Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Лексикологія.  Фразеологія


§ 12. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ


Про лексичне значення і синтаксичну роль фразеологізмів та про красу й багатство української мови

83

ПРИГАДАЙМО Що таке лексичне значення слова?

84

Поясніть лексичні значення виділених фразеологізмів. Замініть кожен з них одним словом із таким же значенням. Що при цьому «втратять» висловлювання? Зробіть висновок про роль фразеологізмів у мовленні.

1. Мишко писав як курка лапою. 2. До найближчого села було рукою подати. 3. У кімнаті ніде і яблуку впасти. 4. У письмовій роботі Дмитрика помилок було як зірок на небі.

Особливості фразеологізмів

Фразеологізми — це стійкі сполучення слів, які за лексичним значенням дорівнюють одному слову (словосполученню). НАПРИКЛАД: бити байдики (ледарювати), рукою подати (близько), за царя Гороха (давно), гаряча голова (запальна, нестримна людина).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Лексичне значення фразеологізму не випливає з лексичного значення слів, з яких він складається. У фразеологізмах не можна замінювати одне слово іншим чи вилучати якесь слово.

Синтаксична роль

Фразеологізм є одним членом речення. НАПРИКЛАД:

Роль у мовленні

У художній літературі та в розмовному мовленні фразеологізми допомагають виразніше передати певну думку, вони роблять висловлювання яскравим, образним, емоційним.

Словник

Лексичне значення фразеологізмів можна дізнатися у фразеологічних словниках.

85

І. Прочитайте текст. Визначте його тип і стиль мовлення. Чим цікавий цей текст?

ВОДОЮ НЕ РОЗЛИТИ

Ми з Дмитром товаришуємо ще з першого класу. Однолітки кажуть, що нас навіть водою не розіллєш. І хоча з Дмитром інколи каші не звариш, але я на це закриваю очі.


Ось і минулої суботи ми домовилися піти вудити рибу. Я і черв’яків накопав, і вудочки приготував, а товариш навіть за холодну воду не брався. О восьмій ранку ми мали зустрітися біля криниці, але Дмитро з’явився аж через півгодини. Я лише розвів руками.

Риболовля виявилася вдалою, ми спіймали багато карасів. Після обіду почали насуватися дощові хмари, і ми, взявши ноги в руки, змушені були тікати додому. Злива наступала нам на п’яти, ми дуже промокли і змерзли так, що зуб на зуб не попадав. Але все одно були задоволені (3 посібника).

II. Випишіть фразеологізми та з’ясуйте їхнє лексичне значення за фразеологічним або тлумачним словником. Поясніть роль фразеологізмів у поданому тексті. Які з них увиразнюють риси людської вдачі?

III. Який фразеологізм «заховався» на малюнку до тексту?

86

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Якби ви були художником, то який гумористичний малюнок намалювали б до одного з фразеологізмів, ужитих у тексті попередньої вправи?

87

І. Спишіть речення, замінюючи виділені слова синонімічними фразеологізмами (з довідки). Як така заміна вплинула на стилістичне забарвлення висловлювань (їхню виразність, образність, емоційність)?

1. Молодиці закрутились серед хати та вдарились лобами дуже сильно (За І. Нечуєм-Левицьким). 2. Потоцький знає, чим закінчиться та нерозумна затія запальних, нестримних людей, і не піде за ними (За Я. Стецюком). 3. Однак новина впала несподівано, раптово (М. Коцюбинський). 4. Воєвода обманював обох змовників, доки не зміцнив оборону фортеці (За Д. Міщенком). 5. Доки не проведу своїх лелек у вирій, не візьмуся ні за що! (За Гр. Тютюнником).

II. Підкресліть фразеологізми як члени речення.

ДОВІДКА. Як грім з ясного неба, водити за носа, аж голови загули, ані за холодну воду, гарячі голови.

88

Прочитайте фразеологізми. Поясніть їхнє лексичне значення, усно замінивши одним словом (словосполученням). За потреби користуйтеся довідкою.

Накивати п’ятами, ні риба ні м’ясо, в пух і прах, кров з молоком, як сніг на голову, народитися в сорочці, з комарів носок, робити з мухи слона, нагріти руки, ні пари з уст, стерти в порошок, крокодилячі сльози, набрати в рот води, сізіфова праця*, до сьомого поту.

ДОВІДКА. Утекти, ніякий, вщент, гарний (здоровий), раптово, бути щасливим, маленький, перебільшувати, нажитися, мовчати, знищити (розбити вщент), нещирість почуттів, мовчати, марна праця, виснажливо.

*Сізіфова праця (робота) - надзвичайні зусилля, спрямовані на досягнення чогось, які не дають бажаних результатів; щось непосильне.

89

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в першому пункті виділене сполучення слів є фразеологізмом, а в другому - ні.

1. Я вас веду не до легкої перемоги! Це буде досить твердий горішок.

2. Денису попався твердий горішок - ніяк не міг його розколоти.

90

Складіть і запишіть по одному реченню з двома поданими сполученнями (на вибір), щоб ці сполучення виступали фразеологізмами. Підкресліть фразеологізми як члени речення.

Тверда рука, круті повороти, тягти кота за хвоста, знайти в капусті, гаряча голова, розбити глека, на голові ходити, вибити з рук.

91

Випишіть з кожної пари сполучень фразеологізм. Свій вибір обґрунтуйте. Поясніть лексичне значення фразеологізмів, користуючись фразеологічним словником.

Пекти раки, ловити раки; вогонь Прометея*, яскравий вогонь; яскрава зірка, як зірок на небі; стріляний горобець, підстрелений олень; набрати в рот води, набирати воду; як білка в колесі, маленька білочка; скуштувати березової каші, їсти кашу; за царя Гороха, за царя Олександра II.

*Вогонь Прометея (прометеїв вогонь) - незгасне прагнення до досягнення високої та благородної мети.

92     

І. Доберіть із довідки до кожного з поданих фразеологізмів фразеологізм-синонім. Запишіть їх парами. За потреби скористайтеся фразеологічним словником.

Як п’яте колесо до воза, море по коліна, кури не клюють, робити з мухи слона, пасти задніх, рукою подати.

ДОВІДКА. Бути у хвості, хоч трава не рости, хоч греблю гати, як торішній сніг, не за морями, згущувати фарби.

II. Знайдіть серед поданих фразеологізмів антонім до фразеологізму як кіт наплакав.

93

І. Визначте, які слова пропущено у фразеологізмах.

Покласти зуби на …; мало каші …; виводити на чисту …; яблуку ніде …; брати близько до …; грати першу …; товкти воду в …; не чуючи землі під …; з’їсти пуд …; бити лихом об …; хоч греблю …; народитися під щасливою …; тримати носа за …; не бачити далі свого …; казка про курочку …; сім п’ятниць на …

II. Із двома поданими фразеологізмами (на вибір) складіть усно речення.

94

Хто зможе дібрати три фразеологізми зі словом голова? А хто чотири? А хто ще більше? Проведіть цей же конкурс з іншими словами, наприклад рука, нога, сніг, вогонь, сім.

95

Відгадайте, які фразеологізми «заховалися» на малюнках. Поясніть лексичні значення цих висловів. З одним фразеологізмом складіть і запишіть речення.

96

І. Спишіть речення. Знайдіть фразеологізми й підкресліть їх як члени речення. З якою метою автори скористалися фразеологізмами у своїх творах?

1. Кайдашиха прикусила язика, але її розбирала злість. 2. Джеря обходив панський двір десятою вулицею (І. Нечуй-Левицький). 3. Семен стояв ні в сих ні в тих, тримав у руках торбину (М. Коцюбинський). 4. Минає день, тиждень, місяць, і півроку збігло за водою (Марко Вовчок). 5. Ти будеш жить, ще будеш ти любити, топтати ряст і слухать солов’я (Олесь Гончар).

II. Поясніть уживання розділових знаків.

97

Виконайте завдання одного з варіантів (на вибір).

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть розповідь (5-7 речень) на тему якогось фразеологізму (на вибір).

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть розповідь (5-7 речень) на довільну тему, використавши щонайменше два фразеологізми (на вибір).

Культура мовлення

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

даруйте на слові

говорити про Химині кури

смішки та пересмішки

бісики пускати

коли рак свисне

сам на сам

не в обіду сказано

говорити єрунду

хіхоньки та хахоньки

строїть глазки

після дождіка в четвер

з глазу на глаз


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити