Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ


§ 8. ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА


97.   Прочитайте. Визначте лексичні значення виділених слів. Чи є вони, на вашу думку, термінами? Свою думку доведіть.

Іноді дорослі тебе виправляють: необхідно казати не «партер», а «партер», не «конєшно», а «звичайно» і таке інше. Дехто від цього відмахується: чи не однаково? Певно ж, ні. У мові є слова загальнонародні, літературні, а є й діалектні, розмовні та просторічні. Твоє мовлення — свідчення твоєї розвиненості, культури.

За В. Русанівським

Слова, що вживаються лише в усному побутовому мовленні, називаються просторічними.

До просторічних слів належать:

✵ росіянізми (русизми) — слова, запозичені з російської мови, що перебувають за межами української мови й не зафіксовані словниками: слідуючий (замість наступний), міроприємство (замість захід), столова (замість їдальня);

✵ перекручені слова: лаболаторія, калідор, секлетар, транвай, хвершал;

✵ вульгаризми, що включають у себе лайки, прокльони, прізвиська.

У художніх творах просторічну лексику використовують для мовленнєвої характеристики дійових осіб, надання зображуваному зневажливої, дещо брутальної характеристики.

Змішування в мовленні українських та російських слів і мовних форм називають суржиком.

98.   Прочитайте. Визначте просторічні слова.

1. « Мерседес» — прекрасна тачка, а летить — немов на сполох (П. Щегельський). 2. Оглядаюся через плече: мамо рідна, мент. Що ж я такого накоїв? (І. Малишевський). 3. Не хватало, щоб я у вікна заглядав. Я вже подіжурю сам (М. Вінграновський).

- 3 якою метою просторічні слова вживають у художніх творах?

99. ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ! Перепишіть, замінюючи просторічні слова загальновживаними.

1. Я ото хотів посовєтуваться, бо в мене щось у машині стукає (Л. Перлулайнен). 2. Чого це ви такі нервні? Перше

преступленіє тягне за собою друге, а потім прийде наказаніє (М. Стельмах). 3. Живемо ми кльово, жити нам любо в селі нашім тихім (О. Некраса).

100.  Прочитайте. Яке мовне явище засуджує автор?

Як спілкуються хлопці, дівчата, діти? «Прівет», «кароче», «конєшо», «ладно», «успокойся», «не считається», «воопще». Невже це не спотворює українську солов'їну мову? (За В. Лизанчуком).

- До кожного вжитого в уривку росіянізму доберіть український відповідник.

✵ Поясніть, як треба ставитися до мовного суржику.

-   Проаналізуйте своє мовлення та мовлення однокласників. Протягом кількох днів записуйте слова, яких ви хотіли б позбутися. Обговоріть питання чистоти мовлення в класі.

101. І. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Дайте відповідь на запитання: яка роль мовлення людини в її сприйнятті співрозмовником?

Навчатися гарного, інтелігентного мовлення треба довго й наполегливо. Для цього потрібно прислухатися, запам'ятовувати, багато ч..тати. Наше мовлення — найважливіша частина не лише нашої пов..дінки, нашої душі, розуму, а й нашої здатності не піддаватися шк..дливому впливу оточення, навіть якщо воно затягує.

За Д. Лихачовим

-   Лексичне значення виділеного слова з’ясуйте за Тлумачним словничком. Як ви розумієте вислів інтелігентне мовлення?

✵   Розкажіть, як ви розумієте вислів давньогрецького філософа Сократа «Заговори, щоб я тебе побачив».

✵   Пригадайте зі свого життя випадок або придумайте історію, до якої можна було б застосувати одне з прислів’їв: «Мудра голова не допустить лихі слова»; «Слова — це теж вчинки».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити