Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

ДОВІДКОВЕ БЮРО


СЛОВНИЧОК НАЗВ ПОЧУТТІВ


Байдужість — відсутність інтересу та уваги до людей, їхніх справ і почуттів; нечуйність, брак співчутливості. Синоніми: нечулість, незворушність, незацікавленість, апатія. Антонім: зацікавленість.

Безпека — почуття захищеності, відсутності загрози. Синонім: нешкідливість, надійність. Антоніми: небезпека, загроза.

Благоговіння — почуття найбільшої, найщирішої поваги, шани; безмежна любов. Синоніми: шанування, пошана, пошанівок, поважання, поклоніння, преклоніння.

Блаженство — почуття найбільшої насолоди. Синоніми: щастя, задоволення, раювання. Антоніми: мука, страждання

Вдячність — почуття поваги до іншої людини за зроблене нею добро, надану допомогу, підтримку чи послугу.

Відраза — неприязне почуття, близьке до несприйняття, ворожості до когось або чогось (людських рис, предметів, явищ), обурення кимось або чимось. Синоніми: огида, зневага.

Вина — усвідомлення причетності, відповідальності за негідний вчинок або злочин. Синонім: провина. Антоніми: безневинність, невинуватість.

Гідність — усвідомлення людиною своєї громадської ваги, потрібності, корисності іншим людям. Синоніми: самоповага, достоїнство, гордість. Антонім: недостойність.

Гордість — 1. Почуття особистої гідності, самоповаги. 2. Почуття задоволення від усвідомлення досягнутих успіхів, підтвердження своїх переваг у чомусь. Синоніми: гордощі, гонор.

Гординя — чванливість, пиха. Синоніми: гоноровитість, гонор. Антоніми: скромність, стриманість.

Горе — душевні переживання, страждання, печаль, смуток. Синоніми: біда, лихо, нещастя. Антоніми: радість, щастя.

Довіра — почуття, спричинене впевненістю в чиїйсь правоті, чесності, щирості, порядності, доброзичливості, надійності. Антоніми: недовіра, сумніви.

Жалість — співчуття до чужого горя; жаль, жалощі. Синоніми: співчуття, милосердя. Антонім: безсердечність.

Задоволення — приємне почуття, спричинене чим-небудь: досягненням мети, забезпеченням потреби та ін. Синоніми: втіха, насолода, приємність.

Заздрість — почуття досади або гіркоти, спричинене усвідомленням того, що інша людина успішніша, володіє моральними або матеріальними цінностями або майном, які відсутні в заздрісника. Синоніми: завидющість, заздрощі, завидки. Антонім: безкорисливість.

Замилування — почуття найвищого задоволення, насолоди від когось, чогось. Синоніми: захоплення, зачудування.

Засмучення — почуття смутку, жалю, спричинене невдачею чи бідою. Синоніми: засмута, смуток, печаль, зажура, скорбота.

Захоплення — переживання радісних почуттів як вияву найбільшого задоволення, замилування кимось або чимось; відчуття великого інтересу до когось або чогось. Синоніми: захват, зачарування.

Здивування — почуття, спричинене чимось незвичайним, несподіваним, незрозумілим, дивним. Синоніми: подив, зачудовання.

Злість — почуття недоброзичливості; роздратування ворожнечі до когось. Синоніми: злоба, розлюченість,лють, шаленство. Антоніми: доброта, душевність.

Зніяковілість — почуття збентеження, розгубленості, засоромленості. Синоніми: збентеженість, замішання, сум’яття, конфуз. Антоніми: розв’язність, нахабство.

Каяття — почуття жалю з приводу здійсненого вчинку, сказаного слова. Синоніми: розкаяння, спокута.

Любов — почуття глибокої сердечної прихильності, прив’язаності до когось або чогось. Синоніми: приязнь, кохання, прихильність, симпатія. Антонім: ненависть.

Милосердя — почуття співчуття, жалості до когось, готовність надати допомогу й підтримку тому, хто її потребує. Синоніми: жалісливість, співчутливість. Антоніми: жорстокість, безсердечність.

Ненависть — почуття великої неприхильності, ворожості до когось або чогось, що характеризується відчуттям гніву, огидою, бажанням заподіяти йому біль чи шкоду або знищити. Синоніми: нелюбов, ворожість, неприязнь, відраза, антипатія. Антонім: любов.

Ніжність — тепле почуття, сердечність у ставленні до кого-небудь. Синоніми: ласка, ласкавість, лагідність, сердечність, душевність. Антонім: грубість, суворість, брутальність.

Образа — почуття гіркоти, досади, душевного болю, викликане чиїмось зневажливим словом, негарним вчинком та ін. Синоніми: кривда, зневага, кпини.

Обурення — почуття невдоволення, роздратування. Синоніми: невдоволення, гнів, злість, роздратування.

Повага — почуття пошани, прихильне й поважливе ставлення до когось або чогось, що ґрунтується на визнанні позитивних якостей або заслуг. Синоніми: пошана, шана, шанування, пошанівок, респект. Антоніми: зневага, презирство.

Презирство — почуття повної неповаги до когось або чогось. Синоніми: зневага, неповага. Антоніми: повага, пошана.

Приниженість — гірке почуття пригнобленості, безправності, що переживається в ситуації утиску честі й гідності, пригнічення; заперечення цінності та досягнень людини. Синоніми: пригнобленість, зганьбленість.

Радість — почуття задоволеності своїми діями або спільними діями групи людей, посилюється схваленням з боку інших осіб. Синоніми: втіха, задоволення, приємність. Антоніми: сум, печаль, туга, нудьга.

Ревнощі — 1. Почуття недовіри, підозра в зраді, сумнів у прихильності та вірності. Виникненню ревнощів сприяють такі риси характеру, як нездатність прощати, невміння поважати іншого. 2. Заздрість до успіхів іншої людини.

Розгубленість — втрата спокою, рівноваги, рішучості від хвилювання, страху, сорому і т. ін. Синонім: приголомшеність, збентеженість, зніяковілість, зніченість, сконфуженість. Антоніми: холоднокровність, упевненість, самовладання, рішучість.

Розпач — переживання сильного душевного болю, безнадійності, безвихідності, зневір’я; відчай. Синоніми: відчай, безнадія, безвихідь, безпорадність.

Розчарування — почуття невдоволення, зневіра в комусь, чомусь. Синоніми: зневіра, досада, незадоволення. Антонім: захоплення.

Самоповага — почуття поваги до самого себе, до своєї особи. Синоніми: самопошана, гідність.

Симпатія — почуття приязні, прихильності, доброзичливості до когось, чогось. Синоніми: прихильність, приязнь. Антонім: антипатія.

Співчуття — почуття жалю, викликане нещастям, горем інших людей. Синоніми: уболівання, чуйність, підтримка, милосердя. Антоніми: байдужість, жорстокість.

Сором — почуття сильного збентеження, незадоволення, зніяковіння через свою або інших людей негідну поведінку, недостойні дії, вчинки, які не відповідають прийнятим у суспільстві нормам і звичаям. Синоніми: безчестя, безслав’я, стид.

Страх — почуття, спричинене загрозою людині, її здоров’ю і життю; очікування можливого майбутнього зла, побоювання непередбаченого. Синоніми: переляк, жах.

Сум — смуток, спричинений розчаруванням, втратою чи іншою бідою. Синоніми: смуток, печаль, журба, жаль. Антоніми: радість,веселощі.

Сумнів — почуття непевненості щодо можливості або вірогідності, чогось. Синоніми: невпевненість, вагання, підозра. Антоніми: упевненість, довіра.

Тривога — почуття неспокою, збентеження, хвилювання, викликані передчуттям чогось неприємного, небезпечного, страхом перед чимось. Поєднується з почуттями безпомічності, безсилля, незахищеності. Синоніми: збентеження, неспокій, хвилювання, сум’яття, напруженість, нервозність. Антоніми: спокій, упевненість, урівноваженість.

Упевненість — відсутність сумнівів, почуття переконаності в правильності своїх вчинків, у своїх можливостях і силах. Синонім: переконаність, довіра, довір’я. Антонім: сумнів.

Хвилювання — почуття неспокою, зумовлене тривогою, страхом, радістю, чеканням і т. ін. Синоніми: збентеження, збудження, неспокій, напруженість. Антонім: спокій.

Цікавість — бажання дізнатися про щось; увага до когось або чогось; допитливість. Синоніми: інтерес, допитливість, зацікавленість, доскіпливість. Антонім: байдужість.

Щастя — стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення й безмежної радості. Антоніми: горе, біда.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити