Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ІМЕННИК


§ 23. НАПИСАННЯ не З ІМЕННИКАМИ


295.  Прочитайте прислів’я. Виділені слова випишіть і розберіть за будовою.

1. Великий тілом, та немовля ділом. 2. Неук кує — коня псує. 3.        Неробство — ковадло, на якому куються всі гріхи. 4. Нетямі руки не туди пришиті. 5. Довша п'ятниця за неділю.

Чи вживаються виділені іменники без не?

Не з іменниками пишеться разом, якщо:

♦  слово без не не вживається: нежить, невід, ненависть, нероба;

♦  додаванням не до слова утворюється іменник із протилежним лексичним значенням (до нього можна дібрати синонім): щастя — нещастя (горе); воля — неволя (рабство).

He з іменниками пишеться окремо, якщо:

♦  у реченні є протиставлення: не сум, а радість; незло, а добро;

♦  не стосується іменника-присудка: Кров — не вода, а серце — не камінь (Народна творчість).

Тільки разом пишуться іменники з префіксом недо-: 

ОРФОГРАМА:

не з іменниками

296.   До кожного іменника доберіть синонім без префікса не-. Слова запишіть парами. Позначте в словах орфограму «не з іменниками».

Небилиця, неправда, незалежність, неспокій, недруг, нелад, незрячість, неприязнь, неповага.

297.   Перепишіть, поясніть написання іменників з не. Позначте в словах орфограму «не з іменниками».

1. У нас нема зерна неправди за собою (Т. Шевченко). 2. Ми на чуже не закидали невід (Б. Олійник). 3. Розриваються кайдани неволі й неслави (М. Костомаров). 4. Любов і мудрість будують храми, ненависть їх руйнує (М. Мащенко). 5. За хліб і сіль, що маєм від народу, віддаймо кров гарячу, а не воду! (Л. Забашта). в. Сам собі чоловік не ворог (Народна творчість).

- Визначте речення, у яких йдеться про людські почуття. Поясніть суть цих почуттів, за потреби звернувшись до Словничка назв почуттів.

298. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть написання слів з не.

1. Треба вигравати не битви а долю (Я. Загребельний). 2. Я житиму не тілом а душею (П. Куліш). 3. Собі я бажаю не сну а життя (Леся Українка). 4. Мудрі люди вчать не словом а душевною добротою (Г. Тарасюк). 5. То не пісня була а правда (Б. Лепкий).

299. Поясніть значення фразеологізмів. Із двома-трьома складіть і запишіть речення.

1. Не хлібом єдиним живе людина. 2. Не життя, а казка. 3. Ускочив, як риба у невід. 4. По сім неділь на тиждень справляти. 5. Ситий голодному не товариш.

- Поясніть написання іменників з не.

300. Запишіть слова, виділіть у кожному префікс. Поясніть написання слів.

Недобір, недоплата, недокрів'я, недоук, недопалок.

- Із двома іменниками складіть і запишіть речення.

301. Перепишіть прислів’я, знімаючи риски. Позначте в словах орфограму «не з іменниками».

1. Не було б щастя, так. не/щастя помогло. 2. І золота клітка для пташки — не/воля. 3. На вовка не/слава, а овець їсть Сава. 4. Тоді це буде, як дві не/ділі разом зійдуться. 5. У не/роби завжди не/врожай. 6. Людська праця не/дурниця. 7. Красить не/краса, а розум.

- У двох останніх реченнях підкресліть члени речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити