Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§ 34. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕФІС АБО РАЗОМ


402.   Прочитайте речення. Визначте складні прикметники. Які з них утворені поєднанням незалежних слів? Які — від словосполучень (головного і залежного слів)? Зверніть увагу на написання складних прикметників разом та через дефіс.

1. У зв'язку з наявністю змішаних говорів установити межі українсько-білоруських (українських і білоруських) етнічних земель досить важко (3 підручника «Історія України»). 2. Народнопісенні (народна пісня) мотиви покладені в основу багатьох творів М. Рильського (3 підручника «Музичне мистецтво»). 3. Весняні сільськогосподарські (сільське господарство) роботи розпочалися вчасно (3 газети «Сільські вісті»). 4. Гросмейстер — найвище шахово-спортивне (шахове і спортивне) звання (Із тлумачного словника).

Через дефіс пишуться складні прикметники, які:

✵ утворені поєднанням незалежних слів (між ними можна вставити сполучник і: українсько-грузинський (український і грузинський), мовно-літературний (мовний і літературний);

✵ означають поєднання смаків, кольорів або відтінків кольорів: кисло-солодкий, синьо-жовтий, світло-зелений.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: слова жовтогарячий, червоногарячий пишуть разом, бо вони означають колір, а не поєднання кольорів.

Разом пишуться складні прикметники:

✵ утворені від головного і залежного слова словосполучення (між ними не можна вставити сполучник і): народнопісенний (народна пісня), західноєвропейський (Західна Європа), білозубий (білі зуби);

✵ першою частиною яких є числівник: триповерховий, шестизначний.

ОРФОГРАМА:

написання складних слів через дефіс або разом

403.  Прочитайте. Поясніть написання складних прикметників разом або через дефіс.

Українсько-французький, навчально-виховний, північно-західний, паровозобудівний, залізоплавильний, темно-зелений, триколірний, ясно-червоний, чорно-білий, семиповерховий, кароокий,ясно-голубий, шестиструнний.

404.  Від кожної пари слів утворіть складні прикметники, запишіть їх.

Сиве волосся; південь і захід; пливти водою; п*ять днів; фізика і математика; білий і рожевий; легкі крила.

- Позначте у словах орфограму «написання склади их елі в через дефіс або разом».

405.   Перепишіть. Обґрунтуйте написання складних прикметників.

1. У синьо-жовтих прапорах встає Богданова держава (Д. Павличко). 2. Вітер буйногривий волю чує (Л. Тендюк). З. Краю мій коханий, небо твоє ніжно-голубе (П. Перебийніс)). 4. Кремезні зелено чубі дуби стояли супроти вітру (М. Сигнаївський). 5. А вітряк — немов жук шестикрилий(О. Ведміцький).

- Визначте речення, ускладнене звертанням, поясніть у ньому розділові знаки.

406. Перепишіть, від поданих у дужках слів утворюючи складні прикметники. Позначте у словах вивчені орфограми.

1. (Синій і жовтий) братчики — квіти лісові, як знамена київські в молодій траві (Д. Павличко). 2. Братки — фіалки (жовтий, білий і синій) під соснами (М. Доленго). 3. У Карпатах ростуть (високі гори) трави: тирлич жовтий і тирлич хрещатий (З довідника). 4. А в долині, а в долині там дзвіночки (ясний, синій) (К. Переліска). 5. А соняшник (золота голова) лице за сонцем поверта (В. Сосюра).

Поясніть розділові знаки в реченні з однорідними членами.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЧИТАННЯ ♦ ПИСЬМО

ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРИРОДИ

407. Прочитайте текст, визначте його тему й головну думку. Доберіть заголовок.

У нього було рідкісне ім'я і дивовижне прізвище. Так само дивовижні були його картини. Звали його Архип Куїнджі. Татарською мовою це означає «золотих справ майстер».

Трирічним Архип лишився сиротою. Загинути не дали добрі люди. Коли став дорослим, вирішив вивчитися на художника, для цього й подався до Петербурга. Для вступу до Академії мистецтв юнак не мав потрібних знань. Прийняли його за талант.

Провчився Куїнджі не дуже довго. Усе життя він писав картини, як умів. Але вмів таке, що нікому більше не вдавалося. Міг зобразити, як устає над рікою туман, як переливається сріблом іній, як світло-рожевими стають на світанку снігові з атлети.

Найвідоміша з-поміж картин Куїнджі — «Місячна ніч на Дніпрі». Велично тече широка глибоководна річка. Вода атласною стрічкою сяє в місячному сяйві. Дрімають на березі біляві хатки під солом'яними стріхами.

А над землею височіє безконечне, бездонне небо. Сяє місяць. Переливаються сріблом краєчки хмар.

Кожному, хто бачить полотно, здається, що він сам птахом летить над землею, вслухається в нічні шерехи, бачить переливи світла, дихає ароматом трав, квітів, ріки.

За Г. Вєтровою

- Визначте в тексті склади і прикметники. Поясніть їхнє написання.

♦   Визначте стиль тексту, свою думку доведіть.

♦   Визначте, який тип мовлення покладено в основу тексту. З'ясуйте допоміжний тип мовлення. Свою думку доведіть.

♦   Складіть і запишіть план тексту. За складеним планом напишіть переказ, уживаючи складні прикметники.

Архип Куїнджі. Місячна ніч над Дніпром


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити