Підручник українська мова 6 клас - О.П. Глазова

ВСТУП

КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1.СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 2.ЗВЕРТАННЯ. ВСТАВНІ СЛОВА ТА СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ

§ 3.ПРЯМА МОВА. ДІАЛОГ

§ 4.ТЕМА І ГОЛОВНА ДУМКА ТЕКСТУ. МІКРОТЕМА, ТЕМАТИЧНЕ РЕЧЕННЯ. БУДОВА ТЕКСТУ: ЗАЧИН, ОСНОВНА ЧАСТИНА, КІНЦІВКА. СТИЛІ І ТИПИ МОВЛЕННЯ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 5.ГРУПИ СЛІВ ЗА ЇХНІМ ПОХОДЖЕННЯМ: ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ (ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ) СЛОВА

§ 6. АКТИВНА Й ПАСИВНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗАСТАРІЛІ СЛОВА (АРХАЇЗМИ Й ІСТОРИЗМИ), НЕОЛОЛІЗМИ

§ 7.ГРУПИ СЛІВ ЗА ВЖИВАННЯМ: ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ Й СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА

§ 8. ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА

§ 9. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКАТ

§ 10. ФРАЗЕОЛОГІЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ФРАЗЕОЛОГІЗМ, ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

§ 11. ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. ПРИСЛІВ’Я, ПРИКАЗКИ, КРИЛАН ВИСЛОВИ, АФОРИЗМИ ЯК РІЗНОВИДИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 12. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 13. ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ. ТВІРНЕ СЛОВО

§ 14. ПЕРЕХІД СЛІВ ІЗ ОДНІЄЇ ЧАСТИНИ МОВИ В ІНШУ

§ 15. ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ СЛІВ

§ 16. СКЛАДНІ СЛОВА. СПОЛУЧНІ О, Є В СКЛАДНИХ СЛОВАХ

§ 17. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ І СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 18. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ

ІМЕННИК

§ 19. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§ 20. РІД ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ СПІЛЬНОГО РОДУ

§ 21. ЧИСЛО ІМЕННИКІВ. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ФОРМИ ТІЛЬКИ ОДНИНИ АБО ТІЛЬКИ МНОЖИНИ

§ 22. ВІДМІНКИ ІМЕННИКІВ, ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ. ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ВІДМІНИ. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ

§ 23. НАПИСАННЯ не З ІМЕННИКАМИ

§ 24. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ІМЕННИКІВ

§ 25. НАПИСАННЯ ТА ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

ПРИКМЕТНИК

§ 26. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ

§ 27. ЯКІСНІ, ВІДНОСНІ, ПРИСВІЙНІ ПРИКМЕТНИКИ, ЇХНЄ ТВОРЕННЯ ТА ПРАВОПИС

§ 28. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 29. ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 30. ПРИКМЕТНИКИ ТВЕРДОЇ І М’ЯКОЇ ГРУП. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 31.ТВОРЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 32. НАПИСАННЯ не З ПРИКМЕТНИКАМИ

§ 33. НАПИСАННЯ -нн- I -н- У ПРИКМЕТНИКАХ

§ 34. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕФІС АБО РАЗОМ

§ 35. ПЕРЕХІД ПРИКМЕТНИКІВ У ІМЕННИКИ

§ 36. НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ПРИКМЕТНИКОВОЇ ФОРМИ

ЧИСЛІВНИК

§ 37. ЧИСЛІВНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. КІЛЬКІСНІ Й ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ. ЧИСЛІВНИКИ ПРОСТІ, СКЛАДНІ ТА СКЛАДЕНІ

§ 38. ВІДМІНЮВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ

§ 39. ВІДМІНЮВАННЯ ПОРЯДКОВИХ ЧИСЛІВНИКІВ

ЗАЙМЕННИК

§ 40. ЗАЙМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ, РОЗРЯДИ ЗАЙМЕННИКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

§ 41. ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ І ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИК себе

§ 42. ПИТАЛЬНІ І ВІДНОСНІ ЗАЙМЕННИКИ

§ 43. ЗАПЕРЕЧНІ Й НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ. НІ В ЗАПЕРЕЧНИХ ЗАЙМЕННИКАХ. ДЕФІС У НЕОЗНАЧЕНИХ ЗАЙМЕННИКАХ

§ 44. ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ

§ 45. ВКАЗІВНІ Й ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

ДОВІДКОВЕ БЮРО

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК

ФРАЗЕОЛОГІЧНИМ СЛОВНИЧОК

СЛОВНИЧОК НАЗВ ПОЧУТТІВ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити