Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО


§ 3. ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ


35. Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте пряму мову і слова автора.

1. Гостям українці кажуть: «Ласкаво просимо!» 2. «Я хочу Вас зрозуміти», — промовляють люди, коли хочуть порозумітися. 3. «Добрий день! Здрастуйте!» — вітаються школярі з учителем. 4. При прощанні дорослі й діти кажуть: «До побачення!»

- На що вказують слова автора, якими супроводжується пряма мова?

36. Прочитайте, визначте пряму мову і слова автора. Поясніть уживання розділових знаків. Перепишіть. Накресліть схеми речень.

1. Мені шепоче рідна Україна: «Ти до землі всім серцем прихились» (І. Гончар). 2. «Козацькому роду нема переводу!» — співають в народі давно (Б. Дворецька). 3. Козаки часто повторювали: «Над усе бережи честь!» (З журналу «Культура та життя»). 4. «Чи ж буває Вкраїна без верби і калини?» — дивуються наші земляки (Б. Супруненко).

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ ІЗ ПРЯМОЮ МОВОЮ

А: «П».

Осінь каже: «Я все розфарбую» (Народна творчість).

А: «П!»

А я сказав журавлику: «Мене не забувай!» (М. Сингаївський).

А: «П?»

Питають друзі: «Що шукаєш ти?» (А. Малишко).

«П», — а.

«Беріть черешні», — звернувся хлопчик до Богдана (М. Стельмах).

«П? (!)» — а.

«Куди ти йдеш?» — журилась мати (А. Семенюк).

37.  Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. А мати кличе нас Дивіться діти он воду із Дніпра веселка позича (А. Малишко). 2. Я тобі і небо сину прихилила б каже мати (М. Познанська). 3. Приїжджай Михайлику і книжку гарну привозь попрохала дівчина (М. Стельмах). 4. Здорові були пробасив Василь (О. Миронюк).

- Визначте в реченнях звертання. Поясніть, чому вони часто вживаються в реченнях із прямою мовою.

✵ Як ви розумієте вислів прихилити небо?

✵ У виділених словах позначте орфограми.

38.  Прочитайте речення. Усно перебудуйте їх на речення з прямою мовою. Новостворені речення вимовте з належною інтонацією.

1. Мати каже, що найбільше див у світі робиться на світанні (М. Стельмах). 2. І сонечко тихенько запитало, чи тепло у душі моїй сьогодні (О. Омельченко). 3. Колись люди говорили, що наша земля наповнена молоком і медом (І. Захарченко). 4. Із гордістю сина кажу я про те, що мати моя — Україна (М. Луків).

- Які слова вам довелося пропустити?

✵ Витлумачте суть почуття гордість. Доберіть до цього слова синонім. Звіртеся зі Словничком назв почуттів.

Уявіть собі, що комп’ютер і книжка засперечалися: хто з них потрібні ший людям? Складіть і розіграйте діалог між ними.

Уживайте репліки, побудовані у формі роздуму: теза — доказ — висновок.

39.   Прочитайте мовчки. Визначте, скільки осіб бере участь у спілкуванні. Як називається спілкування двох або більше осіб? Як називається висловлювання кожного співрозмовника?

I. — Що в тебе болить, яблунько?

— А… нічого… Тільки ось цей листочок, що не хоче падати (Г. Кирпа).

II.   — Хлопчику, що ти робиш на дереві?

— Та одне яблуко впало, я хочу повісити його на місце (Народна творчість).

- Поміркуйте, чи є діалог різновидом прямої мови. Обґрунтуйте свою думку.

✵ Визначте речення, ускладнені звертаннями, поясніть у них розділові знаки.

40.   Речення з прямою мовою запишіть у вигляді діалогів.

1. «Чим ви, хлопці, дома втираєтеся?» — «Батько — рукавом, мати — подолом, а я на печі так сохну!» 2. «Хто винен?» — «Невістка». — «Так її вдома нема!» — «Так он її плахта висить!» (Народна творчість). 3. «Де голки твої розкішні?» — запитали їжака. Каже той: «Служу у Вовка на посаді колобка» (За Г. Єлишевичем).

- Відшукайте в Тлумачному словничку лексичне значення виділеного слова.

41.   До поданих етикетних формул доберіть із довідки синонімічні. Складіть і розіграйте попарно діалог «В універмазі» (або «У поїзді»). Використайте утворені синонімічні ряди.

Спасибі, будь ласка, прощавайте, вибачте.

ДОВІДКА

Дякую (дуже вдячний). Прошу вас. Бувайте, до побачення (до зустрічі, на все добре, бувайте здорові, ходіть здорові, з Богом). Перепрошую (прошу вибачити, даруйте).

42.  Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Свиня говорила Коли б мені крила то я б полетіла в блакить (Г. Бойко). 2. 3 кутка Павук до Мухи шепотів Я так тебе обняти би хотів (Д. Молякевич). 3. З трибуни присягалася Лисиця Нехай з курей ніхто більш не боїться (П. Красюк). 4. Вовки в нас цілі Вівці ситі Ведмідь зазначив у річному звіті. 5. Ми в колективі дружнім жить не проти перемовлялись між собою Шпроти (С. Коваль).

- Поясніть уживання великої літери.

✵      Позначте в словах вивчені орфограми.

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

♦   Що називається словосполученням?

♦   Як визначити у словосполученні головне і залежне слова?

♦   Чому словосполучення не утворюють підмет і присудок? Однорідні члени речення?

♦   Що називається реченням? Наведіть приклади речень.

♦   Які є речення за метою висловлювання, емоційним забарвленням та будовою? Накресліть і заповніть у зошитах таблиці, аналогічні тим, що їх подано в підручнику. Приклади видів речень за метою висловлювання доберіть із художньої літератури, за емоційним забарвленням — із газетиих тексті в, а за будовою — складіть самостійно.

♦   Які розділові знаки ставлять у кінці речень? Від чого залежить вибір розділового знака?

♦   Що становить граматичну основу речення? Наведіть приклади.

♦   Які члени речення називають однорідними? Складіть і запишіть кілька речень з однорідними членами про ваші враження від літніх канікул. Поясніть розділові знаки в кожному з них.

♦   Яка роль у мовленні звертань? Наведіть приклади речень зі звертаннями.

♦   Роздивіться репродукцію картини Н. Старовойтової. Уявіть, що її героїня ожила. Якби ви звернулися до неї? Доберіть кілька варіантів звертання.

♦   Для чого в мовленні вживають вставні слова? Наведіть приклади.

♦   Складіть монолог про улюблену книжку, використовуючи вставні слова. У монолозі поясніть, чому саме ця книжка вам подобається, як ви вибираєте книжки для читання.

♦   Складіть і розіграйте діалог між однокласниками, які зустрілися після літніх канікул. Використовуйте в репліках звертання та вставні слова.

Надія Старовойтова. Гуцульська осінь


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити