Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Лексикологія.  Фразеологія


§ 8. АКТИВНА Й ПАСИВНА ЛЕКСИКА


Про слова, які часто вживають мовці, про застарілі слова й неологізми та про розвиток словникового складу мови

49

Визначте, які з поданих слів з’явилися в мові давно, проте на сьогодні ми їх майже не вживаємо. А які слова з’явилися порівняно недавно? Зробіть висновок, чим застарілі слова відрізняються від нових.

За ступенем уживаності розрізняють активну й пасивну лексику.

Активна лексика

До активної лексики належать слова, які часто вживають усі мовці або частина мовців у тій чи іншій сфері суспільного життя. НАПРИКЛАД: сад, п’ятнадцять, високо, ходити.

Пасивна лексика

До пасивної лексики належать застарілі слова та неологізми. Їх рідко вживають, вони відомі не всім мовцям.Застарілі слова

Застарілими називають слова, які вийшли з активного вжитку. їх поділяють на архаїзми та історизми.

Архаїзми

Архаїзми — це слова, які вийшли з активного вжитку, бо були замінені іншими словами. НАПРИКЛАД: перст (палець), ланіти (щоки), зріти (бачити), чата (варта), лицедій (актор), їство (їжа).

Історизми

Історизми — це слова, які вийшли з активного вжитку, тому що зникли названі ними предмети чи поняття. НАПРИКЛАД: жупан, війт, мушкет, дворянин, поміщик, кольчуга, соха.

ПОРІВНЯЙМО:

Роль у мові

Застарілі слова вживають у науковій або художній літературі, коли потрібно відтворити картини минулого. Архаїзми, крім того, нерідко вживають у художніх творах для передачі піднесеності, урочистості чи зневаги, іронії.

50

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому слова першої групи належать до історизмів, а другої - до архаїзмів. Що спільного між архаїзмами та історизмами?

1. Цар, боярин, губернія, жорна.

2. Войовник, перст, злото, древо.

51

І. Прочитайте речення. Випишіть застарілі слова. Які з них є архаїзмами, а які - історизмами? Значення незрозумілих слів з’ясуйте за тлумачним словником.

1. Як лицедій, міняє маски час (Л. Костенко). 2. І на оновленій землі врага не буде, супостата… (Т. Шевченко). 3. Групами йшли спудеї академії, міщани, купці… Сьогодні має бути театральна вистава (Р. Чумак). 4. Назустріч Людані сірою вервечкою сунули постаті, що виходили злодій. То були вої в кольчугах (Р. Іванченко). 5. Дзиґарі на першому поверсі у вестибюлі непоквапно відбили вісім ударів (Ю. Смолич).

II. Визначте, з яким стилем мовлення співвідносні подані речення. Обґрунтуйте вживання в них застарілих слів.

52

І. Доберіть до кожного архаїзму з довідки його синонім, що вживається в сучасній українській мові. Запишіть слова парами і поясніть, у яких стилях мовлення і з якою метою можуть уживатися подані застарілі слова.

Ректи, ланіти, перст, благий, десниця, вакації, ратай, піїт, зигзиця.

ДОВІДКА. Говорити, щоки, поет, палець, добрий, канікули, рука, орач, зозуля.

II. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть речення.

53    

І. Укладіть словничок із якнайбільшої кількості слів, що є назвами старовинних речей домашнього вжитку. З’ясуйте, де й коли ці речі використовувалися.

II. Поміркуйте, за якої умови слова Інтернет, комп’ютер, банкомат можуть стати історизмами. А чи можуть вони стати архаїзмами?

54

І. Прочитайте текст. Визначте його тему та основну думку. Чому князя Ярослава назвали Мудрим?

ЯРОСЛАВ МУДРИЙ

Після смерті князя Володимира його сини затіяли війну за право князювати в Києві. Переміг у ній Ярослав, названий за свої великі здібності Мудрим. Сидів він на великокнязівському престолі в Києві 35 років - з 1019 до 1054-го. Дбав про розвиток Київської Русі, її могутність.

Одна з його доньок - Анна - стала королевою Франції.

Ярослав вів походи проти ворожих племен - ятвягів, ямь і чудь. 1036 року розгромив біля Києва хижих печенізьких ханів.

Людина талановита й мудра, князь заснував при Софійському соборі школу, зібрав колекцію рукописних книг. Це була перша бібліотека на Русі.

За Ярослава Мудрого виріс новий Київ - «град великий», а Київська Русь перетворилася на могутню європейську державу (З підручника ).

II. Випишіть із тексту історизми та поясніть, з якою метою їх ужито.

III. За виписаними словами стисло перекажіть прочитане (усно).

Ярослав Мудрий

Неологізми

Неологізми — ще слова, які з’явилися нещодавно й новизна їхня усвідомлюється мовцями. НАПРИКЛАД: блог (сайт для регулярних записів),пентхаус (квартира на даху), дансинг (зал для танців).

Неологізми виникають тому, що з’являються нові предмети і поняття. З часом ці слова можуть перейти до активної лексики. Наприклад, у певний історичний період неологізмами були слова трактор, холодильник, космонавт тощо.

55

І. Прочитайте слова. Поміркуйте, які з них: а) були неологізмами багато десятиліть тому; б) були неологізмами ще відносно недавно; в) є неологізмами на сьогодні. Поясніть, яких змін і чому зазнає словниковий склад мови в процесі розвитку.

Волейбол, банкомат, евро (грошова одиниця), скайп, космонавт, ракета, смартфон, жалюзі, комп’ютер, радіо, онлайн, флешка, відеокліп, супермаркет, Інтернет, електрика, хот-дог.

II. Запишіть виділені слова фонетичною транскрипцією. Визначте в них кількість звуків і букв.

56

Хто за одну хвилину зможе дібрати якнайбільше нових слів, які лише нещодавно ввійшли в українську мову?

57

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам вдалося винайти новий лікарський препарат або створити новий транспортний засіб. Які назви ви дібрали б для своїх винаходів? Поясніть причину появи неологізмів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити