Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§ 32. НАПИСАННЯ не З ПРИКМЕТНИКАМИ


386.  Прочитайте. Чи можуть виділені прикметники вживатися без не?

- Душа стає, як далі неозорі (В. Сосюра). 2. Сотникове обличчя вражало непохитною волею й нестримною енергією (М. Старицький). В. Дурість завжди пустотлива й недбала (3 Біблії).

Прикметники з не пишуть разом, якщо:

♦ без не прикметник не вживається: неозорий, невсипущий:

♦ до прикметника з не можна дібрати синонім: невеликий — малий; невисокий — низький; незрячий — сліпий.

Окремо з не прикметники пишуть, якщо:

♦ у реченні є протиставлення: не ледачий, а працьовитий; не широкий, вузький:

ОРФОГРАМА:

не з прикметниками

387.  Прочитайте. Поясніть написання прикметників зяє.

1. Засяяв день над неосяжним світом, невпинний рух всіма опанував (О. Лупій). 2. Невтомний жайвір бавиться в повітрі (П. Воронько). 3. Нестримний хор натомлених цикад (О. Вертіль). 4.        Невсипущі павуки тчуть серпанки і шовки (Л. Костенко). 5.        Недоступна кропива хазяйновито шепталась (За М. Коцюбинським).

- Виділені слова випишіть і розберіть забудовою.

388.  До поданих прикметників доберіть синоніми з не. Слова запишіть парами. Поясніть написання прикметників з не.

Складний, терміновий, прикрий, тривожний

389. Перепишіть, знімаючи риски. Поясніть написання прикметників з не.

1. Я не люблю не/щасних. Я щаслива. Моя свобода завжди при мені (Л. Костенко). 2. Світ визнає тільки сильних, вправних, не/ поступливих і самокритичних (Р. Доценко). 3. Коли не/спокійна совість, то нічим її не обманеш (М. Стельмах). 4. Я удався не/лінивим, без роботи не живу (Т. Коломієць). 5. А міць дубів дідівських не/похитна (М. Доленго).

- Позначте в словах орфограму «не з прикметниками».

390.  Прочитайте речення, визначте в них головні члени. Перепишіть, розкриваючи дужки.

1. З одної печі та (не)однакові калачі. 2. Зі своєї печі дим (не) гіркий. 3. Доброму каменю пісок (не)страшний. 4. Ледареві втома (не)відома. 5. Переказами вовк (не)ситий (Народна творчість).

- Підкресліть у реченнях граматичні основи.

391.  Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть написання прикметників з не.

1. Всі ми люди не святі а грішні (А. Камінчук). 2. Я чисту маю душу а не мутну (І. Складаний). 3. Очі в дівчини не жолудеві а якісь янтарні (О. Сенчик). 4. Не веселі а смутні думки обхопили материну голову (Панас Мирний). 5. Я не скрипковий ключ а журавлиний тобі над полем в небі напишу (Л. Костенко).

392.  Розкрийте значення фразеологізмів. Із двома з них складіть і запишіть речення.

Недремне око; Хома невірний; лобом неширокий; не святі горшки ліплять.

- Поясніть написання прикметників з не.

393. І Перепишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання не з прикметниками.

1. А держава Україна — велика, (не)бідна, (не)залежна, самостійна і багатодітна (О. Лупій). 2. Кому власна батьківщина з малих літ (не)дорога, той непевна є людина (П. Грабовський). 3. І (не)доречний навіть сумнів, чи мудро все це на землі (С. Кочерга). 4. Будем з добрими привітні, а з лихим (не)примиримі. Будем хитрому (не)любі, щиросердому — любимі (Л. Забашта). 5. Мова кожного народу (не)повторна і своя (Д. Білоус). 6. Господарів хліб (не)білий, але ситний (Народна творчість).

- Позначте в словах орфограму «не з прикметниками».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити