Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§ 30. ПРИКМЕТНИКИ ТВЕРДОЇ І М’ЯКОЇ ГРУП. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ


360.   Прочитайте. Випишіть прикметники, виділіть у них закінчення й основу. На який приголосний — твердий чи м’який — закінчується основа кожного прикметника?

1.  Холодний вечір ворушиться навколо нас (М. Стельмах). 2.          Гірчить вечірнє сонце полином (Є. Гуцало). 3. Поле в нашому краї, наче море безкрає (М. Сингаївський). 4. І п’ють з джерельця голуби джерельну чисту воду (М. Луків).

Прикметники поділяються на дві групи — тверду і м’яку.

До твердої групи належать прикметники з основою на твердий приголосний: добрий, сильний, зелений. До твердої групи належать присвійні прикметники із суфіксами -ів (-їв), -ин (-їн): батьків, Катрин, та всі прикметники вищого й найвищого ступенів: молодший, найкращий.

До м’якої групи належать прикметники з основою на м’який приголосний: синій, учорашній, майбутній.

361.   Прикметники твердої та м’якої груп запишіть у дві колонки.

Працьовитий, давній, чесний, сторонній, безмежний, середній, батьків, Надіїн, Андріїв, сизий, ближчий, найкращий, міський, безшиїй, безкраїй.

- Позначте в словах вивчені орфограми.

✵   До яких колонок ви записали виділені слова? Поясніть чому. Розберіть їх за будовою та передайте звукописом.

362. Ознайомтеся з таблицею і теоретичними відомостями.Прикметники твердої групи у відмінкових закінченнях мають зазвичай літеру и: багряним, багряними.

Проте в закінченнях давального і місцевого відмінків однини та називного множини прикметники жіночого роду твердої групи мають у закінченнях і: багряній, у багряній.

Прикметники м’якої групи у відмінкових закінченнях мають літеру і: синій, синім, сині, синіми, на синіх.

В орудному відмінку однини прикметники жіночого роду обох груп мають закінчення -ою: багряною, синьою, свіжою.

У називному і знахідному відмінках множини всі прикметники мають закінчення -і: багряні, сині.

- Провідміняйте прикметники навчальний, освітній.

363.   Прочитайте. Визначте прикметники, з’ясуйте рід, число, групу та відмінок кожного. Від чого залежить рід, число та відмінок прикметника?

1. Тихо сідає сонце на зеленому небі, певно, на вітер (М. Коцюбинський). 2. Над головою стеля з глибокого, бездонного неба, синього, аж темного (І. Нечуй-Левицький). 3. Сонце котиться по безкрайому небу, а проміння зблискує вогняними стрілами (Панас Мирний). 4. Повівало вечірньою прохолодою (М. Старицький).

- У виділених словах визначте орфограми.

✵   Визначте речення, ускладнене вставним словом, поясніть у ньому розділові знаки.

364. Перепишіть, подані в дужках прикметники ставлячи в потрібній формі. Визначте групу, відмінок і число прикметників.

1. Плавай, плавай, лебедонько, по (синій) морю (Т. Шевченко). 2. Впало сонце в (вечірній) куряву (Б. Симоненко). 3. Переливається намисто (понаддніпрянський) ліхтарів (М. Рильський). 4. Зовсім маленька хмаринка ставала все (більший) хмарою, розпухала, ставала схожою то до (сивий) діда в (довгий) балахоні, то до ліжка з (величезний) подушками (В. Винниченко). 5. Що скажеш ти про білий цвіт (найколючіший) шипшини? (М. Доленго).

365. Подані словосполучення поставте у формі орудного відмінка однини та запишіть.

Смачна груша; пахуча вишня; рання яблуня; гаряча каша; свіжа їжа; цілюща вода; стрімка круча; найвища вежа; гнітюча тиша.

366. І Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1.   Повернулася дівчинка зі свіж..ю вод..ю (М. Старицький). 2. Очі син..ю зор..ю засвітились у вікні (В. Сосюра). 3. Як не любити утоми цілющ..ї після г..ряч..ї гри? Поклику птаха над темн..ю пущ..ю, рідних пісень з-за гори? (М. Рильський). 4. Найкращ..ю риб..ю дід вважав линину (О. Довженко).

367. Подані прикметники поставте у формі родового, орудного й місцевого відмінків однини. Утворені форми запишіть, виділіть відмінкові закінчення. З утвореними формами прикметників усно складіть словосполучення.

Веселий, розкішний, братній, самотній.

Присвійні прикметники із суфіксом -ів (-їв), -ин (-їн) відмінюються як прикметники твердої групи.

368. Перепишіть, подані в дужках прикметники ставлячи в потрібній формі. Групу, відмінок і число кожного запишіть у дужках.

1. Васько обережно узяв (бабусин) руку і чмокнув (В. Винниченко). 2. Розумна дитина в (батьків) свитині (Народна творчість). 3. Виплив вінок із м’яти край (Василів) хати (Л. Забашта). 4. Село всюди озивалося йому (материн) словом (М. Стельмах). 5. З (Дарина) грудей вирвалося зітхання (М. Старицький). 6. Не знаймо хитрощів (зміїний)! (За М. Доленґом).

Складні прикметники з другою частиною -лиций (білолиций, повнолиций) не належать ні до твердої, ні до м’якої групи і мають мішану систему відмінкових закінчень.

Кінцевий приголосний основи таких прикметників у формах називного й орудного відмінків однини чоловічого й середнього родів твердий (круглолиций, круглолице, круглолицим), а в інших відмінках чоловічого й середнього родів і в усіх відмінках жіночого роду — м’який (круглолицього, круглолицьому; круглолиця, круглолицьої).

369.   Перепишіть, визначте відмінки виділених прикметників. Виділіть у них закінчення.

1. Білолиций місяць тихо плив високим небом (Б. Грінченко). 2. Вода в потоці світлолицім, мов пір’я зоряне голубки (Б.-І.Антонич). 3. Звеселялась, потішалась білолицьою дочкою (О. Корсун). 4. І тебе, смагляволицьої, я не можу не любить! (М. Рильський). 5. Сталевим громом вік ракетний стрясає хату білолицю (П. Перебийте).

- Провідміняйте усно словосполучення: білолиций місяць; рум’янолиця дівчина; золотолице сонце; світлолиці люди.

370.   Ознайомтесь із послідовністю розбору прикметника як частини мови. Прикметники з поданих речень розберіть у вказаній послідовності.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ПРИКМЕТНИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

1. Прикметник, його загальне значення. На яке питання відповідає.

2. Початкова форма (називний відмінок однини, чоловічий рід).

3. Розряд за значенням (якісний, відносний чи присвійний).

4. Ступінь порівняння (для якісних прикметників).

5. Рід, число, відмінок, група (тверда чи м’яка).

6. Граматична форма (повна чи коротка).

7. Синтаксична роль.

ЗРАЗОК УСНОГО РОЗБОРУ ПРИКМЕТНИКА

Школярських, (днів) — прикметник, означає ознаку предмета, відповідає на питання яких? Початкова форма — школярський. Відносний. Ужитий у родовому відмінку множини, тверда група. Повна форма. У реченні є означенням.

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОГО РОЗБОРУ ПРИКМЕТНИКА

1. Мова — давне джерело спілкування і натхнення (В. Дворецько). 2. Від бабуні пахло житнім хлібом і широким сонячним степом (За В. Винниченком). 3. Як там не є в житті, а треба сподіватись на сьогоднішній місяць і завтрашнє сонце (О. Сенчик). 4. У порожньому житті не має втіхи (В. Грінченко).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити