Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Вступ

Краса і багатство української мови

Повторення та узагальнення вивченого в пятому класі

§ 1. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

§ 2. ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ, РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В НИХ

§ 3.ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ, ПРЕФІКСАХ, СУФІКСАХ ТА НА МЕЖІ ЗНАЧУЩИХ ЧАСТИН СЛОВА

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики

Іменник

§ 4. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§ 5. ВЕЛИКА БУКВА И ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

§ 6. РІД ІМЕННИКІВ

§ 7. ЧИСЛО ІМЕННИКІВ

§ 8. ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ

§ 9. ТИПИ ВІДМІН ІМЕННИКІВ

§ 10. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ

§ 11. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ II ВІДМІНИ

§ 12. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

§ 13. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ III ТА IV ВІДМІН

§ 14. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ, ЩО МАЮТЬ ФОРМУ ТІЛЬКИ МНОЖИНИ

§ 15. НЕЗМІНЮВАНІ ІМЕННИКИ

§ 16. ОСНОВНІ СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ

§ 17. НЕ З ІМЕННИКАМИ

§ 18. БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ ІМЕННИКІВ

§ 19. НАПИСАННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ ТА ПРІЗВИЩ

§ 20. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ІМЕННИК»

Прикметник

§ 21. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§ 22. ГРУПИ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

§ 23. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 24. ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 25. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 26. ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 27. НЕ З ПРИКМЕТНИКАМИ

§ 28. НАПИСАННЯ СУФІКСІВ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 29. БУКВИ Н І НН У ПРИКМЕТНИКАХ

§ 30. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

§ 31. НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ПРИКМЕТНИКОВОЇ ФОРМИ

§ 32. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ПРИКМЕТНИК»

Числівник

§ 33. ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§ 34. РОЗРЯДИ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

§ 35. ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ, ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ЦІЛІ ЧИСЛА

§ 36. ВІДМІНЮВАННЯ ДРОБОВИХ І ЗБІРНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

§ 37. ВІДМІНЮВАННЯ ТА НАПИСАННЯ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ

§ 38. УЖИВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ

§ 39. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ЧИСЛІВНИК»

Займенник

§ 40. ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ

§ 41. ОСОБОВІ ТА ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИКИ

§ 42. ПИТАЛЬНІ Й ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ

§ 43. ЗАПЕРЕЧНІ Й НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ

§ 44. ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ

§ 45. ВКАЗІВНІ Й ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ

§ 46. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ЗАЙМЕННИК»

Дієслово

§ 47. ДІЄСЛОВО ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ФОРМИ ДІЄСЛОВА

§ 48. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА

§ 49. ОСОБОВІ ФОРМИ ДІЄСЛОВА

§ 50. НАПИСАННЯ НЕ З ДІЄСЛОВАМИ

§ 51. ВИД ДІЄСЛОВА

§ 52. ПЕРЕХІДНІ ТА НЕПЕРЕХІДНІ ДІЄСЛОВА

§ 53. ЧАСИ ДІЄСЛОВА

§ 54. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

§ 55. МИНУЛИЙ ЧАС

§ 56. МАЙБУТНІЙ ЧАС

§ 57. ДІЄСЛОВА І ТА II ДІЄВІДМІН

§ 58. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ. ДІЄСЛОВА ДІЙСНОГО Й УМОВНОГО СПОСОБІВ

§ 59. ДІЄСЛОВА НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

§ 60. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

§ 61. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

§ 62. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ДІЄСЛОВО»

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

§ 63. МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ЕЛЕМЕНТИ СТИЛІСТИКИ

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

Тема 1. СПІЛКУВАННЯ І МОВЛЕННЯ

Тема 2. ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

Тема 3. ТЕКСТ. СКЛАДНИЙ ПЛАН ТЕКСТУ

Тема 4. ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Тема 5. ПОНЯТТЯ ПРО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ

Тема 6. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

Тема 7. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ОГОЛОШЕННЯ

Тема 8. ОПИС ПРИМІЩЕННЯ. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИМІЩЕННЯ

Тема 9. УСНИЙ ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ

Тема 10. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРИМІЩЕННЯ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ

Тема 11. УСНЕ ОПОВІДАННЯ ЗА КАРТИНОЮ

Тема 12. ПЕРЕКЛАД ТЕКСТУ

Тема 13. АУДІЮВАННЯ

Тема 14. ОПИС ПРИРОДИ. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИРОДИ

Тема 15. УСНИЙ ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИРОДИ

Тема 16. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИРОДИ

Тема 17. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРИРОДИ НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ ВРАЖЕНЬ

Тема 18. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ПРИРОДИ ЗА КАРТИНОЮ

Тема 19. ПЕРЕКЛАД ТЕКСТУ

Тема 20. ДОПИС У ГАЗЕТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ (ЗІ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ)

Тема 21. УСНИЙ РОЗДУМ ПРО ВЧИНКИ ЛЮДЕЙ

Тема 22. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ

Тема 23. ТВІР-ОПОВІДАННЯ НА ОСНОВІ ПОБАЧЕНОГО

ДОДАТКИ

Додаток 1 РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИЧОК СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

Додаток 2 СЛОВНИЧОК НАГОЛОСІВ

Додаток 3 СЛОВНИЧОК СИНОНІМІВ

Додаток 4 ІМЕННИКИ У КЛИЧНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

Додаток 5 ПЕРЕВІР СЕБЕ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити