Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§ 26. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ


321. Прочитайте. Назвіть прикметники. Як ви визначили цю частину мови?

Мама вишиває на білому полотні зелений барвінок, жовтогарячі чорнобривці, сині волошки.

     —   Що це буде, мамо? — питає Дмитрик.

—    Святкова сорочечка для тебе. Я вишиваю квіти, які ростуть на рідній землі. Ми українського роду й любимо землю та квіти України.

—   А хіба в наших сусідів не яскраві й гарні квіти цвітуть?

—   Квіти й вишивки в нас і схожі, і різні.

За А. М’ястківським

- Знайдіть у тексті прикметники, що називають кольори. Доберіть синоніми

до слів жовтогарячий, синій.

-   Визначте прикметники, що означають інші ознаки. Які саме?

Якою, на вашу думку, кожна мати хоче бачити свою дитину? У відповіді використайте якнайбільше прикметників.

ПРИКМЕТНИК — це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета або його належність комусь та відповідає на питання який? яка? яке? які? чий? чия? чиє? чиї?

Прикметники змінюються за родами, числами й відмінками.

У прикметниках, ужитих у множині, рід не визначають.

Початковою формою для прикметника є форма називного відмінка однини чоловічого роду: рідний, зимовий, Оксанин.

У реченні прикметник найчастіше є означенням, рідше — присудком.

322.   Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставте дібрані з довідки й поставлені в потрібній формі прикметники.

1. … руки роботи бояться. 2. … душу милом не відмиєш. 3. З … лиця води не пити. 4. У … хазяїна й чоботи з ніг украдуть. 5. Буває, і… птах … пісні співає. 6. … кішка до риби, та у воду лізти не хоче. 7. З … трави не буде … сіна. 8. … вода ….

ДОВІДКА

Білий, чорний, красивий, ледачий, старий, новий, ласий, поганий, добрий, тихий, глибокий.

- Визначте рід, відмінок і число кожного прикметника.

✵ В останньому реченні підкресліть усі члени речення. Якими членами речення є в ньому прикметники?

✵ Визначте прикметники, ужиті в переносному значенні.

Прикметники надають мовленню точності та виразності. Найчастіше вони вживаються в описах предметів, тварин, зовнішності людей тощо.

Особливої виразності й образності надають мовленню прикметники, ужиті в переносному значенні: мудра книжка, ласкаве сонце, сріблястий сніг.

323.    Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Після виділених прикметників позначте в дужках їхній рід, число, відмінок.

Стояла січнева ніч. За вікном художник побачив сумну с..ничку. Він відч..нив вікно і впустив бідолашну пташку.

Кілька днів с..ничка відігрівалась і від'їдалася. Та пташині дорога воля. Тому художник випустив її.

С..ничка ро..повіла про все іншим птахам, і вони почали злітатися до художникового вікна. А коли настала в..сна, птахи сп..тали, чим від..ячити за порятунок. Відповів художник:

— Я мрію намалювати ясне небо, морську хвилю, срібний іній. Але не маю для цього фарб!

І почав він знаходити біля вікна д..вовижні фарби. Були вони то в кл..новому л..сточку, то у м'якій пір'їнці. І нап..сав художник пр.. красні картини.

За Г. Ветровою

- Назвіть почуття, яке спонукало художника врятувати пташку. Яке почуття спонукало пташок допомогти художникові? Витлумачте суть цих почуттів.

- Розкажіть про роль прикметників у мовленні.

324. І Прочитайте. У кожному словосполученні один з іменників замініть прикметником. Поставте до прикметників питання.

Пшениця з України; промінь сонця; завдання на сьогодні; досвід життя; пальто з вовни; стіна з каменю; спів птаха; праця матері; портфель батька; книжка Сергія.

- Поясніть, від чого залежать рід, число й відмінок прикметника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити