Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ


§ 16. СКЛАДНІ СЛОВА. СПОЛУЧНІ О, Є В СКЛАДНИХ СЛОВАХ


180. Прочитайте. Випишіть складні слова, виділіть у них основи. За допомогою яких голосних звуків ці основи поєднано?

1. Вітер, вітер, вітровій біг по стежці лісовій (Г. Чичинадзе).

2.  Вологий вітер двоє крил поклав на білий небосхил (А. Малишко). В. І духмяний, мов чебрець, життєдайний вітерець (В. Скотаровський). 4. І хмарини срібнокрилі тануть угорі. У душі срібляний зорепад (В. Гужва).

-   Виділене слово передайте звукописом. Який голосний сполучає в ньому творі основи? Якою літерою передано цей звук на письмі?

♦   Визначте слова , ужиті в переносному значенні.

Основи складних слів можуть з'єднуватися за допомогою сполучних голосних звуків [о], [е]. На письмі ці звуки позначаються літерами о, е, є.

Сполучний голосний [о] вживається у складних словах, якщо перша частина складного слова утворена від прикметника і закінчується на твердий приголосний: чорногуз, ясноокий, рудоволосий.

Якщо основа прикметника закінчується на м'який приголосний, то перед літерою о пишуть у,: синьоокий, давньоруський, середньовіччя.

Коли перша основа складного слова утворена від іменника або займенника, то:

♦ після твердого приголосного (зокрема, шиплячого) вживають [о]: самовчитель, пішохід, вужоподібний;

♦ після м'якого приголосного пишуть [е]: зорепад, землетрус, волелюбний;

♦ після й, яким закінчується перша основа, уживають [е] (позначають літерою є): краєвид, змієподібний, боєприпаси.

ОРФОГРАМА: літери о, е, є у складних словах

181.  Прочитайте. Визначте складні слова, виділіть у них твірні основи, поясніть уживання сполучного голосного.

1. На свята в світлиці пахли чорнобривці (В. Лісовський). 2. Дівчинка ходит в левадою, рве жовтоцвіт на вінки (А. Камінчук). 2.        Я другволелюбної птиці (П. Перебийніс). 4. В задумі сонній синьоока даль (Д. Фальківський). 5. Пізньоцвіт осінній — лікарська рослина (З довідника). в. На буреломах сходять мухоморчики — театр ляльковий просто на траві (Л. Костенко).

182. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Обґрунтуйте написання складних слів.

Чорн..зем, земл..мір, ліс..степ, каш..вар, мор..плавець, пар..плав, бур..вій, піш..хід, місяц..хід, верб..ліз, стал..вар, житт..пис, кра..знавство, пил..смок, гряз..вод..лікарня.

Позначте в словах орфограму «літери о, е, є у складних словах». Обґрунтуйте написання складних слів.

183. Від основ поданих парами слів утворіть складні слова, запишіть їх. Складіть 2-3 речення з утвореними словами.

Рука, писати; сіно, косити; чорний, слива; білий, сніг; сірий, очі; чорний, брови; русявий, коси.

184. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Складні слова підкресліть, позначте в кожному орфограми.

1. Стою серед усіх калин..кровних родичів моїх (П. Перебийніс). 2.      Добро і зло. Між ними йде двобій. Нехай дістане кару лих..дій (С. Лазо). 3. Корінь всього лихого — грошолюбство (З Біблії). 4. Милосердними треба нам бути задля всього ж..вого! (І. Франко). 5. Відлунюється сміх мій землетрусом (Ю. Рибчинський). 6. Будь не сам..впевненим, а певним (Народна творчість).

- Визначте авторські неологізми. Розберіть ці слова за будовою.

- Роздивіться репродукції картин Марії Приймаченко. Які почуття вони у вас викликають? Доберіть до картин свої варіанти назв, що містять, складні слова.

Марія Приймаченко.

Котячий цар                     Лісова птиця зі своєю дитиною


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити