Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ


§ 17. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ І СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ


185. Прочитайте слова. Витлумачте лексичне значення кожного з них.

Медсестра, спортзал, Ощадбанк, ВНЗ, РЄ, США.

Складноскорочені слова, утворені частковим скороченням слів або основ, пишуть разом і з малої літери: педінститут, медуніверситет, профспілка.

Складноскорочені слова, утворені з ініціальних (початкових) літер, називаються абревіатури (від латинського — скорочую), їх записують великими літерами без крапок між ними: ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання), ТЮГ(Театр юного глядача).

186. Прочитайте складноскорочені слова, запам’ятайте їхнє написання.

НАНУ (Національна академія наук України), КНУ імені Тараса Шевченка (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), УТН (Українські телевізійні новини), ЗМЇ (засоби масової інформації), Інтерпол, медкомісія, спортбаза, міськрада, ЖЕК.

187. Перепишіть, дописуючи частину складноскороченого слова. Поясніть лексичне значення кожного з утворених слів.

…сад, …рада, …постачання, …зал, …збори.

188. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Складноскорочені слова підкресліть.

1.   Ч..тири внуки у дворі! Відкрився бабин дитсадочок! (С. Олійник). 2. Підняв трубу хімкомбінат, облизується димом (Л. Талалай). 3. Ро..пашілий завуч стояв серед шкільного подвір’я (М. Стельмах). 4. І до сліз переж..вали дві русяві медсестри (Д. Луценко). 5. Настала мода на військову форму. Влізає в маскхалат в..селий франт (А. Михайлевський). 6. Опускаються снів НЛО на балкони (Н. Диб’як).

-  Складіть і запишіть речення зі словами ООН, ЗНО, ЗОШ, ГЕС, юнкор, універсам.

Правопис складних слів разом і через дефіс

Через дефіс пишуть:

♦ складні слова, утворені поєднанням незалежних слів: школа-інтернат, ракета-носій, кімната-музей, шафа-купе, купівля-продаж;

♦ імена казкових персонажів: Іван-Побиван, Кабан-Іклан, Вовчик-Братик;

♦ назви деяких рослин: євшан-зілля, розрив-трава, сон-трава, мати-й-мачуха.

Складні слова з першою частиною іншомовного походження (фото-, кіно-, радіо-, авіа-, авто-, мото- та ін.) пишуться разом: кінозірка, автоклуб, фотоальбом.

Через дефіс пишуться слова з іншомовним елементом міні-: міні-диктант, міні-спідниця.

ОРФОГРАМА:

написання складних слів через дефіс або разом

189. Прочитайте. Визначте слова з орфограмою «написання складних слів через дефіс або разом». Поясніть написання цих слів.

1. Микола скинув плащ-накидку, почепив на вішак, блиснули ордени й медалі (М. Вінграновський). 2. «Що я тобі скажу, Зміїку-Братику, — каже Лисичка-Сестричка, — йде на тебе війною Іван-Баштанник, хоче тебе звоювати!» (Народна творчість). В. Ми не зірвали переліт-траву, розрив-траву ми також не зірвали, без ключ-трави на світі я живу (Є. Гуцало). 4. Міні-спідничка є частиною спортивної форми тенісисток (Ізжурналу «фізичне виховання в школі»).

190. Перепишіть, знімаючи риски.

Аеро/порт, авіа/пошта, фото/модель, теле/шоу, авто/стоп, радіо/станція, вело /мото/ спорт, гідр о/масаж.

- Визначте слова, які пишуться за правилом «дев'ятки».

191. Запишіть слова, додавши дібрану з довідки іншомовну частину слова.

…квиток, …запис, …стоянка, …сесія, …дром, …логія, …проба.

ДОВІДКА

Авто…, авіа…, фото…, грам…, гео…, мікро…, кіно…, космо… .

192. Перепишіть, знімаючи риски та вставляючи пропущені літери.

1. Прокладають путь сувору молоді аеро/навти (М. Рильський). 2. Ро..краює небо навпіл блискавки фото/спалах (І.Лобовик). 3. Електричок кіно/стрічки ген за гаєм м..готять (А. Жикол). 4. І кр..чить в квартирі теле/фон: «Що у вас там дієт..ся, Їй-Богу?» (Б. Олійник).

-  Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

Написання слів з пів-, напів-

193. Прочитайте слова. Поміркуйте: від чого залежить написання слів з пів- через дефіс чи окремо?

Пів-Європи, півсвіту, пів-України, швкраїни, пів-Дніпра, піврічки.

 Через дефіс із пів- пишуться слова — власні назви: пів-Полтави, пів-Одещини, пів-Дунаю.

Слова — загальні назви пишуться з пів-, напів- разом: півдерева, півозера, напівімла, напівспокійний.

Слова, що починаються літерами я, ю, є, ї, пишуться з пів-, напів- з апострофом: пів’яру, пів’юрти, пів’їдальні, напів’ява.

194. Прочитайте. Поясніть написання слів з пів-, напів-.

Півміста, пів-Вінниці, піврайону, півобласті, пів-Київщини, півогірка, півбанана, пів-Африки, пів'яблука, пів’юрби, пів’явора, пів-Ялти, пів’яру, пів-Юрмали, пів-Єгипту, пів’яхти.

-  Поясніть написання слів з апострофом.

195. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. У березневі дні біля могили Кобзаря збирається пів-України (Д. Петриненко). 2. Могутній дуб. Він півт..сячоліття стоїть на

Хортиці (Л. Забашта). 3. Гарна в..селка півнеба підперла (Б. Самійленко). 4. День такий — ні хмарки, ні півхмарки (П. Вольвач).

5. Тут хмари ходять напівколом (А. Камінчук). 6. На ґвалт збіглося пів-Комишанки (Олесь Гончар).

-  Позначте в словах орфограму «написання складних слів через дефіс або разом».

196. Перепишіть, знімаючи риски. Обґрунтуйте написання слів.

Пів/майдану, пів/вулиці, пів/Борисполя, пів/вікна, пів/вареника, пів/яблук а, пів/юрти, пів/Євпаторії, пів/Азії, пів/ялини, пів/Яготина, напів/язичеський, напів/поклін.

- Позначте в словах орфограму «написання складних слів через дефіс або разом».

✵ Позначте в словах орфограми «подвоєні літери» та «апостроф». Обгрунтуйте написання слів.

✵ Поясніть написання слів з апострофом.

197. Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки слова з пів-, напів-.

1. З людьми біда — …. 2. Знає кума — знає …. З, Знайко розуміє з …. 4. Всяке… — гірше від невігластва. 5. Зранку заділо — вже…. 6. У ледаря свій закон: півдня сиди, а … стій. 7. Там публіка — сім душ на…. 8. … коропів цінніші за пуд сподівань.

ДОВІДКА

Півпуда. Півбіди. Півбублика. Напівзнання. Півділа. Півсела. Півслова. Півдня.

198. І Перепишіть, знімаючи риски.

1. За останні пів/століття населення планети збільшилося майже вдвічі (З журналу). 2. Пів/біди, що взялись звоювать вороги, а біда, коли друзі мовчать (Б. Козак). 2. А хто від правди ступить на пів/метра, душа у того сіра й напів/мертва (Л. Костенко). 4. Забрела у гай пила, загарчала, загула. Дика грушка від розпуки заломила віти-руки: «Ти не руш мене, не руш! На мені пів/тонни груш!» (О.Пархоменко).

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

♦ Які слова називають складними? Наведіть приклади.

♦ Яким способом утворено такі слова?

♦ Накресліть у зошиті таблицю «Написання складних слів разом і через дефіс», заповніть її самостійно дібраними прикладами.

♦ Які слова називають складноскороченими? Як пишуть такі слова? Складіть речення зі складноскороченим словом.

♦ Як пишуть слова з частиною пів- (напів-)? Наведіть приклади.

♦ Зробіть словотвірний аналіз слова працелюб.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити