Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ІМЕННИК


§ 21. ЧИСЛО ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ФОРМИ ТІЛЬКИ ОДНИНИ АБО ТІЛЬКИ МНОЖИНИ


217. Прочитайте. Визначте число виділених іменників.

1. Коли мати виряджала сина в далеку дорогу, вона дарувала йому вишитий рушник (В. Супруненко). 2. Цілує сонце рушники у чистій материній хаті (Д. Луценко). 3. Пісня любові й дитинства в серці бринить, як струна (Д. Луценко). 4. Люблю пісні мойого краю! (М. Рильський).

-  Назвіть почуття, які викликають у вас співані вам мамою колискові пісні.

Більшість іменників може вживатися в однині та множині:

 артист — артисти, кінь — коні, стіл — столи.

Іменник у формі однини вживається для позначення одного предмета, іменник у формі множини — для позначення двох і більше предметів.

Проте є іменники, що мають лише форму однини. До таких іменників належать назви:

✵ речовин: молоко, масло, залізо, руда;

✵ почуттів: радість, піднесення, вірність, кохання;

✵ власні: Вінниця, Дунай, Місяць, Леся Українка.

Деякі іменники мають лише форму множини.

Це назви:

✵ парних або таких, що складаються з кількох частин, предметів: ножиці, окуляри, двері, сани, меблі, шахи;

✵ речовин: вершки, дріжджі, консерви, парфуми;

✵ сукупностей предметів: гроші, джунглі, надра, хащі;

✵ відрізків часу, свят, обрядів: канікули, іменини, вечорниці;

✵ почуттів, станів: жалощі, гордощі, веселощі, прикрощі;

✵ географічні: Черкаси, Альпи, Афіни.

Іменники, які позначають сукупність однакових або подібних предметів, що сприймаються як єдине ціле, називаються збірними: товариство, колосся, коріння, рідня, піхота, молодь.

Збірні іменники мають форму однини: золоте листя.

218.   Прочитайте. Визначте іменники, що вживаються тільки у формі однини, та іменники, що вживаються лише у формі множини.

1. Ти за спини інших не ховайся — слово «совість» завжди в однині (А. Бортняк). 2. У кожного з нас Україна одна, хоч скільки мільйонів нас буде (І. Багрійчук). 3. Годі, діброво, тобі сумувати! Глянь, зеленіють високі Карпати (3. Красівський). 4. За ворітьми долина, в тій долині калина (Народна творчість).

219.   Перепишіть прислів’я, доповнюючи їх дібраними з довідки збірними іменниками в потрібній формі. З’ясуйте число та рід кожного. Уставте пропущені літери.

1. Яке …, таке й насіння. 2. Куди віт..р дме, туди … хилит..ся. 3. Знявши голову, за … не плачуть. 4. Не носи … під чужу хату. 5. 3..мою бійся вовка, а літом … .

ДОВІДКА

Волосся. Коріння. Гілля. Мушва. Сміття.

220.  До поданих слів доберіть спільнокореневі збірні іменники. Слова запишіть парами.

Колоски, листки, птахи, камені, ворони, жінки, студенти, діти.

- Визначте число і рід збірних іменників. Із трьома іменниками складіть речення.

221. Прочитайте. Поміркуйте: навіщо форму множини іменників ужито замість форми однини.

1. Вітчизни е різні на світі, а в мене найкраща — одна (А. Малишко). 2. Тих чужих земель, чужих америк не ношу в своєму серці я (А. Малишко). 3. Де ж ви, Богдани, і де ви, Сірки? (М. Шевченко). 4. Вівса, пшениці, ячмені — все те зіллялось в одну могутню хвилю (М. Коцюбинський). 5. Тут люди щедрі. Тут річок без ліку. Всілякі руди в надрах залягли (Л. Костенко).

Іменники, що вживаються лише у формі однини, можуть уживатися в множині в таких випадках:

✵ якщо власні назви вживаються з метою створення узагальненої назви ряду осіб, предметів, країн, міст: Вітер горді знамена підносить, йде славетний коша родовід: Богуни, Палії, Кривоноси, Нечаї… (С. Гаряча);

✵ якщо загальні назви передають узагальнення: Заберіть з собою всі лиха, всі зла (Т Шевченко) або вказують на сукупність предметів: Тут співали мені дуби, степ гойдав пшениці і вівса (Д. Луценко);

✵ якщо географічні назви вжиті в переносному значенні (у такому разі їх пишуть з малої літери): Усі ми осягали еверести світової і рідної літератури (Л. Пастушенко);

✵ у ролі термінів: болі й шуми в серці (термін медицини); мінеральні води (термін харчової промисловості); високоякісні сталі (термін важкої промисловості).

З метою узагальнення форма однини може бути вжита замість форми множини: В усі часи українська жінка дивувала своєю силою й незламністю (3 газети «Україна молода»).

222. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть, з якою метою замість форми множини вжито форму однини іменників.

1. Особливо шанували наші предки пер..літну птицю: ластівок, жайворонків, леб..дів, журавлів, л..лек (3 довідника). 2. Бука тут росте б..гато в закарпатському краю (М. Познанська). 3. У темнім лісі за горами зібравсь усякий звір (Л. Глібов). 4. А у воді риба: і щучки, і л..нки, і краснопер(Остап Вишня).

- Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити