Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§ 29. ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ


355.   Прочитайте. Порівняйте виділені в реченнях форми прикметників. Які з них уживаються рідко?

Місяцю ясний, зорі прекрасні!

С. Гулак-Артемовський

Він там великий, де малі вікна.

Народна творчість

Ой зійди, зійди, ясен місяцю!

Народна творчість

Кожен кулик у своєму болоті велик.

Народна творчість

Якісні прикметники бувають повні (зелений, ясний, повний) і короткі (зелен, ясен, повен).

Короткі форми прикметників уживаються в народній творчості та поезії: Що за холод, як козак молод! (Народна творчість). Пливе човен, води повен, ніхто не спиняє (Т. Шевченко).

Короткі прикметники творяться від повних якісних шляхом відкидання закінчень: радий — рад; золотий — золот. При збігу двох приголосних в основі прикметників з’являється голосний [е]: повен, винен, потрібен.

Короткі прикметники не змінюються ні за родами, ні за числами, ні за відмінками. Вони вживаються лише у формі називного відмінка однини чоловічого роду: Розійдися, сумен голос, по родині! (П. Думка). Він хорош, як свиня в дощ (Народна творчість).

Повні прикметники в жіночому й середньому роді називного і знахідного відмінків однини та множини вживаються у двох різновидах:

✵ стягненому: молода, молоде, молоді;

✵ нестягненому: молодая, молодеє, молодії.

Нестягнена форма прикметників уживається в усній народній творчості та поетичному мовленні: Зоре моя вечірняя, зійди над горою! (Т. Шевченко).

356. Прочитайте. Визначте короткі форми прикметників. Назвіть повні форми якісних прикметників, від яких вони утворені.

1. Гетьман він на всю губу, пишен і красен (П. Куліш). 2. Малий, затям, наш край не вбог. Ще зглянеться на нього Бог (Д. Чередниченко). 3.Батько рад би до дітей небо прихилити та зорями вкрити! (Народна творчість). 4. А на землі блажен навіки той, хто не тліє, а горить (Б. Сосюра).

- Випишіть короткі форми прикметників, у яких з’явився голосний [е]. Чи можна появу звука [е] пояснити милозвучністю української мови?

✵ Визначте фразеологізми, поясніть їхні значення.

✵ Які слова в реченнях ужиті в переносному значенні? Розкрийте ці значення.

357. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте короткі форми прикметників.

1. Гей, січ іде, крас..н мак цвіте! Кому прикре наше діло, нам воно святе (І. Франко). 2. Чом, Дунаю, ставтимут.. н, ставтимут..н, каламут..н? (П. Куліш). 3. Аж на мене біл л..бедик з н..бесонька пада (І. Драч). 4. І шумить, і гуде, дріб..н дощик іде. 5. Сріб..н дощик йти не пер..стане (Л. Костенко). 6. Білий світ йому не люб, і т..хенько плаче дуб (В. Сосюра). 7. У ріднім краю зел..н гай шумить. Я знати рад, про що він мріє-снить (М. Петрів).

- Позначте у словах вивчені орфограми.

358.    Прочитайте. Випишіть словосполучення, що містять повну нестягнену форму прикметників. Визначте рід і число таких прикметників.

1. Україна — це тихії води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медовії та молочнії ріки (С. Васильченко). 2. Широкеє поле, святая країно, як любо на тебе дивитись мені! (С. Черкасенко). 3. Нехай вода чистая змиє лихі очі, нехай доля красная до нас стежку топче (Я.Яковенко). 4. Сизокрилі чаєнята, підніміться вгору. Молодії чумаченьки, верніться додому! (Народна творчість).

- Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених звертаннями.

359. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте короткі й повні форми прикметників. Із-поміж повних прикметників визначте стягнену й нестягнену форми.

1. З..ленеє жито, з..лене! Хорошії гості у мене. 2. Гнат не в..нуват, в..нувата хата, що впустила Гната. 3. Без вірного друга великая туга. 4. Пущу я коня у ч..стеє поле, пущу соколонька на

синее море. 5. Піч моя, піч! Якби я на тобі, а ти на коні, слав..н козак був би з мене. 6. Я ще молод козак, вислужуся за два коні воронії, за дві шаблі золотії.

З народної творчості

- У яких прислів’ях виражено людські почуття? Назвіть ці почуття й витлумачте їхню суть. За потреби звіртеся зі Словничком назв почуттів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити