Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§ 33. НАПИСАННЯ -нн- I -н- У ПРИКМЕТНИКАХ


394. Прочитайте. Виділені слова випишіть, розберіть за будовою. Обґрунтуйте написання цих слів. Передайте їх звукописом.

1. Ранок видався туман ний (Б. Кава). 2. Осінній день такий журливий вдався! (Є. Гуцало). В. Сонне село тремтіло в тихому місячному сяйві (М. Стельмах).

ОРФОГРАМА: подвоєні літери

395.  Утворіть і запишіть прикметники від поданих іменників. Позначте в словах орфограму «подвоєні літери».

Закон, кордон, телефон, забобони, сіни, глина, вогонь, чайка, скло.

396.  Перепишіть, на місці крапок уставте, де потрібно, літеру н.

1. Люби життя у боротьбі щоденній (Л. Забашта). 2. Дала Вкраїна крила соколин..і (М. Кондратенко). 3. Не марнуй хвилин безцінних! (І. Жиленко). 4. Пташин.им дзвоном повниться земля (К. Бальоха). 5. Пригадуєте коропин..ий став у Сосонці? (М. Рильський). 6. Загула невпин..а пісня (М. Вороний). 7. Старовин..у пісню мати вишиває голоском (Б. Гірський).

- Виділені слова розберіть за будовою.

- Позначте в словах вивчені орфограми.

397.   Прочитайте. Назвіть прикметники, які вказують на збільшену ознаку або неможливість дії. Прочитайте ці слова, правильно їх наголошуючи. Визначте в них суфікси.

1.  Неоціненним внеском в утвердження української класичної музики е творчість Миколи Лисенка (З журналу). 2. Це був князь палкий, відважний, незрівнянний у бою (Олександр Олесь). 3. Дивна й несказанна ніч у Воронежі (Я. Куліш). 4. За вікнами ніч, нескінченна зимова ніч (М. Стельмах). 5. Я вірю в народ, що живе на Дніпрі, у сили його нездоланні (М. Луків).

398.   Прочитайте. Порівняйте вимову та написання виділених слів. Поясніть їхнє значення.

І зірок незліченні отари миготіли мені у саду.

Б. Симоненко

 Дивлюсь і дивуюсь красі природи. Яка незбагненна її сила!

О. Довгий

Диких орд незлічені отари розтрощили пращури мої.

В. Симоненко

Маленький сірий птах,

маліший від сльозини!

Ти вічно прилітай

з незбагнених верхів!

За Б. Олійником

399.    Прочитайте, правильно наголошуючи виділені слова. Перепишіть речення, поставте в цих словах знак наголосу.

1. Слова несказані і несказанні вливаються у душу (П. Осадчук).

2.    Кладе мороз на шибку візерунки з моїх чекань, нездійснених надій (В. Крищенко). 3. Хай іншим їх незрівняні діла… А з мене досить вміти вкласти в слово хоч би одну краплиночку тепла (За Д. Фальківським). 4. Той скромний кущ зробився невпізнанним (Б. Остапенко).

- Позначте у словах вивчені орфограми.

400.    Від поданих прикметників утворіть і запишіть прикметники зі значенням збільшеної ознаки. Суфікс -енн- виділіть.

Високий, глибокий, страшний, товстий.

Позначте в словах орфограму «подвоєні літери».

401. Перепишіть, уставте, де потрібно, пропущені літери.

1. Краса несказан..а була та цариця (Дніпрова Чайка). 2. Краса душі — скарби нетлін.., що їх плекати ми повин..в (С. Брант). 3.        У житті кожної людини рано чи пізно настає зорян..ий час (Б. Захарченко). 4. Сонце радіс..но вставало, сон..у землю цілувало (А. Казка). 5. Мелодію прядуть бджолин..ії хори на цвіті (Є. Гуцало). 6. А невблаганний час минав (М. Луків). 7. І ось уже всі квіти і травини видаються височен..им та густим лісом (С. Васильченко).

- Позначте в словах орфограму «подвоєні літери».

- Розкрийте значення фразеологізмів: сонне царство; рання пташка; пташиного молока бракує; осине гніздо; будувати повітряні замки. Визначте у фразеологізмах прикметники, поясніть їхній правопис. Усно складіть із фразеологізмами речення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити