Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ІМЕННИК


§ 24. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ


302. Прочитайте. Визначте спосіб, яким утворено кожен із виділених іменників.

На галявині хлопці позлазили з коней, нарубали шаблями гілля. Незабаром запалало вогнище.

Хлопці й не почули, як до них підійшов старий чоловік. Він запросив мандрівників до своєї хатчини.

Над столом висів образ Богородиці. Лежанка, стіл, лава були зроблені з дощок.

Старий розказував, як ходив на ворога, як побував у неволі, як утік. Подорожні розпитували про шлях на Запорожжя.

За А. Чайковським

- Який зі способів словотворення найчастіше використовують в українській мові?

Літери е, и, і в суфіксах -єчк- (-ечк-), -ечок (-єчок), -ичк-, -ичок-, -инн(я), інн(я), -енн (енн)(я), -ив(о), -ев(о)

303. Прочитайте. Виділені слова випишіть, визначте в них суфікси. Передайте ці слова звукописом і вимовте їх відповідно до правил орфоепії.

1. Сяяло сонце, яке хотілося назвати сонечком (В. Чемерис), 2. В’ється між полями стежечка крута (А. Малишко). 3. Коли полину у далекі мандри, візьму з собою вузличок землиці (П. Перебийте).

- Які голосні звуки в суфіксах вимовляємо нечітко? Якими літерами позначаємо ці звуки на письмі?

ОРФОГРАМА:

літери и, е (є) в суфіксах -ичк, -ичок, -ечк (-єчк), -ечок (-єчок)

304. Від поданих іменників утворіть іменники із суфіксами -ичк-, -ичок, -ечк- (-єчк-), -ечок (-єчок) із пестливо-здрібнілим відтінком значення. Слова запишіть парами, виділіть у них суфікси.

Вареник, коржик, світлиця, суниця, кішка, стрічка, яйце, край, гаплик, гачок, віник, вулик, телиця, серпик, журавлик, усмішка, намисто, кутик, горщик.

- Розкрийте значення фразеологізмів стати на рушничок; кинути рукавичку. Усно складіть із ними речення.

305. Прочитайте загадки, відгадайте їх. Поясніть написання виділених слів. Визначте в цих словах орфограми.

1. У синьому мішечку золотих ґудзичків багато. 2. Іде в поле — як дощечка, а із поля — як бочечка. 3. Діжечка на діжечці, а зверху китичка.

Суфікси -инн(я), -інн(я), -енн(я), -єнн(я) пишуться з двома літерами н.

Суфікс -инн(я) вживається у збірних іменниках середнього роду: 

Проте збірні іменники     пишуться із суфіксом -інн(я).

Суфікс -інн(я) мають іменники середнього о оду, що утворюються від дієслів із голосним основи и або і 

Суфікси -енн(я), -єнн(я) пишуть в іменниках, утворених від дієслів: 

ОРФОГРАМА:

літери и, і, е, є в суфіксах -инн(я), -інн(я), -енн(я), -єнн(я)

306.  Перепишіть, уписуючи пропущені літери. Обґрунтуйте вживання суфіксів.

1. З багов..ння, з болотного шумов..ння проросли і зацвіли красиві квіти (О. Довгий). 2. Навіть квітка квітує для того, щоб зоставити після себе нас..ння, щоб знову відтворити свій квіт у майбутньому (Олесь Гончар). 3. Кавуни часом плуталися в огуд..нні, але котилися (Д Грінченко).

Виділене слово передайте звукописом.

307.  Утворіть від поданих дієслів іменники, виділіть у них суфікси. Слова запишіть парами. В утворених іменниках позначте місце наголосу.

Розуміти, говорити,творити, торохтіти, голити, свербіти, тремтіти, солити, тяжіти, палити.

308.  Перепишіть прислів’я. У віддієслівних іменниках виділіть суфікси, обґрунтуйте їхнє написання.

1. Уміння — головне спасіння. 2. З хотіння — хоч крихта, а з сидіння — саме скніння. 3. Де багато говоріння, там мало творіння. 4. На всяке хотіння май терпіння. 5. Життя без роботи — то коптіння неба.

309. Утворіть від дієслів іменники із суфіксами -енн(я), -єнн(я).

Обговорити, запросити, звернутися, подвоїти, збільшити.

Суфікс -ив(о) вживається vзбірних іменниках, що означають матеріал або продукт праці, речовину:

Іменник   пишуть із суфіксом -ев{о).

ОРФОГРАМА: літери и, е в суфіксах -ив(о), -ев(о)

310.  Прочитайте. Поясніть написання виділених іменників.

1. Світанок пробивався крізь густе плетиво чорних хмар (П. Загребельний). 2. Паморозь розкішним мереживом покрила дерева (М. Стельмах). З. Я з автомата каву пив, я два морозива купив (В. Марсюк).

311.  До поданих дієслів доберіть спільнокореневі збірні іменники, запишіть слова парами. В утворених іменниках виділіть суфікси.

Місити, пекти, прясти, плести, марити.

312. Перепишіть, уставте пропущені літери. Позначте в словах вивчені орфограми.

1. Хто пам'ята своє кор..ння, тому моє благословення (О. Білаш). 2. В мар..ві даль волохата мальви й любисток хова (Д. Луцекко). 3. Поглядає циган ласо, смієтеся, буркоче: «Закупив би все печ..во — к..шеня не хоче» (Л. Глібов). 4. У півника гор..чко, заболіло горл..чко (А. Камікчук). 5. Жовті пал..чки цвіту тихо гойдались на волосинках уздовж колосків жита (М. Коцюбинський).

Роздивіться репродукцію картини В. Орловського. Доберіть до картини іншу назву, що містить іменник з одним із суфіксів -інн(я), -инн(я), -ени(я), -ив-, -ев.


Володимир Орловський. Шлях


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити