Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Іменник


§ 24. ВЕЛИКА БУКВА ТА ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ


Про те, як на письмі виділяють власні назви з-поміж загальних

197

Прочитайте реченя. Знайдіть власні назви та простежте, як їх виділено з-поміж загальних. Зробіть висновок про особливості написання власних назв.

1. Земля обертається навколо Сонця. 2. Працівників школи привітали з Днем учителя. 3. Діти побували в Успенському соборі. 4. Школярі відвідали заповідник «Запорізька Січ». 5. Мама купила торт «Золотий ключик».

Велика буква

Власні назви пишемо з великої букви. НАПРИКЛАД: майдан Незалежності, озеро Світязь.

Причому коли власна назва складається з кількох слів, то з великої букви пишемо перше слово. НАПРИКЛАД: Новий рік, Музей історії запорізького козацтва, Міністерство культури, День учителя.

З великої букви пишемо всі слова у власних назвах:

•  держав: Республіка Польща; населених пунктів: Біла Церква (місто); найвищих державних установ України й міжнародних організацій: Всесвітня Рада Миру;

•  астрономічних і географічних об’єктів: Чумацький Шлях (галактика), Південне Полісся, Нова Гвінея (острів);

• дійових осіб у казках, байках: Червона Шапочка. У складних прізвищах, псевдонімах та іменах, які пишемо через дефіс, кожну складову частину починаємо великою буквою. НАПРИКЛАД: Нечуй- Левицький, Зиновій-Богдан.

Назви посад, народів, осіб за національністю або місцем проживання пишемо з малої букви: українці, киянин. Проте назви найвищих державних посад пишемо з великої букви: Президент України.

Лапки

Назви книжок, газет, кінофільмів, заводів, кораблів, аеропортів, санаторіїв, магазинів тощо беремо в лапки.

НАПРИКЛАД: журнал «Стежка», цукерки «Червоний мак», завод «Арсенал», літак «Мрія», готель «Турист».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

З великої букви, але без лапок пишемо назви культових книг: Біблія, Євангеліє, Псалтир, а також назви таких релігійних понять, як Бог, Божа Матір, Син Божий, Святий Дух (але бог Перун і т. ін.).

ОРФОГРАМА

Велика буква і лапки у власних назвах

198    

ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому подані парами слова (сполучення) написано по-різному. Чи однакове значення вони мають? Які з поданих іменників є власними, а які - загальними?

•   великий віз - Великий Віз (сузір’я);

•   земля - Земля;

•   червона шапочка - Червона Шапочка;

•   сніжинка - Сніжинка (кішка).

199    

І. Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Як ви думаєте, чому «Щедрику» вдалося стати одним із кращих колективів у світі?

ЩЕДРИК

Київський дитячий хор «Щедрик» належить до п’ятірки кращих у світі. Нещодавно він переміг у Міжнародному конкурсі «Духовна музика в Римі». Папа Римський запросив хористів до літньої резиденції.

- Дякую, що у своїй творчості ви завжди бездоганні, - сказав чистою українською мовою.

Упродовж 40 років існування «Щедрик» дав понад 500 концертів в Україні, Німеччині, США, Канаді, Італії та інших країнах. У репертуарі юних співаків близько 1000 творів класичної та духовної музики, народні пісні.


Хор «Щедрик»

Щороку хор набирає підготовчу групу. Прослуховування відбуваються в Палаці культури для дітей та юнацтва в місті Києві (З газети).

II. Знайдіть власні назви й поясніть їх написання.

200  

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Уявіть, що вам запропонували обрати українську народну пісню, яку міг би виконати хор на міжнародному конкурсі. Яку пісню ви запропонували б? Чим ця пісня вам подобається?

201  

Спишіть сполучення, звертаючи увагу на вживання великої букви. З одним сполученням (на вибір) складіть і запишіть речення.

Річка Південний Буг, Софійський собор, Києво-Печерська лавра, Святий Миколай, Богоматір, Біблія, Різдво Христове, День української писемності та мови, Полтавська битва, заповідник «Асканія-Нова», Чорне море, Автономна Республіка Крим, Поділля, Європейський Союз, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, Конституція України, Президент України.

202  

Спишіть сполучення, замінюючи, де треба, малу букву на велику. Які назви треба взяти в лапки?

Острів (х)ортиця, (д)ень (п)рав людини, (ф)абрика (ч)ернівчанка, (ж)урнал (с)віт (т)варин, (ч)ернігівщина, (с)узір’я (к)озеріг, (п)івнічний (п)олюс, (в)інницька (о)бласть, (г)ора (г)оверла, (т)абір (л)ісова пісня, (в)еликдень, (т)ихий (о)кеан, (а)еропорт (б)ориспіль, (с)тудія танцю (в)олошка, (п)очаївська (л)авра, (п)ечиво (ж)уравлик, (к)інотеатр (с)яйво, (м)ультфільм (русалонька, (с)упермаркет (к)ишеня, сайт (о)стрів (з)нань.

203  

Запишіть правильно власні назви групами: 1) усі слова в назві треба писати з великої букви; 2) з великої букви треба писати лише перше слово.

Сіверський (д)онець (річка), (к)ривий (р)іг (місто), (д)ень (з)нань (свято), (в)елика (в)едмедиця (сузір’я), (с)получені (ш)тати (а)мерики, (м)іністерство (о)хорони (з)доров’я, (п)івденний (б)уг (річка), (к)иївська (р)усь, (з)апорізька (с)іч, (в)ерховна (р)ада.

204  

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам треба привітати когось зі святом листівкою або за допомогою смс-повідомлення. Запишіть правильно подані назви свят.

Вітаю з (н)овим (р)оком; з (в)оеьмим (б)ерезня; з (р)іздвом (х)ристовим; з (в)еликоднем; з (д)нем (у)чителя.

Різдво Христове

Запорізька Січ

Конституція України

День Перемоги

205      

І. Спишіть сполучення, замінюючи, де треба, малу букву на велику. З однією власною назвою складіть і запишіть речення.

Урочище (ж)овті (в)оди, (п)івденне (п)олісся, (г)алицько-волинська (д)ержава, (о)стромирове (є)вангеліє, (о)строзька (академія, (л)юблінська (у)нія, (к)орсунська (б)итва, (п)апа (римський, (р)имська імперія, (в)елике (к)нязівство (л)итовське.

II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією.

206      

Доберіть власні назви до запропонованих загальних і запишіть. З однією дібраною назвою складіть і запишіть речення.

Держава, сузір’я (або галактика), материк, собор, свято, телевізійна програма, кінофільм, картина.

207      

Хто зможе дібрати 4 фразеологізми, прислів’я чи приказки, у яких є власні іменники? А хто зможе дібрати ще більше таких висловів? Скористайтеся додатковою літературою та допомогою рідних, друзів. На виконання завдання дається три дні.

208

Випишіть із підручників історії та географії по два речення з власними назвами. Поясніть написання цих іменників.

209

Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Напишіть невеликий текст (6-8 речень) на одну з тем: «Природне диво України», «Собори України», «Зоряне небо», «Космос», «Сім чудес світу». Використайте в тексті власні назви.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть невелику розповідь (6-8 речень) про одну з історичних подій. Використайте в розповіді власні назви.

Для вас, допитливі

Як ви думаєте, чому пишемо по-різному такі слова, як Ампер і ампер, Герц і герц? Річ у тому, що з великої букви тут пишемо прізвища. А ті слова, які починаємо з малої літери, перестали бути прізвищами.

Про це та багато іншого можна дізнатися з книжки Івана Вихованця «Таїна слова». Розкажіть однокласникам, що вам найбільше сподобалося в цій книжці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити