксана так образила своєю нечемністю в автобусі, а на столі було частування** з тих самих важких сумок. Дівчина ладна була провалитися крізь землю. Мати вихваляла перед новою сусідкою свою доньку, яка вона вихована та скромна, і вчиться добре, і вдома допомагає…

Кожне мамине слово, як насмішка, стьобало дівчину. А сусідка спокійно дивилася їй просто в очі. Той погляд надовго запам’ятався Оксані (А. Гамарник).

* Вдати - рос. сделать вид, притвориться.

**Частування - рос. угощение.

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Визначте тему й основну думку тексту. Виділіть мікротеми й тематичні речення.

2. Виділіть зачин, основну частину й кінцівку тексту.

3. Обґрунтуйте поділ тексту на абзаци.

4. Визначте мовні засоби зв’язку речень у тексті.

5. Знайдіть «відоме» й «нове» в реченнях тексту.

6. Складіть і запишіть простий план тексту.

7. Придумайте свою кінцівку тексту.

Засоби зв’язку

Речення в тексті пов’язують за допомогою таких мовних засобів: повтор слова, синоніми, спільнокореневі слова, займенники, прислівники, сполучники.

Види зв’язку

Є два види зв’язку речень у тексті: послідовний (кожне наступне речення розкриває, уточнює зміст попереднього);

паралельний (реченням властива відносна самостійність; у реченнях ідеться про різні речі, але вони мають спільну тематику).

566   

Прочитайте тексти. Доведіть, що в першому з них речення пов’язані послідовним зв’язком, а в другому - паралельним. Визначте засоби зв’язку речень першого тексту.

1. Яких птахів ми вважаємо за кращих літунів? Стрижів! Справді, вони літають дуже швидко. Але стрижі не можуть круто повертати й ловити комах збоку, а якби залетіли в ліс, то одразу ж розбилися б об дерево (В. Сабунаєв).

2. На небі золоте сонце сипле скрізь блискучими бризками. По шляху біжать жваві струмочки. Пишається проти сонця гай. Густішою стіною сплелося жито. Загули метушливі бджоли ( С. Васильченко ).

Складний план

У складному плані тексту, на відміну від простого, деякі пункти мають ще й підпункти. Декілька мікротем можуть об’єднуватися в одному пункті плану, а потім конкретизуватися в підпунктах.

Форма запису

Складний план має здебільшого таку форму запису:

I.  Вступ.

II.  Основна частина.

1.

2.

3.

III.  Закінчення.

567   

І. Прочитайте вголос текст, правильно наголошуючи слова. Чому, на вашу думку, плетіння було поширеним в Україні?

ПЛЕТІННЯ

Плетіння - кустарний* промисел з виготовлення господарсько-побутових і художніх виробів з різноманітної еластичної сировини.

Як сировину для плетіння на Поліссі використовували лозу**, кору молодої липи та берези, верболіз. Із тонких фанероподібних дощечок гнули короби для сівби -сіяники. З вужчих і тонших смужок плели різноманітні кошики. Способом плетіння виконували стіни клунь, хлівів та кошар***, огорожі. З лози та інших матеріалів плели рибальське знаряддя. У другій половині ХІХ століття почали виготовляти дорожні корзини, легкі дачні меблі, дитячі колиски.

У лісостеповій зоні значне поширення мало плетіння із соломи. Для цього використовувалася житня чи пшенична солома, яку заготовляли під час наливання колосся, та солома стиглого вівса. З неї плели брилі. Використовуючи розколоті лозини чи мотузки, виготовляли солом’яні сіяники, плетінки для зберігання зерна й інших продуктів, одягу. Кошики та сумки плели ще з рогози.

У Карпатах і на Поліссі з вузьких смужок шкіри виготовляли кінську збрую та різні побутові речі. З пофарбованих бавовняних ниток плели різнокольорові, вкриті орнаментом пояси.

Вироби українських майстрів визначалися чистотою й тонкістю роботи. Як витвори прикладного мистецтва, вони користуються широкою популярністю (В. Горленко, В. Боряк).

*Кустарний - вироблений вручну, індивідуально.

**Лоза - кущова порода верби.

***Кошара - загорода або хлів для овець, кіз, вівчарня.

ІІ. Виконайте завдання до тексту.

1. Визначте основну думку тексту, його тему й мікротеми.

2. Доберіть свій варіант заголовка, який відображав би тему тексту.

3. Виділіть зачин, основну частину й кінцівку.

4. Визначте засоби зв’язку речень у тексті.

5. Складіть складний план прочитаного. Порівняйте ваш план з тим, який подано нижче.

Орієнтовний план

I.    Плетіння - один з видів кустарного промислу.

II. Сировина для плетіння та вироби з неї.

1. Вироби з лози та кори дерев.

2. Вироби із соломи та рогози.

3. Вироби зі смужок шкіри та бавовняних ниток.

III. Популярність виробів українських майстрів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити