Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ІМЕННИК


§ 20. РІД ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ СПІЛЬНОГО РОДУ


208. Відгадайте загадки. Відгадки-іменники запишіть, визначте рід кожного. Що ви знаєте про рід іменників?

1. Впаде згори — не розіб'ється, пусти на воду — розпливеться. 2. Підніме найменша дитина, а через хату не перекине найдужча людина. 3. Кидаєш угору біле, а на землю падає жовте.

ДОВІДКА

Яйце. Папір. Пір’їна.

Іменникові властивий граматичний рід: чоловічий, жіночий, середній. У назвах людей і тварин за допомогою роду розрізняється стать (хлопець — дівчина; півень — курка), інколи і вік (орел — орля).

У назвах деяких тварин розрізнення статі немає: дятел, зозуля, окунь, щука, комар, муха.

Рід іменників, ужитих у множині, визначають за початковою формою: дерева — дерево — середній рід.

Іменники, що вживаються тільки в множині, за родами не розрізняються: двері, канікули, Моринці.

Є іменники, що належать до чоловічого роду, проте можуть позначати осіб і чоловічої, і жіночої статі: професор, інженер, лейтенант, біолог. Іменники на зразок професорка, математичка належать до просторіччя.

На означення окремих професій існують форми чоловічого й жіночого родів: учитель — учителька; письменник — письменниця.

209.   Прочитайте. Визначте іменники — назви істот, з’ясуйте рід кожного. У яких названих у реченнях тварин за допомогою роду розрізняють стать?

1. Соловейко гніздо звив, усю нічку щебетав, солов'їху прикликав. 2. Летіли лелека із лелечихою, заклекотіли до лелеченяти. 3. Очиці у вовчиці наче блискавиці. І вовк своє вовченя любить. 4. Летів перепел перед перепелицею до перепеленяти (Народна творчість).

- Рід яких іменників вказує на вік названої ними істоти?

✵    Визначте в реченнях іменники, у яких немає розрізнення родових форм.

210.  Доберіть до поданих іменників назви осіб протилежної статі. Слова запишіть парами.

І. Українець, львів'янин, полтавець, селянин, степовик, працівник, балакун, герой.

її. Письменник, поет, художник, учитель, вершник, кравець, пастух.

- Виділіть у записаних словах словотворчі суфікси.

211. Прочитайте. Визначте іменники, що можуть означати осіб і чоловічої, і жіночої статі.

1. Директор школи повноправно належала до сіячів розумного, доброго, вічного (Л. Загребельний). 2. Режисер підійшов до кінокамери, узяв мікрофон і наказав усім приготуватися до репетиції (М. Вінграновський). 3. Програміст повинен добре знати комп'ютер, володіти англійською мовою (3 довідника).

- Чому не слід уживати іменники директорка, режисерша?

212.   До кожного з іменників доберіть виражене прикметником означення. Утворені словосполучення запишіть. До якого словника потрібно звернутися в разі утруднення з визначенням роду?

Рукопис, тюль, туш, собака, магістраль, біль, Сибір.

- Яке з поданих слів має омонім? Якого роду ці іменники-омоніми?

✵ Який з іменників можна визначати як іменник чоловічого роду та іменник жіночого (як біологічний вид) роду? Усно складіть із цим іменником речення.

Деякі іменники можуть означати осіб і чоловічої, і жіночої статі. Це іменники спільного роду: бідолаха, сирота, староста, задавака.

Рід особи, названої іменником спільного роду, визначають за змістом речення чи за родом прикметника або займенника, який стосується іменника: Іде молода листоноша (В. Сосюра).

Іменники — назви осіб за характерними ознаками на -о (ледащо, незнайко, забудько, базікало) можуть означати осіб чоловічого або середнього роду. Рід таких іменників визначають за змістом речення або за граматичною формою інших частин мови: Одне ледащо сонцю докоряло: «Ну, хоч би раз ти до обід проспало…» (В. Симоненко).

213. Прочитайте. Визначте іменники спільного роду.

1. Що за життя козакові з такими плаксами! (П. Куліш), 2. А заброди так і не можуть нас перемогти (І. Гнатюк). 3. Одумався гуляка, вийшов з хати, туди-сюди — було та загуло… (Л. Глібов). 4. Ой нелегко працювати, юні мої друзі, та не думайте, що легше жити ледацюзі (Б. Литвиненко).

214. Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки іменники спільного роду.

1. … набалака — і в торбу не збереш. 2. … й себе раз на рік любить. 3. … гуляв: ні чобіт, ні халяв, а додому прийшов — не знайшов підошов. 4. … — дармоїді недоучка.

ДОВІДКА

Вереда. Гуляка. Білоручка. Базіка.

У якому з речень легко вгадується стать названої іменником спільного роду особи? Як ви цю стать визначили?

215. Складіть по два речення, щоб в одному поданий іменник спільного роду називав особу чоловічої статі, у другому - жіночої. Речення запишіть.

Непосида, листоноша, шульга, забіяка.

216. Прочитайте. Укажіть речення, де стать осіб, про яких йдеться, можна встановити, лише виходячи зі змісту. Складіть і запишіть речення, у яких виділені слова стосувалися б особи протилежної статі.

1. Я побачив краба, він такий незграба (А. Камінчук). 2. Непосида Вася на стільці гойдався (А. Костецький). 3. З кожного листочка відгризає кусень. Що ж то за почвара? То зажера — гусінь (В. Поліщук), 4. Із Юрком сама морока. Це не хлопець — лежебока (Г. Пономаренко), 5. Бідолаха комар застудився: з джерела студениці налився (Я. Бенза).

- Чи можна виділені іменники віднести до емоційно забарвлених слів? Які почуття до людей, ними схарактеризованих, ці слова передають?

- Уявіть, що замість снігу взимку з неба почали сипатися цукор і сіль. Якого вигляду набуло б ваше місто (село)? Якими стали б дерева, кущі, ліс, сад, будинки? Як би поставилися до такої зміни люди і тварини? Розкажіть про цю пригоду в телефонній розмові своєму знайомому (розіграйте діалог).

- Обговоріть картину К. Виман. Уживайте іменники спільного роду.

Катерина Виман. Снігові хмари


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити