Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Словотвір. Орфографія


§ 21. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ»


176

І. Прочитайте текст. Про який важливий винахід людства в ньому йдеться? Як ви розумієте заголовок до тексту?

НАЩАДКИ ГУСЯЧОГО ПЕРА

Винахідником кулькової ручки вважається журналіст з Угорщини Ласло Віро, який у 1930-х роках використовував чорнильну ручку. Під час письма чорнило часто розливалося, забруднюючи руки і написаний текст.

Одного разу, прийшовши в друкарню, Віро звернув увагу, що друкарське чорнило не залишає плям. Він спробував залити у свою ручку таке чорнило, але воно було занадто густим і забило перо, яке перестало писати.


Тоді Ласло Біро та його брат Георгій вигадали конструкцію авторучки, яка мала наконечник у вигляді кульки. Замість того, щоб вільно стікати з кінчика пера, липке й густе друкарське чорнило покривало кульку, яка рухалася по аркушу й залишала за собою чорнильну лінію (3 посібника).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Знайдіть спільнокореневі слова. Визначте, які з них похідні, а які непохідні.

Чи допомагають ці слова зв’язати речення в тексті?

2.  Знайдіть у тексті форми слів друкарня, ручка, кулька. Утворіть від цих слівнові суфіксальним способом.

3. Розберіть за будовою виділені слова. Визначте їх спосіб словотворення.

    4. Випишіть із тексту два похідних слова (на вибір) та виконайте їх словотвірний розбір.

177

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Уявіть, що ви розмовляєте з найрозумнішою людиною у світі. Які два запитання ви їй поставили б?

178

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Один із вас має утворити від поданих іменників нові слова за допомогою суфікса -ськ(т), а другий - за допомогою суфікса -ств(о). Запишіть утворені слова. Перевірте один в одного правильність виконання.

Товариш, кріпак, студент, парубок, ткач, агент, юнак.

179    

Напишіть невеликий твір (6-8 речень) у художньому стилі за поданим початком на тему «Заквітчаймо свою Україну». Для зв’язності тексту використайте спільнокореневі слова, а також деякі з поданих ключових сполучень слів. Уведіть у текст спонукальне речення зі звертанням.

Людина повинна створювати навколо себе красу. І необов’язково будувати величні замки. Просто посади квітку.

КЛЮЧОВІ СПОЛУЧЕННЯ СЛІВ: безкрайні моря, видимо-невидимо, наддніпрянський вітер, безмежні простори, синьо-синьо, розцвіла калина, безтурботне дитинство, заквітчати добром, криничка на перехресті доріг.

180

САМООЦІНКА. Продовжте усно фрази.

1. Під час вивчення теми «Словотвір. Орфографія» я дізнався (дізналася) багато нового. Наприклад, як…

2. Найлегшим під час опрацювання матеріалу для мене було…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

Готуємося до контрольного оцінювання

Виконайте тестові завдання.

Перевірте виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Твірним для іменника співачка є слово

А співати

Б співак

В співучий

Г спів

2. Слова клекіт, щебет, стук утворено способом

А префіксальним

Б суфіксальним

В безафіксним

Г складанням основ

3. Префіксальним способом утворено кожне слово рядка

А приїхати, переписати

Б прочитати, простір

В випускний, вишуканий

Г розказати, вихідний

4. Орфографічну помилку допущено в рядку

А пів-Аргентини, м’ясо-молочний, телемарафон

Б УТН, батько-мати, хліб-сіль

В автомагістраль, тихо-тихо, кіно-зірка

Г тишком-нишком, п’ятикласник, екс-президент

5. Правильно написано всі слова в рядку

А запоріжський, гайдамацький, ткацький

Б козацький, вінницький, чумаський

В студенський, чеський, кременчуцький

Г криворізький, паризький, прилуцький

6. Виконайте словотвірний розбір усіх похідних слів у реченні.

Клен стоїть на узліссі замріяний (О. Копиленко).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Які є основні способи словотворення? Наведіть приклади.

2. Як творяться слова при префіксальному і суфіксальному способах?

3. Наведіть приклади слів, утворених переходом з однієї частини мови в іншу.

4. Розкажіть про зміни приголосних звуків, можливі при творенні слів. Наведіть приклади.

5. Розкажіть про написання складних слів разом і через дефіс. Наведіть приклади.

6. Як творяться складноскорочені слова? Як їх пишемо? Наведіть приклади.

7. Доберіть якнайбільше спільнокореневих слів до іменника гість. Визначте спосіб творення кожного з дібраних вами слів.

Проект

Об’єднавшись у групи, укладіть невеликий друкований словотвірний словничок назв осіб за професією чи видом діяльності (15-20 слів). НАПРИКЛАД: фінансист, дресирувальник, музикант.

Для добору слів скористайтеся тлумачним словником. У словах позначте суфікси, зазначте твірне слово.

Пам’ятайте, що слова у вашому словничку мають бути розташовані в алфавітному порядку.

 Моя сторінка

ЦІКАВО ЗНАТИ

СЛОВЕСНА ДОЛЯ

 В 11-томному Словнику української мови найбільше слів  на літеру П - аж до 30 тисяч! Чому так? У цьому трохи «винні» префікси, чимало з яких починаються цією літерою. Ось вони: пере-, перед-, під-, по-, понад-, пра-, пре-, при-, прі-, про-. Від одного вихідного дієслова, наприклад співати, можна утворити похідні дієслова: переспівувати, підспівати, поспівати, проспівати та ін. А від дієслів утворюються іменники підспівування, переспівування, поспівування тощо (За І. Вихованцем).

ЯК ЦЕ БУЛО

* * *

Окремі запозичені іменники, які утворилися способом складання, увійшли до нашої мови як прості слова. НАПРИКЛАД; одеколон (фр. «вода з Кельна»), бісквіт (лат. «двічі випечений»), пельмені (мова комі «вушка з тіста»).

Способом складання утворилося багато українських прізвищ. Найчастіше дієслова зливалися з іменниками: Вернидуб, Підіпригора, Перебийніс. Нерідко до словосполучень, з яких утворилися прізвища, входила частка не: Недайборщ, Неїжмак, Непийвода (3 книги Г. Перед рій, Т. Карпенко«У світі звуків і слів»),

НА ДОЗВІЛЛІ

ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА

Дайте відповіді на запитання-жарти, використовуючи складні слова.

1. Яка лікарська рослина може вбити звіра? 2. У якого співочого птаха горить хвіст? 3. Яка рослина живе сто літ? 4. У якої рослини горить цвіт? 5. У назві якої тварини «заховалися» мурахи? 6. Який птах і яка рослина ловлять мух? 7. У назві якої лікарської рослини «заховано» золото? 8. Яка африканська тварина має на переніссі ріг?

УСМІХНІМОСЯ

ДОПОМОГА

Мати каже дочці:

- Чому ти так пізно повернулася додому?

- Я була в Марійки - допомагала їй робити уроки

- Та вона ж відмінниця!

- Я допомагала Марійці робити мої уроки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити