Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ


Тема 5. ПОНЯТТЯ ПРО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ


ПРИГАДАЙМО. Які є типи і стилі мовлення?

569

І. Прочитайте текст офіційно-ділового стилю мовлення. Визначте його тему та сферу використання (побут, освіта, законодавство, художня література). З якою метою створено текст?

Дитина має бути зареєстрована зразу ж після народження і з моменту народження має право на ім’я та набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування.

Дитина, яка тимчасово чи постійно позбавлена сімейного оточення або яка в її власних якнайкращих інтересах не може залишатися в такому оточенні, має право на особливий захист і допомогу, що надаються державою (3 Конвенції, про права дитини).

II. Знайдіть слова (сполучення слів), характерні для офіційно-ділового стилю мовлення.

Офіційно-діловий стиль

Офіційно-діловий стиль (рос. официально-деловой стиль) - різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті.

Ознаки стилю

Найхарактерніші ознаки цього стилю: офіційність, конкретність, стислість, точність формулювань, логічна послідовність.

Ділова лексика

В офіційно-діловому стилі використовують спеціальні слова й усталені сполучення слів. НАПРИКЛАД:

заява, постановити, розпорядитися, розглянути, вищеназваний, чинний, взяти до уваги, доводити до відома.

Ділові папери

Основним видом офіційно-ділового стилю є ділові папери (документи). НАПРИКЛАД: заява, план роботи, оголошення, правила поведінки, автобіографія, наказ, договір, розписка, доручення, довідка та ін.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Тексти офіційно-ділового стилю не припускають двозначності сприйняття змісту, вживання емоційно забарвленої лексики.

570

Прочитайте мовні звороти офіційно-ділового стилю. Складіть і запишіть 2-3 речення з кількома з них.

Брати участь, взяти до уваги, відповідно до закону, згідно з інструкцією, за згодою сторін, надати можливість, дозвольте нагадати, маю відмовити, просимо повідомити, вважаємо за потрібне, в установленому законом порядку, нести відповідальність, брати зобов’язання, порушувати питання, оголосити подяку.

571

Прочитайте речення. Які слова (сполучення спів) у них ужито недоречно? Відредагуйте усно речення.

1. Сашко, доведи, будь ласка, до відома вчителя, що я захворів. 2. Яку посаду обіймає твоя бабуся? 3. Дівчинко, ти з якого питання плачеш? 4. Щойно від Дениса надійшла пропозиція піти на річку купатися.

572

ЖИТТЄВІ СИТУАЦІЇ. Складіть діалог (6-7 реплік) в офіційно-діловому стилі, можливий в одній з описаних ситуацій. Яких правил спілкування ви будете дотримуватися?

СИТУАЦІЯ 1. Ви прийшли записатися до бібліотеки. Повідомте мету свого візиту, а також на прохання бібліотекаря - своє прізвище та ім’я, дату народження, місце проживання (для оформлення картки читача). Розпитайте про години роботи закладу, правила користування літературою.

СИТУАЦІЯ 2. Ви зайшли в кабінет заступника директора школи, щоб замовити учнівський квиток. Повідомте мету свого візиту, розпитайте, чи треба приносити свідоцтво про народження, фотокартку. Дізнайтеся про правила користування учнівським квитком.

І ТАКЕ БУВАЄ

Прийшовши зі школи, Оленка пообідала прибрала на кухні. Потім пішла до бабусі, а мамі залишила записку:

«Твоє розпорядження виконала. Оперативно реставрувала порядок у приміщенні для приготування їжі. Приходила сусідка, довго інформувала про свої справи, тому часу на студіювання уроків не залишилося».

Що в цій записці вам видається смішним? Чому?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити