Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ІМЕННИК


§ 25. НАПИСАННЯ ТА ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ


313. Прочитайте. У жіночих і чоловічих іменах по батькові визначте суфікси.

1. На покуті, як водиться між нас, Тарас Григорович і Божа Мати (Л. Череватенко). 2. Лук’ян Васильович Вишиванюк був вельми показним чоловіком (Р. Іваничук). 3. Стежкою від хати поспішала Ганна Юхимівна (А. Пашкевич). 4. Олена Анатоліївна — наша улюблена вчителька (Н. Забіла).

Чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса 

Жіночі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса -івн(а):   а від імен на -й- — за допомогою суфікса -івн(а), на письмі — -івн(а): 

Від таких імен, як Григорій, Ілля, Лука, Кузьма, Микола, Хома, Сава, Яків, імена по батькові такі: Григорович, Григорівна; Ілліч, Іллівна; Лукич (Лукович), Луківна; Кузьмич (Кузьмович), Кузьмівна; Миколайович (рідко Миколович), Миколаївна (рідко Миколівна); Хомич (Хомович), Хомівна; Савич (Савович), Савівна; Якович, Яківна.

314.   Утворіть і запишіть від поданих імен чоловічі й жіночі імена по батькові, виділіть у них суфікси.

Антон, Дем’ян, Валентин, Василь, Сергій, Андрій, Дмитро, Юрій, Віталій, Валерій, Григір, Григорій, Назар, Назарій, Анатоль, Анатолій, Валерій, Валер’ян, Лазар, Сильвестр, Микола, Ігор.

315. Перепишіть, від поданих у дужках імен утворюючи імена по батькові.

1. Учитель Василь (Ілля) казав: «Кожну мить існування слід прожити розважливо, піднесено, свідомо, шляхетно» (О. Сенчик). 2.      З'являється вихователь Борис (Сава), і все одразу переінакшується, бо цього вихователя хлопці побоюються (Олесь Гончар). 3. Свирид (Яків) пригорнув доньку до себе і величезною матроською долонею погладив її волосся (М. Стельмах). 4. Іван (Лука) був людиною м’якої, навіть ніжної вдачі (Григір Тютюнник).

- Які з утворених імен по батькові мають варіанти? Які саме?

Чоловічі імена по батькові відмінюються, як іменники другої відміни, що належать до мішаної групи: Олега Васильовича, Ігорю Миколайовичу.

Ім’я Лев при відмінюванні має паралельні форми: Лева і Льва, Левові та Львові.

Жіночі імена по батькові відмінюються, як іменники першої відміни, що належать до твердої групи: Ганною Семенівною, від Любові Анатоліївни.

У звертаннях, що складаються з імені та імені по батькові, обидва слова мають закінчення кличного відмінка: Іване Петровичу! Соломіє Арсеніївно!

316. Прочитайте. Визначте відмінки чоловічих і жіночих імен по батькові.

1. Пісні Марини Гордіївни Чурай підхопив народ (3 календаря). 2. Батько називав Василька Василем Івановичем ніби жартома, але насправді цим підкреслював свою пошану до людини ще і малої, але вільної (Ю. Збанацький). 3. Це були найкращі хвилини в житті Хоми Хомовича (С. Гуцало). 4. Усі любили і поважали Любов Іванівну (Ю. Збанацький).

317. Письмово провідміняйте імена по батькові Віктор Олегович, Мар’яна Ігорівна та своє власне.

318. Прочитайте речення, дотримуючи правильної інтонації. Визначте відмінки імен по батькові.

1.  Із прибуттям вас, Інно Федорівно! (Олесь Гончар). 2. Людмило Петрівно! Можливо, й незручно, та я вам від щирого серця скажу: «Учіть і учіть географії учнів, щоб землю пізнали свою і чужу» (В. Швець). 3. «Що ж, Павле Трохимовичу, — сказав директор. — Беру тебе під свою відповідальність. Будеш у нас відмінником» (Григір Тютюнник). 4. І чого це ви, Степане Миколайовичу, наче зранку не на ту ногу встали? (М. Вінграновський).

- Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями, та в реченнях із прямою мовою.

319. Поставте імена по батькові у формі кличного відмінка.

Олег Васильович, Ольга Кирилівна, Микола Семенович, Олена Микитівна, Юлія Юріївна, Валерій Ігорович.

320. Перепишіть, уставляючи імена по батькові зазначених у дужках осіб. Визначте відмінки іменників.

1. Подякуйте (ім'я ?а по батькові вчителя початкових класів).

2.   Прийдіть на консультацію до (ім'я та по батькові вчителя математики). 3. Перекажіть (ім'я та по батькові вчителя історії).

4.   Узгодьте з (ім'я та по батькові вчите ля іноземної мови).

Чи вірите ви в те, що ім'я визначає долю людини? Поясніть.

Дізнайтеся про походження свого імені, поцікавтеся пов'язаними з ним легендами. Підготуйте комп'ютери у презентацію «Я і моє ім'я».

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

♦ Яка частина мови називається іменником ?

♦ Як розрізнити іменники — назви істот і назви неістот?

♦ Які іменники є власними назвами, які — загальними?

♦ На основі яких ознак іменники розрізняють за родами?

♦ Які іменники належать до спільного роду? Наведіть приклади.

♦ Які форми числа мають іменники? Наведіть приклади.

♦ Що означають збірні іменники? Складіть кросворд зі збірними іменниками.

♦ Які ви знаете відмінки? На які питання відповідає кожен відмінок?

♦ За якими ознаками іменники поділяють на відміни?

♦ Іменники яких відмін поділяються на групи? Які саме?

♦ Які іменники не належать до жодної з відмін? Наведіть приклади.

♦  Які іменники належать до невідмінюваних? Наведіть приклади.

♦ Якими членами речення можуть бути іменники? Наведіть приклади.

♦ Складіть і запишіть лінгвістичну казку про пригоди Іменника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити