Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ПРИКМЕТНИК


§ 35. ПЕРЕХІД ПРИКМЕТНИКІВ У ІМЕННИКИ


408.  Прочитайте речення. До виділених слів поставте питання. Визначте, що вони означають. Якими частинами мови є виділені слова?

1. Люблю дорогу, що вперед іде, і подорожніх бережу людей (О. Довгий). 2. Бересток зустрічав подорожніх могутньою своєю зеленню (За Т.Осьмачкою). 3. Недалеко і не близько в лісі лютий жив вовчисько (За Б. Лучуком). 4. Лимонний сік вечірньої зорі у лютому над Києвом розлито (в. Гуцало).

Прикметники можуть утрачати здатність виражати ознаки предмета і набувати здатності називати предмети і явища. Такі прикметники переходять в іменники. У мовленні вони вживаються для називання осіб або предметів і можуть мати при собі означення.

ПОРІВНЯЙТЕ: черговий учень — старанний черговий; хворий юнак — слухняний хворий; вихідний день — очікуваний вихідний.

409.  Перепишіть, уставляючи пропущені літери. До виділених слів поставте питання, з’ясуйте їхнє лексичне значення. Якими частинами мови є ці слова в реченнях?

1. І тільки той, у кого серце чуле, хто вміє бер..гти своє м..нуле і вміє шанувать своє сучасне, лиш той майбутнє вивершить прекрасне (М. Чубинський). 2. Треба було б хворому пер..д сном дати калини з медом (Олесь Гончар). 3. Два недужих сіли й казан борщу з’їли. 4. Був у Кощія гаманець, у нім повно золотих (Народна творчість).

- Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

410.  Прочитайте. Визначте слова, які з прикметників перейшли в іменники. Укажіть відмінки цих слів.

1. Не скупий володіє багатством, а воно ним. 2. Потрібний, як лисому гребінь. 3. Це такий, що не уступить ні кінному, ні пішому (Народна творчість). 4. Вперед мерщій, вперед, мій карий (М. Чирський). 5. І для любої розмови мила вийшла на поріг (Б. Сосюра).

- Визначте, якими частинами мови є виділені слова у фразеологізмах: як мокре горить; заганяти на слизьке; пасти задніх; переливати з пустого в порожне. Розкрийте значення фразеологізмів, усно складіть із ними речення.

411. Зі словами кошовий, військовий, молода, набережна складіть і запишіть по два речення так, щоб ці слова були й іменниками, і прикметниками.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ЧИТАННЯ ♦ ГОВОРІННЯ

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ РОЗДУМУ. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ, ЩО МІСТИТЬ РОЗДУМ

412.    Прочитайте байку Езопа. Які типи мовлення поєднано в її тексті? Який тип мовлення є основним? Свою думку доведіть. До якого типу мовлення належить виділений уривок? Чому ви так уважаєте?

Хліборобові діти між собою не мирилися. Батько їх часто умовляв, але слова не допомагали. Тоді хлібороб вирішив вплинути на них ділом і сказав принести в'язку різок. Коли в'язку принесли, батько наказав дітям зламати її. Ті не змогли цього зробити. Батько розв'язав в'язку і дав кожному по різці. Сини легко переламали їх.

Тоді батько промовив: «Будьте завжди дружними, тому що тільки злагода робить людей сильними й непереможними!»

Отже, важко подолати людей, коли між ними панує згода.

Поясніть суть почуття ворожнеча. Назвіть протилежні йому почуття. Пригадайте, що ви знаете про давньогрецького байкаря Езопа з уроків світової літератури та літературного читання. Розкажіть, яким би ви хотіли бачити пам'ятник славнозвісному байкарю. Чому?

Змістом роздуму е встановлені людиною причиново-наслідкові зв’язки між предметами та явищами.

До роздуму можна поставити загальне питання чому?

Роздум буває розгорнутий і стягнений.

Розгорнутий роздум складається з трьох частин. У першій висловлюється думка, яку потрібно довести, — теза. У другій частині — доказ (або кілька доказів) на доведення тези. У третій — міститься висновок. Такий роздум називається роздумом-доведенням.

Стягнений роздум-доведення складається з двох частин: тези й доказу (доказів).


СХЕМА РОЗГОРНУТОГО РОЗДУМУ-ДОВЕДЕННЯ

СХЕМА СТЯГНЕНОГО РОЗДУМУ-ДОВЕДЕННЯ

413. До кожної з поданих тез доберіть доказ й усно побудуйте роздуми-доведення — стягнений і розгорнутий.

✵ Найріднішою людиною для кожного е мати, тому що ….

✵ Спілкування рідною мовою має приносити радість, оскільки ….

✵ Володіти комп'ютером сьогодні необхідно, через те що … .


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити