Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Іменник


§ 7. ЧИСЛО ІМЕННИКІВ


Про іменники, що мають форми тільки однини чи тільки множини, а також про стилістичну роль числа іменників

56

Прочитайте слова. Визначте число іменників. Спробуйте поставити іменники другої колонки у формі множини, а третьої - у формі однини. Чи вдалося вам це? Зробіть висновок про особливості категорії числа іменників.

Форми числа

Іменники змінюються за числами (однина і множина). НАПРИКЛАД: телефон - телефони, вечір - вечори. Деякі іменники мають форми тільки однини або тільки множини. ПОРІВНЯЙМО:

Мають форми тільки однини

Мають форми тільки множини

борошно, людство, дітвора, радість, Львів, Інтернет

окуляри, двері, шахи, лінощі, оплески, Карпати, Суми

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

В іменниках, які мають форми тільки множини, рід не розрізняють.

57

І. Прочитайте текст. Визначте його стиль і тип мовлення. Укажіть слова та сполучення, за допомогою яких автор змальовує дуб як живу істоту.

ЛІСОРУБИ

Коли звалювали першого дуба - на хлопців дрібним холодним дощем бризнула роса. Сонячний промінь пробивався крізь гущавину віт*, спалахував на лезах сокир, і тоді рубачі мружили очі. Вряди-годи по верхів’ях дубів пролітав вітер, листя журно шелестіло…

Один велетень-дуб умирав особливо неохоче. Коли його підпиляли, він ще ганяв по собі соки від міцного живучого і вірного його життю кореня, шумів листям, і гордо кланявся сонцю, і все не здавався волі людей — тільки тремтів стовбуром і гулко ахкав від болю, коли били сокирою. Але потім він хитнувся, похилився й затріщав, затріпотів вітами та всією вагою зі страшним шумом і гучним тріском упав на землю. Потьмарилася, погасла краса дуба: листя зробилося холодним, кора потемніла, і з-під неї закапав на траву прозорий сік (За Г. Тютюнником).

*Віта — гілка, галузка (відросток, пагін дерева, куща).

II. Визначте рід і число виділених іменників. Випишіть ті з них, які мають обидві форми числа (однину й множину). Доведіть це, змінивши форму іменників (письмово).

58

І. Перекладіть словосполучення українською мовою й запишіть. Чи відбулися зміни в числі іменників?

Золотые часы, узкая дверь, классное собрание, новая мебель, большие хлопоты, полные сутки, ранняя жатва, белые перья.

II. З двома перекладеними словосполученнями (на вибір) складіть усно речення.

Російською

Українською

дверь (одн.)

жатва (одн.)

сутки (мн.)

двері (мн.)

жнива (лш.)

доба (одн.)

59

Відгадайте загадки. Визначте число іменників-відгадок. Які з цих спів мають форми тільки однини, а які - тільки множини?

1.  Бігли два пси, позадирали носи. 2. По стежині, по дорозі бігти я у них не в змозі, по снігу не йдуть як слід: до вподоби тільки лід. 3. Сама холодна, а інших припікає. 4. Висить сито, не руками звито. 5. Влітку відпочивають, а взимку дітей катають.

60

І. Запишіть іменники в три колонки: 1) ті, що мають форми однини і множини; 2) ті, що мають форми тільки однини; 3) ті, що мають форми тільки множини. Чи розрізняємо рід в іменниках третьої колонки?

Спагеті, птаство, долина, штани, молоко, вітер, ворота, Полтава, совість, книга, малювання, Чернівці, канікули, банкомат.

II. З одним словом другої колонки та одним словом третьої (на вибір) складіть речення з однорідними членами.


У науковому стилі іменники в однині вживаємо в значенні множини, якщо ці іменники називають предмет або тварину як представника цілого класу чи виду. НАПРИКЛАД: Береза - листяне дерево.

61

Прочитайте речення. До якого стилю мовлення вони належать? Визначте число виділених іменників. Чи можна сказати, що ці слова називають не одну рослину чи тварину, а всіх представників певного класу або виду?

1. Вовк - це хижа тварина, яка водиться в лісах. 2. Кавун росте в південних регіонах України, бо потребує багато тепла і світла. 3. У відкритий ґрунт буряк і моркву висівають у квітні—травні.

62

Доведіть, що іменник змагання має обидві форми числа: однину і множину. Складіть і запишіть із цим словом два речення так, щоб у першому воно було вжите у формі родового відмінка однини, а в другому - у формі родового відмінка множини.

63

І. Спишіть речення. Над іменниками скорочено надпишіть відмінок і число (де можливо). Підкресліть іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

1. Жоржини квітнуть жовтим цвітом, кружляють бджоли біля них (Н. Забіла). 2. Минає літо, шелестить пожовкле листя (Т. Шевченко). 3. У полі спить зоря під колоском і сонно слуха думу колоскову, і сонна тиша сонним язиком шепоче саду сиву колискову (М. Вінграновський). 4. Ми юними тоді були, дороги кликали нас в мандри* (Д. Луценко). 5. Життя найдужче вирувало на Подолі (О. Іваненко).

*Ма́ндри - рос. странствования.

II. Обведіть номери складних речень. Обґрунтуйте вживання в цих реченнях розділових знаків.

64

Відредагуйте усно речення. Скористайтеся поданою нижче рубрикою «Культура мовлення».

1. У мою кімнату купили нову мебель. 2. Ми з друзями часто граємо в шахмати і шашки. 3. Я дуже люблю кататися на коньках. 4. Результат буде відомий через двоє суток.

Культура мовлення

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

синє чорнило

старі меблі

електронний годинник

грали в шахи

нові ковзани

три доби

сині чорнила

стара мебель

електронні часи

грали в шахмати

нові коньки

троє суток


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити