Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ


§ 12. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ


Фразеологізм виступає одним членом речення. Він є тим членом речення, який заступив за значенням.

Наприклад:

124. Перепишіть. Визначте в реченнях фразеологізми, підкресліть їх як члени речення.

1. Безбатченки й трутні засміються на кутні (В. Бровченко). 2. Ви не носіть за пазухою камінь (Г. Рибцуник). 3. Він не виносив сміття з хати, щоб хтось комусь не мовив щось (В. Симоненко). 4. Артилерія тут була курям на сміх (П. Загребельний). 5. Так важко зректися свого кольору білій ґаві! (К. Шукерт). 6. Кіт заснув і в вус не дує, а собака сторожує (в. Гуцало).

- Витлумачте значення вжитих у реченнях фразеологізмів.

125. Складіть і запишіть речення, у яких подані фразеологізми виступатимуть у ролі певних членів речення.

✵    Прометеїв вогонь — підмет; ✵ крокодилячі сльози — додаток;

✵    точити ляси — присудок; ✵ до кінчиків нігтів — обставина.

- Доведіть, що подані фразеологізми співвідносні зі словосполученнями.

126. Прочитайте фразеологізми, витлумачте їхні значення. Доведіть, що фразеологізми співвідносні з реченнями.

1. Іскри з очей сиплються. 2. Нога людська не ступала. 3. Лихо не спить. 4. На душі коти шкребуть. 5.1 за вухом не свербить, б. Джмелі гудуть у голові. 7. Пахне смаленим. 8. Крига скресла. 9. Земля горить під ногами.

- Які з фразеологізмів передають людські почуття? Назвіть ці почуття.

127. Ознайомтесь із послідовністю розбору фразеологізму. Усно зробіть розбір ужитих у реченнях фразеологізмів.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ

1.  Розкрийте значення фразеологізму (краще з використанням словника).

2.  3іясуйте походження фразеологізму.

3. Визначте, із чим співвідносний фразеологізм: зі словом, словосполученням чи реченням.

4.  Доберіть до фразеологізму синонім та антонім (якщо можливо).

ЗРАЗОК УСНОГО РОЗБОРУ ФРАЗЕОЛОГІЗМУ

Вибиватися з колії — переставати вести звичний спосіб життя; вислів із мови людей, що їздили возами по ґрунтових розгрузлих дорогах; синонім — сходити з рейок; антонім — входити (повертатися) в колію.

1. Ніколи не кривили ми душею, ділили щастя з добрими людьми (П. Перебийніс). 2. Я українець — вже такий мій рід! — і хочу бути ним, допоки білий світ (П. Осадчук). 2. Мати у творчості українських письменників піднесена на найвищий п’єдестал (3 газети). 4. Після бур і потрясінь бреду збентежений додому, мов по жаринах блудний син (Б. Черепков).

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ

Запитання і завдання для самоперевірки

♦ Що вивчає фразеологія? Що таке фразеологізм? Наведіть приклади.

♦ Які за походженням фразеологізми наявні в українській мові?

♦ Яка роль фразеологізмів у мовленні?

♦ Якими членами речення можуть бути фразеологізми? Наведіть приклади.

♦ Розкажіть про зображене на картині уживаючи фразеологізми.

Марфа Тимченко. Сватання на Гончарівці


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити