Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ


ЗАЙМЕННИК


§ 44. ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ


495.    Прочитайте уривок з вірша Бориса Олійника. Визначте займенники, які означають належність предмета певній особі.

Це мій народ. Спогорда не дивись,

Що руки в нього з праці вузлуваті,

Душа його пречиста, яко свято.

А в серці дума й пісня обнялись.

Зоря любистком пахне над Дніпром.

Пливуть отари в надвечір’я з паші…

Це все — моє. Це все довіку — наше,

Але й твоє, якщо прийшов з добром.

Присвійні займенники вказують на належність чогось:

✵ мій, наш — першій особі;

✵ твій, ваш — другій особі;

✵ їхній — третій особі;

✵ свій — будь-якій особі.

Присвійні займенники змінюються за родами, числами й відмінками.

496.   Прочитайте. Визначте присвійні займенники. На належність якій особі кожен з них указує?

1. Із чистоти родилась наша пісня, із чистоти родилось наше слово (М. Рильський). 2. Моє серце в Україні і душа моя (Б. Чепурко). 3. І душі наші — мов пісні (Б. Симоненко). 4. Твоє безсмертя в силі духу твого. Твоя тимчасовість у бездуховності твоїй (О. Довгий). 5. У всякого своя доля і свій шлях широкий (Т. Шевченко).

- У першому реченні визначте всі члени речення.

✵ Розкрийте значення прислів’я «Я не я, і хата не моя».

497.  Розгляньте і проаналізуйте таблицю відмінювання займенників.

ВІДМІНЮВАННЯ ПРИСВІЙНИХ ЗАЙМЕННИКІВ

Н.

мій

моя

моє

мої

Р.

мого

моєї

мого

моїх

Д.

моєму

моїй

моєму

моїм

Зн.

мій, мого

мою

моє

мої, моїх

Ор.

моїм

моєю

моїм

моїми

М.

{на) моєму, моїм

(на) моїй

(на) моєму, моїм

(на) моїх

- Перепишіть речення. Визначте присвійні займенники. У дужках після

кожного з них позначте його рід, число та відмінок.

1. Хто не додержує свого слова, той сам себе зневажав (Народна творчість). 2. Усе живе й цвіте в душі моїй (Б. Сосюра). 3. Шука козак свою долю (Т. Шевченко). 4. Я в казку дивную свою усю фантазію віллю (Олександр Олесь). 5. А він заспівав матерів своїх пісню велику (Б. Олійник). 6. І всміхнуться сині очі од пісень моїх (Б. Сосюра).

- Провідміняйте словосполучення: наша пісня; свій розум; їхнє свято.

498. Перепишіть, подані в дужках присвійні займенники поставте в потрібній формі. Визначте їхні відмінки.

1. Люблю легенди (наша) родини (Л. Костенко). 2. Про журбу (моя) співати доручив я солов'ю (Олександр Олесь). 3. Люблю пісні (мій) краю (М. Рильський). 4. Я принесу тобі (своя) надію (Б. Симоненко). 5. Пасуться коні під курганом, чекають вершників (свої) (Л. Костенко). 6. Кожна травинка має (своя) росинку (Народна творчість). 7. Безсмертна у трудах (свій) бджола (Б. Олійник).

- Зробіть синтаксичний розбір першого речення.

Значення присвійних займенників можуть набувати особові займенники його, її, їхній у формі родового відмінка.

ПОРІВНЯЙТЕ:

Це блудний син.

Була його дорога нелегка.

І хто його не знає?

М. Рильський

L Драч

У її очах ворухнувся здо

А її огорнула печаль.

гад.

В. Олійник

М. Стельмах

Такі присвійні займенники, на відміну від особових, ніколи не мають приставного звука [н].

499.  Прочитайте. Визначте особові займенники, що набули значення присвійних.

1. Дніпро витікав з-під його руки (Б. Олійник). 2. Світлі ідуть матері. Зip їх красою сія (В. Сосюра). В. Мати наша — сивая горлиця, все до її серденька горнеться (В. Олійник). 4. Син проснувся. Звучать його кроки (В. Сосюра). 5. Мов бронзові колони, його руки (Б. Олійник).

500. Прочитайте прислів’я. До виділених слів поставте питання. Якими частинами мови вони є? Свою думку доведіть.

1. Наші ідуть, ваші йдуть, наші ваших підвезуть. 2. Побачиш своїх — кланяйся нашим. В. Своїх не страхай, а наші й так не бояться. 4. «Помагай, Боже, нашим!» — «А котрі ж ваші?» — «Котрі подужають!»

501. У формі невеликого оповідання розкрийте зміст прислів’я «До свого роду хоч і через воду».

Нещодавно компанія Гугл оголосила конкурс для українських школярів «Дудл (святкова заставка) для Гугл». Тема конкурсу «Україна моєї мрії». Роздивіться роботи учасників змагання, подані на с. 222, 223 та 233.

Обговоріть їх з однокласниками. Запропонуйте свої композиції.

Роман Барабаш.

Україна моєї мрії — це багата і незалежна держава, де кожна родина в місті чи селі почуває себе вільною і захищеною.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити