Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Іменник


§ 6. РІД ІМЕННИКІВ


Про три роди іменників, іменники спільного роду та взагалі про культуру мовлення

ПРИГАДАЙМО. Які є роди іменників?

47

Прочитайте слова. Визначте рід іменників першої колонки. Чи можуть слова другої колонки виступати як іменники то чоловічого роду, то жіночого? А чи вдасться вам визначити рід іменників третьої колонки? Зробіть висновок про особливості категорії роду іменників.

Дунай

радість

озеро

непосида

замазура

бідолаха

двері

ножиці

дрова

Рід іменників в українській і російській мовах, як правило, збігається. Проте є певні відмінності, які слід запам’ятати. НАПРИКЛАД:

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

старый тополь (ч. р.)

светлый путь (ч. р.)

острая боль (ж. р.)

бескрайняя степь (ж. р.)

горькая полынь (ж. р.)

высокая насыпь (ж. р.)

неразборчивая подпись (ж. р.)

древняя летопись (ж. р.)

стара тополя (ж. р.)

світла путь (ж. р.)

гострий біль (ч. р.)

безкрайній степ (ч. р.)

гіркий полин (ч. р.)

високий насип (ч. р.)

нерозбірливий підпис (ч. р.)

давній літопис (ч. р.)

Жіночий рід:

путь, тополя

Чоловічий рід:

степ, біль, насип, полин, дріб, рояль, нежить, тюль, Сибір

48    

Перекладіть усно словосполучення українською мовою. Порівняйте родову характеристику поданих іменників у російській та українській мовах.

Счастливая жизнь, далёкая Сибирь, насыщенный пар, сильная боль, густая пыль, настенная живопись, сильная накипь, почтовый адрес, горькая полынь, фальшивая подпись, украинская степь.

49

І. До поданих іменників доберіть потрібні за змістом прикметники. Утворіть з кожною парою слів словосполучення і запишіть. У дужках зазначте рід іменників.

ЗРАЗОК. Степ - широкий степ (ч. p.).

Насип, путь, зал, полин, рукопис, рояль, біль, нежить, доповідь, магістраль, степінь, тюль.

II. З виділеними іменниками складіть і запишіть речення.

50

Відредагуйте речення й запишіть.

1. У далекий путь проводжала мати своїх дітей. 2. Навколо розкинулася широка степ. 3. Лист надійшов з далекої Сибірі. 4.         По її очах можна було зрозуміти всю біль. 5. Доносилася барабанна дріб. 6. Марійка підхопила сильну нежить.

51

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам треба викликати лікаря для знайомого, який застудився. Ви телефонуєте до лікарні. Складіть усно 2-3 речення, щоб звернутися до працівника лікарні в цій ситуації. Використайте в реченнях словосполучення головний біль і сильний нежить.

Чоловічий рід

Є іменники чоловічого роду, що можуть позначати осіб і жіночої статі. НАПРИКЛАД: суддя, директор, професор. З такими іменниками прикметники й займенники узгоджуємо тільки в чоловічому роді. ПОРІВНЯЙМО:

        ч.р.       ч.р.

1.  Молодий лікар Тарнавська пішла у відпустку.

       ч.р.        ч.р.

2.  Молодий лікар Тарнавський пішов у відпустку.

Спільний рід

Деякі іменники можуть мати то чоловічий, то жіночий рід. Такі слова називають іменниками спільного роду. НАПРИКЛАД: староста, листоноша, сирота, замазура, бідолаха, білоручка, базіка.

З іменниками спільного роду прикметники, займенники й дієслова узгоджуємо залежно від того, особу якої статі означає іменник. ПОРІВНЯЙМО:

               ч. р.    ч. р.

1.  Цей хлопець великий замазура.

            ж. р.    ж. р.

2.  Ця дівчина велика замазура.

Паралельні форми

Деякі іменники мають паралельні форми роду. НАПРИКЛАД: зал - зала; сусід - сусіда', жираф - жирафа.

Не мають роду

В іменниках, що мають форму тільки множини, рід не розрізняють. НАПРИКЛАД: ножиці, двері.

Зверніть увагу

Іменники не змінюються за родами, а належать до одного з родів.

52

Випишіть слова у дві колонки: 1) іменники спільного роду; 2) іменники, у яких рід не розрізняємо. Які слова ви не будете виписувати? Чому?

Радість, канікули, білоручка, директор, чипси, сирота, двері, щастя.

53

Спишіть речення, розкриваючи дужки. Визначте рід виділених іменників.

1. Ти так(ий,а) непосида, Денисе! 2. Горе з так(им,ою) базікою, Семеном. 3. Наш(а) староста Олена підготувала графік чергування. 4. Молод(ий,а) директор Задорожна провела збори. 5. Досвідчен(ий,а) інженер Богданова викона(в,ла) роботу вчасно.

54

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть по два речення з кожним словом: один із вас складає речення так, щоб це слово виступало іменником чоловічого роду, а другий - жіночого. Перевірте один в одного виконання.

Староста, нероба, бідолаха.

55

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Надпишіть скорочено над іменниками їх рід. Які з іменників є назвами істот?

1. Сині вечорові сутінки огортають і Дніпро і кручі… (І. Цюпа). 2. А в степ широкий, за обрій, тікає насип залізничний (Л. Первомайський). 3. Затихає поволі місто спалахує вогнями ліхтарів (І. Цюпа). 4. Вітер-пустун ніби бавиться з посивілими деревами налітає трепетно й поривно, гойдає трусить осокори і від того на землю стелиться пухнаста заметіль (І. Цюпа). 5. Горе з цим базікою, Глібом, язик у нього немов віяло (А. Хижняк).

II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Поясніть особливості їх вимови.

І ТАКЕ БУВАЄ

На перерві Тарас запропонував своїм друзям таку цікаву задачку: «В агронома є брат Антон, але в Антона брата немає. Ким же тоді Антонові доводиться агроном?»

-  Такого не може бути, - мовив один із друзів.

-  Ні, може, - заперечив Сергій, - адже іменник агроном…

Як ви думаєте, що сказав Сергій?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити