Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Лексикологія.  Фразеологія


§ 15. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ»


114

І. Прочитайте текст. Чи зацікавив він вас і чим саме? Що відображає його назва - тему чи основну думку?

ДІ-ДЖЕЙ* - РОБОТ

З сучасними технологіями можливо все. І роботи-футболісти, які влаштовують змагання між собою, і роботи-собаки та роботи-коти, які прогулюються з вами.

Нещодавно винахідники створили електронного ді-джея. При виборі музичних записів цей диво-пристрій використовує зворотний зв’язок із тими, хто прийшов потанцювати. Комп’ютеризований ді-джей відстежує реакцію молоді на музику й підбирає аудіокомпозиції відповідно до жвавості публіки. Він бачить розташування людей у залі, вимірює швидкість їхнього серцебиття і навіть оцінює, наскільки вони активні. За цими результатами пристрій змінює мелодійність, ритм і темп музики, не даючи публіці нудьгувати. Електронний ді-джей може не тільки добирати композиції, а й складати власні «твори», компонуючи треки** (Із журналу).

*    Ді-джей - той, хто веде музичну програму на дискотеці або на радіо.

** Трек - доріжка фонограми, а також сама фонограма.

Виконайте завдання до тексту.

1. Випишіть у дві колонки по чотири слова: власне українські та запозичені.

2. Укажіть слова, які ввійшли в українську мову порівняно недавно. З чим це пов’язано? Чи можна вважати неологізмами слова робот і комп’ютер?

3. Знайдіть музичні терміни та професійні слова. Поясніть їхню роль у тексті.

4. Доберіть синоніми й антоніми до виділених слів.

5. Усно перекажіть прочитане, використовуючи виписані слова.

115

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які технічні засоби з’явилися останнім часом і як вони допомагають нам?

116

Доберіть до кожного з поданих фразеологізмів слово-синонім. До слів- синонімів наведіть антоніми (якщо є). За потреби користуйтеся словниками.

ЗРАЗОК, Ніде голці впасти - тісно; просторо.

Як кіт наплакав, кров з молоком, у чорта на болоті, дати драла, правити теревені, робити з мухи слона, сушити голову, згущувати фарби, вибілювати зуби, на весь голос.

117

Складіть мовознавчу казку про те, як терміни, професіоналізми, діалектизми та просторічні слова приходили в гості до загальновживаних слів української літературної мови. Кого з них охорона могла не пропустити і чому?

118

Відредагуйте усно текст. Скористайтеся рубрикою «Культура мовлення» на с. 48.

Моя найкраща подруга - Наталка. Ми всігда разом ходимо до школи, бо живемо на сусідських вулицях. Кожного тижня провідуємо бабусю Оксану, допомагаємо їй вимити пол, постірати, принести води. Наша бабуся чуйна, лагідна, вона володіє рідким даром - уміє розповідати цікаві бувальщини.

119

САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.

1. Під час вивчення теми «Лексикологія. Фразеологія» я навчився (навчилася) багато нового. Наприклад…

2. Найцікавішим під час опрацювання матеріалу для мене було…

    3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Культура мовлення

РОЗРІЗНЯЙМО

Сусідній - розташований поруч, поблизу чогось (сусідній район, сусідня школа). Сусідський - належний, властивий сусідові (сусідський хлопець, сусідський кіт).

***

Рідкий - 1) який перебуває у стані рідини (рідкий борщ); 2) у якому складники розміщені нещільно (рідкий ліс). Рідкісний - який буває, трапляється дуже рідко (рідкісний талант, рідкісна книжка).

Готуємося до контрольного оцінювання

Виконайте тестові завдання.

Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатках

1. У реченні «Вона хутенько підвелася, поклала шитво на траву і   клубочком покотилася до хати по кухлика» виділене слово є

А неологізмом               

Б історизмом

В власне українським словом

Г запозиченим словом

2. Застаріле слово (слова) вжито в реченні

А Раніше сушили болота, а тепер сушать голову: де знайти воду, щоб повернути життя занапащеній природі (3 газети).

Б Особливо у фаворі в нього був малий Маковей. Йому лейтенант дарував різні пільги (О. Гончар).

В Мовчить собор. Не видно облупленості, іржі на банях, ніч скрадає на ньому всі травми часу (О. Гончар).

Г Високі свічі в срібному трисвічнику горіли в княжій ложиці до глибокої ночі (П. Загребельний).

3. Наведіть 3—4 приклади офіційно-ділової лексики.

4. Антонімічною є пара фразеологізмів

А взяти через край - взяти за горло

Б гріти чуба - вискочити на сухе

В бити лихом об землю - повісити голову

Г скласти руки - брати ноги в руки

5. Установіть синонімічні пари (один фразеологізм є зайвим).

Слово                                 Фразеологізм

1      обманути                 А  утерти носа

2      вигадати                  Б  з іншої опери

3      недоречно               В  обвести круг пальця

4      безперешкодно       Г  висмоктати з пальця

                                    Д як по маслу

6. Складіть по одному реченню з терміном і діалектним словом.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Що вивчає лексикологія та фразеологія?

2. Які слова називають запозиченими, а які - власне українськими? Наведіть приклади.

3. Поясніть, чому лексика перебуває в стані безперервних змін. Чим застарілі слова відрізняються від неологізмів? Наведіть приклади.

4. Поясніть відмінність між архаїзмами та історизмами. Яка роль цих слів у мовленні?

5. Розкажіть про поділ слів на загальновживані й стилістично забарвлені. Наведіть приклади.

6. Які слова називають діалектними? Поясніть їхню роль у художніх текстах.

7. Які слова називають професійними, а які - термінами? Наведіть приклади.

8. Що таке фразеологізми? Наведіть приклади.

9. Які є джерела українських фразеологізмів?

10. Розкажіть, з якою метою укладають словники. Які словники ви знаєте?

Проект

Об’єднайтеся в групи. Придумайте та розіграйте в ролях рекламний ролик (сценку) на одну з поданих тем.

1. НОВІ СЛОВА.

Ця реклама має розповісти про нові слова та сприяти їх доречному вживанню в мовленні.

2. ПЕРЛИНИ ФРАЗЕОЛОГІЇ.

Ця реклама має переконати в тому, що фразеологізми роблять наше мовлення виразнішим і яскравішим.

Моя сторінка

АРЕНА-ЦЕ ПІСОК

ЯК ЦЕ БУЛО

Арена латинською мовою означає «пісок». У велетенському колізеї - цирку, що був споруджений у Стародавньому Римі в І столітті нашої ери і вміщував 70 тисяч глядачів, а також у цирках інших міст відбувалися бої гладіаторів. Майданчики, де відбувалися такі бої, посипали піском, який вбирав кров, пролиту в поєдинках. Згодом і сам майданчик, на якому відбувається циркова вистава, почали називати ареною.

У переносному значенні слово арена означає також місцевість, район воєнних дій чи взагалі поле діяльності (Є. Чак).

ЦІКАВО ЗНАТИ

ЯК РАК СВИСНЕ

Росіяни кажуть «после дождика в четверг»; англійці - «when the pigs fly» (буквально: «коли свині літатимуть»), А українці кажуть «як рак свисне».

А ось як українською, російською та англійською мовою звучатимуть інші поширені вислови:

- жити на широку ногу - жить на распашку - to live at a high rate;

- світ за очі - куда глаза глядят - to follow one’s nose;

- байдики бити - бить баклуши - to twiddle one’s thumbs;

- дати прочухана - задать взбучку - to box smb’s ears (3 посібника).

НА ДОЗВІЛЛІ

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

І. Відгадайте загадки. Які фразеологізми «приховано» в них?

1. Його вішають, коли засмучуються. 2. Цю кашу куштує той, кого лають, суворо карають. 3. Навколо нього обводять, коли хочуть обманути. 4. Їх продають, коли сміються. 5. Їх беруть на плечі, коли швидко біжать, тікають. 6. Вона болить, коли дуже переживаєш, страждаєш. 7. Вони нападають, коли не хочеться працювати, лінуєшся.

УСМІХНІМОСЯ

- Не вірю я приказкам.

- Чому?

- Приказка каже, що мовчання золото. - Я мовчав на уроці, а вчитель мені двійку поставив.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити