Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ЧИСЛІВНИК


§ 39. ВІДМІНЮВАННЯ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ


453. Прочитайте фразеологізми. Визначте відмінки порядкових числівників. Поясніть, від чого залежать рід, число й відмінок порядкових числівників.

Закладати перший камінь; з першого кроку; грати першу скрипку; вийти на перші ролі; з перших рук; обернутися другим боком; друге дихання; до третього коліна; із третіх рук; як собаці п'ята нога; сьома вода на киселі; обминати десятою вулицею; одинадцятим номером.

- Поясніть значення фразеологізмів.

Порядкові числівники змінюються за родами, числами й відмінками. Вони відмінюються, як прикметники твердої групи (крім числівника третій, який відмінюється, як прикметник м’якої групи).

У складених порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово: двадцять п’ятого, двадцять п’ятим, на двадцять п’ятому.

Порядкові числівники, як і прикметники, узгоджуються в роді, числі й відмінку з іменником, від якого вони залежать.

454. Провідміняйте словосполучення: шостий клас; шоста група; шосте помешкання; шістсот п’ятдесят четвертий учасник.

455. Перепишіть, подані в дужках числівники ставлячи в потрібному відмінку. Визначте відмінок, число й рід числівників.

1. Кома і крапка — найдавніші розділові знаки, вони з’явилися в перших друкованих книгах у (шістнадцятий) столітті (Із журналу «Клас»), 2. Дівчина крутнула тумблер радіоприймача, і салон машини наповнили звуки (вісімнадцятий) століття (П. Загребельний). 2. В (двадцять перший) вагоні всі поснули, всі в полоні віртуальних сновидінь (Ю. Рябчинський). 4. Про гривню як грошову одиницю України йдеться в (дев'яносто дев'ята) статті Конституції (З довідника «Державна скарбниця Україна»).

- Поясніть, від чого залежить рід, число й відмінок порядкового числівника.

У датах назви місяців уживаються тільки в родовому відмінку однини: Працівники музеїв відзначають професійне свято І вісімнадцятого травня (3 календаря).

456. Перепишіть, числа передаючи словами, а іменники-назви місяців ставлячи в потрібній формі.

1. День Незалежності України святкують 24 (серпень). 2. Шевченківські дні відзначають 9 та 10 (березень). 3. 1 (січень) відзначають Всесвітній день миру. 4. На 4 (лютий) припадає Всесвітній день безпеки Інтернету.

- Дайте відповідь на запитання «Котра година?», якщо годинник показує 7:30; 9: 15; 12:45; 15: 10; 17:55; 22:20.

- Роздивіться зображення сонячного годинника. Пригадайте, що ви знаете з уроків природознавства про принцип його дї. Розкажіть про це, уживаючи кількісні й порядкові числівники.

Сонячний годинник у Луцьку

457. Я — РЕДАКТОР! Відредагуйте словосполучення: пів сьомої години; початок у чотири години; без десяти хвилин три; зателефонувати після дев'яти.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ГОВОРІННЯ

СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ З ПОРЯДКОВИМИ ЧИСЛІВНИКАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДАТ І ЧАСУ

458.   Складіть і розіграйте діалог (телефонну розмову) між працівником театральної каси та гостем Києва (Львова, Одеси або іншого обласного центру). Приїжджий хоче замовити квитки на прем’єру в драматичному або музичному театрі. У репліках діалогу використайте деякі з поданих у рамці речень.

Хотів би придбати квиток на виставу від двадцять першого до двадцять п’ятого квітня.

Квитки на цей спектакль є лише на двадцять сьоме квітня. На жаль, від'їжджаю двадцять шостого.

До двадцять третього квитки на цю виставу продано. Є квитки на ранок двадцять шостого.

459.   Складіть і розіграйте діалог (телефонну розмову) між школяркою та її старшою сестрою, які сьогодні ввечері мають відвідати прем’єру в Національній опері (драматичному театрі, дитячому музичному театрі, театрі оперети або театрі ляльок). Дівчата домовляються про зустріч біля театру, говорять про тривалість спектаклю (до котрої години триває перше відділення, друге, коли закінчується вистава), про тривалість антракту. У репліках діалогу використайте якнайбільше порядкових числівників.

Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом: двохсотий, п’ятитисячний, тримільйонний.

Такі порядкові числівники не можна плутати з однозвучними складними прикметниками: п’ятиповерховий, семирічний.

460.   Прочитайте речення, подані на наступній сторінці. До виділених слів поставте питання. Які з виділених слів є порядковими числівниками (вказують на порядок при лічбі), а які — складними прикметниками (вказують на ознаку за кількісним складом)?

У місті народився тритисячний мешканець.

Пісня була виконана в п’ятитисячний раз.

Газета має тритисячний наклад.

П’ятитисячний стадіон вітав переможців.

- Поясніть написання складних слів.

461.   Ознайомтеся з послідовністю розбору числівника як частини мови. Ужиті в реченнях числівники розберіть як частину мови.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗБОРУ ЧИСЛІВНИКА

1 Числівник, його загальне значення. На яке питання відповідає.

2. Початкова форма (називний відмінок).

3. Група за значенням і граматичними ознаками (кількісний чи порядковий) .

4. Розряд за значенням (для кількісних числівників).

5. Рід, число, відмінок (якщо властиві).

6. Який забудовою (простий, складний, складений).

7. Синтаксична роль.

Зрадливий приятель страшніший від ста ворогів (Народна творчість).

ЗРАЗОК УСНОГО РОЗБОРУ ЧИСЛІВНИКА ЯК ЧАСТИНИ МОВИ

Ста — числівник, означає кількість, відповідає на питання скількох? Початкова форма — сто. Кількісний. Ціле число. Ужитий у родовому відмінку. Простий. У реченні є додатком (разом з іменником).

ЗРАЗОК ПИСЬМОВОГО РОЗБОРУ ЧИСЛІВНИКА

1. Вродлива сусідка несла на коромислі двоє відер води (І. Сенченко). 2. Цей п'ятий полк тут сьомий день. Вперед не йде й назад не йде (М. Бажан). 2. Цього літа старі лелеки вирощували п'ятьох лелечат (Ю. Збанацький). 4. Не менше як дев’яносто відсотків інформації про навколишній світ доносять очі (А. Мороз). 5. Нині до складу ООН входять понад сто шістдесят держав (З підручника географії). 6. Льодовий панцир Антарктиди містить сім десятих світового запасу прісної води (3 календаря).

- Виділені слова провідміняйте (усно).

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ЧИТАННЯ ♦ ПИСЬМО

ЗАМІТКА В ГАЗЕТУ ТИПУ РОЗДУМУ ПРО ВЧИНОК людини

462.  Прочитайте. Про який вчинок розповідається в замітці? Як оцінює цей вчинок автор? Які докази наводить на підтвердження такої оцінки?

Небайдужість урятувала дитину

Увечері 23 лютого харківський школяр Денис Панченко повертався з тренування. У глибині двора, за засніженим дитячим майданчиком, він почув тихеньке дитяче схлипування. Пішов на плач.

Що могло робити самотнє маля так пізно у дворі? Як з'ясувалося, п'ятирічна Оленка загубилася ще вранці в універмазі. Звісно, мама підняла на ноги міліцію. Та хто ж знав, що дитинча саме піде розшукувати свою домівку, потрапить в інший район і, перелякавшись, почне ховатись у дворах?

Хлопчик привів маля до себе додому, де Денисові батьки відігріли й нагодували дівчинку. Вже за 20 хвилин за Оленкою приїхала її мама.

Невідомо, чи дожила б дитина до наступного морозного ранку, якби не Денисові небайдужість і наполегливість.

З газети, «Слобідський край»

Витлумачте суть почуття небайдужість. Звіртеся зі Словничком назв почуттів.

✵ Яку мету ставив перед собою автор замітки? Навіщо розповів про випадок із дитиною та вчинок Дениса? Який висновок можуть зробити читачі?

✵ Дайте оцінку вчинкові хлопчика у формі роздуму.

✵ Який тип мовлення є в тексті замітки основним? Який допоміжним?

✵ Визначте стиль тексту замітки, свою думку доведіть.

- Уявіть, що вам запропонували стати головним редактором газети дня школярів. Як би ви її назвали? Які теми хотіли б розглянути? Які б замітки друкували насамперед? Поділіться своїми думками з однокласниками.

✵   Довідайтесь у своїх рідних, які дитячі та підліткові видання вони читали у свої шкільні роки.

3 яких джерел ваша родина отримує інформацію про життя країни? Чи передплачуєте ви періодичні видання? Які?

✵   Назвіть якості, котрі, на вашу думку, мають бути властиві сучасному журналісту. Свою відповідь обґрунтуйте.

ЗАМІТКА — газетний інформаційний жанр, який стисло, виразно й оперативно повідомляє про конкретні, важливі й суспільно значущі факти.

Замітка має бути злободенною й обов’язково правдивою.

Текст замітки відповідає на запитання що? де? та коли відбулося? Замітка ще цікавіша, якщо в ній пояснено, як, з ким і чому це сталося.

Частина тексту замітки, у якій ідеться про певний факт або подію, — це розповідь. У більшості випадків автор подає в замітці й власні роздуми з приводу події, про яку розповів. Як правило, це висловлена ним оцінка вчинку людини (теза) та докази на підтвердження цієї оцінки.

463.   Прочитайте за особами. Визначте стиль уривка, свою думку обґрунтуйте.

Ми проходили повз старий колодязь із журавлем. Раптом з колодязя долинув якийсь звук. Ми прислухалися й почули плаксиве собаче скімлення. Хтось укинув до колодязя цуцика.

—   Треба витягти, — сказав я.

—   Я сідаю в цеберку й спускаюся, — сказав мій товариш Іван. — А ти мене держиш.

—   А де взяти мотузку?

—   А он коза на вірьовці.

—   Мме-е-е! — радісно проспівала відв'язана коза і негайно побігла у шкоду. Виховувати її нам не було коли.

Іван сів у цеберку, я взявся за мотузку. Операція почалася. Через півхвилини з колодязя почулося: «Стоп!» А ще через хвилину: «Тягни!»

Я тягнув, аж присідав. Нарешті з колодязя показалася Іванова голова.

Першим на землю ступив Собакевич. Це було кудлате, капловухе руде цуценя. За ним виліз Іван.

Блискучими намистинками цуценя глянуло на Івана, тоді на мене і заметляло куцим хвостиком. Так воно дякувало за порятунок.

За В. Нестайком

- Використавши інформацію про вчинок хлопчиків, складіть замітку до газети. Інформацію, якої бракує (конкретний час і місце події, імена та прізвища учасників), домисліть.

✵   Завершіть складену вами замітку аргументованою оцінкою вчинку хлопчиків.

✵   Доберіть до замітки влучний і виразний заголовок. Наскільки важливим для газетної публікації є заголовок? Чому?

464. Напишіть замітку до шкільної газети про нову комп’ютерну гру, цікаву для ваших однолітків. Використайте числівники.

Доберіть аргументи і переконайте свою бабусю в корисності комп'ютерних ігор.

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

♦   Що означає числівник? На які питання відповідає? Наведіть кілька прикладів ситуацій, де використання числівників бажане або необхідне.

♦   У чому полягає відмінність між кількісними й порядковими числівниками?

♦   Які є розряди кількісних числівників?

♦   Чим відрізняються прості числівники від складних і складених?

♦   Як відмінюються кількісні числівники на позначення десятків і сотень? Наведіть приклади.

♦   Як відмінюються складені кількісні числівники? Складені порядкові?

♦   Проаналізуйте текст параграфа підручника географії (або історії) стосовно вжитих числівників. Розберіть як частину мови 2-3 числівники.

♦   Складіть розпорядок свого робочого і вихідного дні в, уживаючи числівники на позначення часу.

♦   Якими членами речення бувають числівники?

♦   Складіть дерево свого роду, вказавши імена, по батькові, прізвища та дати народження членів вашої родини. Числа записуйте словами.

Людмила Проценко. Дерево життя (витинанка)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити