Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики


Іменник


§ 8. ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ


Про змінювання іменників за відмінками, про кличний відмінок, а також про утворення форм називного відмінка множини

ПРИГАДАЙМО. Що таке звертання?

65

 Прочитайте речення. У якому з них слово яблуко вжито в називному відмінку, а в якому - у знахідному? Зробіть висновок про значення називного та знахідного відмінків.

1. Після обіду Валя з’їла яблуко.

2. З дерева впало велике яблуко.

Відмінки

Іменники змінюємо за відмінками (рос. падежами).

ПОРІВНЯЙМО:

Російська мова

Українська мова

Именительный (кто? что?)

Родительный (кого? чего?)

Дательный (кому? чему?)

Винительный (кого? что?)

Творительный (кем? чем?)

Предложный (о ком? о чём?)

Називний (хто? що?)

Родовий (кого? чого?)

Давальний (кому? чому?)

Знахідний (кого? що?)

Орудний (ким? чим?)

Місцевий (наїв кому? на/в чому?)

Кличний -

Прямий відмінок

Називний відмінок називають прямим, інші - непрямими.

Кличний відмінок

В українській мові, на відміну від російської, є кличний відмінок. Він існує для вираження форми звертання (рос. звательной формы, обращения).ПОРІВНЯЙМО:

РОСІЙСЬКОЮ

УКРАЇНСЬКОЮ

' Люблю тебя, земля моя!

✵ Сергей, подойди ко мне.

✵ Люблю тебе, земле моя!

✵ Сергію, підійди до мене.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Іменник у кличному відмінку не буває членом речення.

66

І. Прочитайте за особами гумореску. Доберіть свій варіант заголовка.

НЕ БУЛО ВДОМА

Учитель запитав Андрійка:

-      Ти вдома розповів про двійку?


Андрійко похилив чоло:

-   Аякже… Все, як наказали!

-   І що батьки тобі сказали?

-   На жаль, їх вдома не було!

М. Білецький

II. Знайдіть іменники, визначте їх рід, число, відмінок. Поставте усно іменники в початковій формі (називний відмінок однини).

67

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи завжди, на вашу думку, потрібно розповідати батькам (друзям) про свої оцінки в школі? Чому?

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Іменник у формі називного відмінка означає того, хто виконує дію, і в реченні виступає підметом. Іменник у формі знахідного відмінка означає предмет, на який спрямована дія, і в реченні виступає додатком. ПОРІВНЯЙМО:

68

І. Спишіть речення, підкресліть іменники як члени речення та надпишіть над ними відмінок. Яке значення мають ці відмінки?

1. Назар перезавантажив свій комп’ютер. 2. Аліна довго роздивлялася малюнок. 3. Часто згадую рідне місто.

II. Складіть і запишіть два речення з іменником телефон так, щоб у першому реченні це слово було вжито у формі називного відмінка, а в другому - знахідного.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Знахідний відмінок виражає повне охоплення предмета дією, а родовий - часткове. ПОРІВНЯЙМО:

Знахідний

Родовий

купи сіль (усю)

купи солі (частину)

69

Спишіть сполучення, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте вибір однієї з форм. Як ви розрізняєте родовий і знахідний відмінки?

1. Коні попили (воду, води). 2. Діти поїли (кашу, каші). 3. Не забудь купити (хліб, хліба).

70

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Провідміняйте усно словосполучення цілющий дощ: один з вас відмінює це словосполучення в однині, а другий - у множині. Перевірте один в одного виконання.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Іменники чоловічого роду множини в називному відмінку в українській мові мають закінчення -и, -і, а в російській - -и, -ы, а також -а, -я. ПОРІВНЯЙМО:

Російською

Українською

офицер - офицеры директор - директора сторож - сторожа

офіцер - офіцери директор - директори сторож - сторожі

71

І. Перекладіть подані парами слова українською мовою і запишіть.

Профессор - профессора; фельдшер - фельдшера, инспектор - инспектора; редактор - редакторы.

II.     З одним перекладеним іменником у формі називного відмінка множини складіть і запишіть речення.

72

Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть іменники як члени речення. Чи потрібно підкреслювати іменники у формі кличного відмінка? Скорочено надпишіть відмінки іменників.

1. Чого ти журишся ромашко чого ти гнешся до землі (О. Донченко). 2. Милуйся Улянко свічками-берізками і прозорим воском кленів і шапками лісових груш (О. Донченко). 3. Моє село земний уклін тобі за молодість і світло отчих стін (Г. Тарасюк).

73

Напишіть оголошення в художньому стилі на одну з поданих тем. Підкресліть використані в тексті іменники та визначте їх відмінок.

1. Про футбольний матч, який має відбутися між командами планет Земля і Марс.

2. Про початок навчання в школі чаклунів.

3. Про збір коштів для створення машини часу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити