Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§ 28. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ


342.  Прочитайте. Визначте в тексті прикметники, поставте до них питання. Що означають прикметники?

Троянди, як відомо, запашні.

На смак приємні груші соковиті.

Важливіший за них людині хліб.

А в творі найціннішим буде — глиб.

М. Доленго

- Який із прикметників показує, що в якомусь предметі більше певної ознаки, ніж в інших?

- Який прикметник виражає ознаку, що її в певному предметі найбільше?

Якісні прикметники мають вищий і найвищий ступені порівняння.

Вищий ступінь порівняння означає, що в якомусь предметі більше чи менше певної якості, ніж в іншому: Сашко нижчий за Льоню (В.Винниченко). Як ідеш удвох, дорога стає коротша (Народна творчість).

Найвищий ступінь порівняння вказує, що в якомусь предметі певної якості найбільше або найменше: Пряма дорога — найкоротша (Народна творчість). Ти вродливую мову свою зміг піднять до найвищих висот (Л. Забашта).

Вищий і найвищий ступені порівняння мають просту і складену форми.

Від деяких прикметників форми вищого ступеня порівняння можна утворити за допомогою двох суфіксів - ш- або -іш-: тихий — 

Найвищий ступінь прикметників можна також утворювати додаванням до вищого ступеня слів: за всіх; над усе: сильніший за всіх; дорожчий над усе.

Корисна порада: у мовленні краще користуватися простими формами ступенів порівняння прикметників.

343.   Прочитайте прислів’я. Визначте прикметники вищого та найвищого ступенів порівняння (просту і складену форми).

1. Людина міцніша за кремінь і слабша за мушку. 2. Найкраще зерно ховається на дно. 3. Каша смачніша від балачок. 4. Свій хліб більш ситний. 5. Як коротші кроки, то довше життя. 6. З усієї рідні мати найбільш рідна. 7. З усіх скарбів найбільш цінним є молодість. 8. Солодший за все плід праці.

344.   Перепишіть прислів’я. Від поданих у дужках прикметників утворіть вищий ступінь порівняння. Виділіть суфікси.

1. Ранок (старий) за вечір, вечір (молодий) від дня. 2. Ранок вечора (мудрий), а трава за солому (смачна). 3. Близька соломка (рідна) від далекого сінця. 4. Що ніч (темна), то день (видний).

- Чи можна утворити ступені порівняння від прикметників ранковий, вечірній, небесний, сонячний? Чому?

345. Прочитайте. Виберіть і запишіть лише прикметники складеної форми найвищого ступеня порівняння.

Найбільш переконливий, найдобріший, найлагідніший, найменш цікавий, найвитриваліший, найстрункіший, найдрібніший, найменш спритний.

- Поясніть, як утворюються проста і складена форми найвищого ступеня порівняння прикметників.

✵ Із двома прикметниками найвищого ступеня порівняння складіть і запишіть речення.

✵ Поясніть значення фразеологізмів найболючіше місце; іти шляхом найменшого опору; на найвищій ноті.

346.   Перепишіть. Після кожного виділеного прикметника позначте в дужках його ступінь порівняння. Підкресліть усі члени речення.

1. А найсвятіша у світі стежка до рідної хати (Д. Іванов). 2. Підкажи найлагідніше слово, я його слухняно повторю (Л. Костенко). 3. Після зливи і грози світ чистіший од сльози (Г. Чубач). 4. Небо синіше од моря, море синіше од неба (М. Коцюбинський).

- Обґрунтуйте правопис виділених слів. Визначте в них орфограми.

Деякі прикметники утворюють вищий ступінь порівняння від прикметників з іншим коренем: великий — більший, малий — менший, гарний — кращий, поганий — гірший.

Для підсилення значення найвищого ступеня порівняння прикметників додають префікси як-, що-: якнайкрасивіший, щонайсміливіший.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: слово самий з прикметниками ніколи не вживається. Його завжди заступає префікс най-.

347.   Прочитайте. Визначте прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння. Які з них утворені від прикметників з іншим коренем?

1. Відпливуть за обрій темні хмари, стане більший, веселіший день (О. Лупій). 2. Із Каліфорнії секвоя — найбільше дерево

Землі (М. Доленго). 3. Я вже не можу бути кращим, та гіршим теж не можу буть (В. Крищенко). 4. Найгірше лихо, коли б'ються рідні брати (В. Шелестюк). 5. Люди — прекрасні. Земля — мов казка. Кращого сонця ніде нема (В. Симоненко). 6. А у скарбниці людських почуттів найкращий скарб — повага до людини (Я. Забіла).

348.   Перепишіть. Прикметники найвищого ступеня порівняння розберіть за будовою. Укажіть префікси, що вживаються для підсилення значення найвищого ступеня порівняння.

1. Щонайбільший досвід — це поразка не чужа, а власна (О. Лyпій). 2. Заздрість — якнайогидніше з усіх почуттів (О. Яворська). 3. Затишна ясна долина щонайкраща для спочину (Н. Забіла). 4. Які тобі, друже, які тобі, брате, якнайвеселіші пісні? (А. Бортняк).

Витлумачте суть почуття заздрість. Назвіть протилежне заздрості почуття.

✵ Визначте прикметники найвищого ступеня порівняння, утворені від прикметників з іншим коренем.

При творенні вищого ступеня порівняння відбувається чергування:

✵ кінцеві приголосні основи [г], [ж], [з'] при поєднанні із суфіксом -ш- змінюються на [жч]: дорогий — дорожчий, дужий — дужчий, близький — ближчий;

✵ кінцевий приголосний основи [с] при поєднанні із суфіксом -ш- змінюється на [шч] (на письмі -щ-): високий — вищий.

349.   Перепишіть, від поданих у дужках прикметників утворіть вищий або найвищий ступені порівняння. Вимовте звуки, які чергуються при такому творенні.

1. Добре ім’я (дороге) за великі багатства, а доброзичливість цінніша за срібло та золото (3 Біблії). 2. Для того, хто деревце посадив, земля стає і (близька), і рідніша (Е. Саталкіна). 3. Минає вічність, як тимчасовість, закон (високий) у серці — Совість (Т. Мельниченко).

- Позначте у словах вивчені орфограми.

✵ Витлумачте суть почуття доброзичливість. Назвіть протилежне почуття.

✵ Розкрийте значення фразеологізмів тихіший від води; нижчий від трави; на голову вищий. Складіть із фразеологізмами речення (усно).

350.   Перепишіть, уставляючи пропущені літери й розставляючи розділові знаки. Прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння розберіть за будовою.

1. Роки собі пл..вуть а ви все крас..віші матусенько моя (Я. Кир’ян). 2. Один античний мудрець сказав Ми люб..мо свою Батьківщину не за те що вона найбільша чи найкрасивіша на світі а за те що вона — наша (А. Мороз). 3. За все м..ліші друзі їх треба бер..гти (Я. Кир’ян).

- Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи.

Поясніть розділові знаки в реченні, ускладненому звертанням.

Поясніть розділові знаки в реченні з прямою мовою.

Не мають ступенів порівняння якісні прикметники, які:

    ✵ виражають сталі ознаки: німий, сліпий, лисий, мертвий, жонатий;

✵ означають масть тварин: вороний, гнідий, буланий, чалий;

✵ означають колір й утворені за кольоровою схожістю до інших предметів: вишневий, малиновий, оливковий, шоколадний;

✵ мають префікси та суфікси, які вже вказують на певну міру якості: предобрий, завеликий, архімудрий; маленький, чорнісінький, здоровенний, старезний, загребущий;

✵ мають суфікси -ав- (-яв-), -уват- (-юват-) зі значенням неповного вияву ознаки: жовтавий, чорнявий, білуватий, синюватий.

Ступенів порівняння не мають більшість складних прикметників: чорноокий, білогривий, гострокрилий, прудконогий.

351.   Прочитайте. Визначте прикметники, які не мають ступенів порівняння.

Яке це щастя, коли ти летиш степом під малиновим прапором на пречудовому вороному коні! Під копитами хвилюється срібноросий степ… Над головою синіє високе небо… Ото щастя!

Легким дотиком руки і тихим словом передавав козак коневі свої думки. Кінь був гарним помічником на полюванні, надійним товаришем у бою. Козак вважав коня рідним братом, називав вірнесеньким другом, доглядав його, як маленьке дитя.

За О. Виженком

- Випишіть у колонку якісні прикметники, які мають ступені порівняння (у початковій формі). Утворіть просту й складену форми вищого та найвищого ступенів.

352.   Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте й підкресліть прикметники, які не мають ступенів порівняння.

1. Попід гай зел..ненький ходить козак молоденький (Народна творчість). 2. Пр..чиста діброва дубова зв..ртає до гаю (Б. Чепурко). 3. А ліс густенний (В. Винниченко). 4. Здавалося, в..соченні дерева зачеплять кроною чорне небо і скинуть місяць на землю (З журналу). 5. Яка ніжна, золота берізка на тлі с..нюватих ялинок, зел..нав х сосен! (О. Копиленко). 6. Дуби старезні, як віки, та молоді ще їхні душі (О. Лупій).

Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених однорідними членами та вставним словом.

353. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Прикметники вищого та найвищого ступенів розберіть за будовою.

1. Воля в ж..тті найдорожча (Олександр Олесь). 2. Був я вільним, став іще вільнішим (Л. Талалай). В. Музики заграли у країнон..ку пісню, що може зворушити найтвердіше серце, захмарити найв..селіше чоло (І. Нечуй-Левицький). 4. Вклоняюся тобі, моя родино найближча! (Д. Павличко). 5. Нащо нам срібло? Хвилі біліші. Нащо нам злото? Піски жовтіші (Л. Боровиковський).

- Укажіть прикметники, при творенні ступеня порівняння яких відбулося чергування приголосних звуків. Назвіть, звуки, які чергуються.

✵ Поясніть розділові знаки в реченні, ускладненому звертанням.

Поміркуйте, чим людство зобов'язане комп'ютеру. Складіть про це усне висловлювання, використовуючи прикметники вищого і найвищого ступенів порівняння.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ЧИТАННЯ ♦ ГОВОРІННЯ

УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ

354.   Прочитайте. Визначте тему й головну думку тексту.

Казка про Хвилю та художника

Жила-була у величезному Морі Хвиля. Погідної днини вона бавилася біля берега, ворушила барвисті камінці, лоскотала жвавих рибок. У штормові дні ставала усе темнішою, сірішою, а на голівці в неї з'являлася шапка білої сердитої піни. Уночі Хвиля підставляла спинку під сріблясті холодні промені Місяця.

Одного разу Хвиля г о бачила кучерявого хлопчика. Він дивився на неї із захопленням, і Хвилі хотілося стати ще гарнішою.

—  Я намалюю тебе! — сказав хлопчик Хвилі.

—  Спробуй! — засміялася вона.

Хлопчик був вірменином, і його називали то Ованесом, то Іваном. У місті Феодосії, де він жив, було багато українців, татар, вірмен, греків і росіян.

Невдовзі хлопчик кудись зник. Хвиля підповзала до берега й прислухалася до людських розмов. Вона дізналася, що хлопчик поїхав учитися на художника.

Через багато років на берег прийшов сивий чоловік і сказав Хвилі:

— Пам'ятаєш, коли я був маленьким хлопчиком, я пообіцяв намалювати тебе? Гадаю, мені це вдалося.

Іван Айвазовський стаз мариністом. Так називають художника, який зображує море. Хвиля на полотнах митця велично мчить морським простором. Вона піднімається й опускається разом зі своїми найкращими подругами. Хвилі могутні, вони переливаються синім, блакитним, зеленим кольорами.

На картинах Айвазовського немає химерних краєвидів і найяскравіших барв. Зате є справжня краса моря.

Славетний художник Іван Айвазовський повернувся в рідну Феодосію. У своїй великій майстерні він писав усе нові картини. Протягом життя митець створив понад шість тисяч морських пейзажів.

За Г. Ветровою

- Визначте прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння. Розкажіть про їхню роль у мовленні.

✵ Складіть і запишіть план тексту. Усно перекажіть текст за планом.

- Роздивіться і порівняйте репродукції картин І. Айвазовського. Чи подобаються вам ці твори мистецтва? Поясніть, чим саме.

Іван Айвазовський.

Дев'ятий вал                                   Ранок. Штиль


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити