Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Іменник


§ 25. РІД ІМЕННИКІВ


Про три роди іменників, іменники спільного роду та про культуру мовлення

210

Прочитайте слова. Визначте рід іменників першої колонки. Чи можуть слова другої колонки виступати то як іменники чоловічого роду, то як жіночого?

А чи вдасться вам визначити рід іменників третьої колонки? Зробіть висновок про особливості категорії роду іменників.

Дунай

непосида

двері

радість

замазура

ножиці

озеро

бідолаха

дрова

Роди іменників

Більшість іменників належать до одного з трьох родів: чоловічого, жіночого, середнього.

Є іменники чоловічого роду, що можуть позначати осіб і жіночої статі. НАПРИКЛАД: директор, професор, суддя. З такими іменниками прикметники й займенники узгоджуємо тільки в чоловічому роді. ПОРІВНЯЙМО:

         ч.р.     ч.р.              ж.р.

1.  Молодий лікар Лісова пішла у відпустку.

      ч.р.         ч.р.               ч.р.

2.  Молодий лікар Лісовий пішов у відпустку.

Спільний рід

Деякі іменники можуть мати то чоловічий, то жіночий рід. Такі слова називають іменниками спільного роду. НАПРИКЛАД: староста, листоноша, сирота, замазура, білоручка, базіка.

З іменниками спільного роду прикметники, займенники й дієслова узгоджуємо залежно від того, особу якої статі означає іменник. ПОРІВНЯЙМО:

                          ч.р.            ч.р.

1. Цей хлопець великий замазура.

                         ж.р.    ж.р.

2.  Ця дівчина велика замазура.

Паралельні форми

Деякі іменники мають паралельні форми роду. НАПРИКЛАД: зал - зала; сусід - сусіда; жираф - жирафа.

Не мають роду

В іменниках, що мають форму тільки множини, рід не розрізняють. НАПРИКЛАД: ножиці, двері.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Іменники не змінюються за родами, а належать до одного з родів.

211    

Випишіть слова у дві колонки: 1) іменники спільного роду; 2) іменники, у яких рід не розрізняємо. Які слова ви не будете виписувати? Чому?

Радість, канікули, білоручка, директор, сирота, двері, щастя.

212

Спишіть речення, розкриваючи дужки. Визначте рід виділених іменників.

1. Ти так(ий,а) непосида, Денисе! 2. Горе з так(им,ою) базікою, Семеном. 3. Наш(а) староста Олена підготувала графік чергування. 4. Молод(ий,а) директор Задорожна провела збори. 5. Досвідчен(ий,а) інженер Богданова викона(ла,в) роботу вчасно.

213

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть по два речення з кожним словом: один із вас складає речення так, щоб це слово виступало іменником чоловічого роду, а другий - жіночого. Перевірте один в одного виконання.

Староста, нероба, бідолаха.

214

І. Прочитайте текст. Визначте його тему й мікротеми. Чому, на вашу думку, спорт об’єднує людей?

СПОРТ ОБ’ЄДНУЄ НАС

Раз на чотири роки проводяться Олімпійські ігри. У такі дні наша планета стає величезним стадіоном, а континенти - трибунами.

Олімпійський рух об’єднує народи світу, бо спорт один для всіх. Світ захоплюється спортивними досягненнями американця Марка Спітца, норвежця Уле-Ейнара Бьорндалена, росіянки Аліни Кабаєвої, українців Сергія Бубки, Лілії Підкопаєвої, Яни Клочкової.

Підтвердженням високої мети Олімпіади є проведення з 1960 року ігор для інвалідів. Люди з обмеженими фізичними можливостями відчувають моральну підтримку й не так болюче сприймають свої недуги.

Наші спортсмени своїми перемогами возвеличують рідну Україну. Гордо майорить синьо-жовтий прапор, коли українці-чемпіони біжать коло пошани. Ось справжні патріоти, ось справжні герої! На них я хотів би бути схожим (З учнівського твору ).

II. Визначте рід виділених іменників. Випишіть іменники чоловічого роду, що можуть позначати осіб жіночої статі. З одним таким іменником складіть і запишіть речення, щоб він позначав особу жіночої статі.

ІІІ. Користуючись виписаними іменниками, стисло перекажіть прочитане (усно).


Жіночий

рід

Чоловічий

рід

путь

степ, біль,

полин, рояль,

дріб, насип,

нежить, тюль

215   

До поданих іменників доберіть потрібні за змістом прикметники. Утворіть із кожною парою слів словосполучення і запишіть. У дужках зазначте рід іменників.

ЗРАЗОК. Степ - широкий степ (ч. p.).

Насип, путь, полин, рукопис, доповідь, магістраль, рояль, тюль.

216   

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що вам треба викликати лікаря для знайомого, який застудився. Ви телефонуєте до лікарні. Складіть усно 2-3 речення, щоб звернутися до медичного працівника в цій ситуації. Використайте в реченнях словосполучення головний біль і сильний нежить.

217   

Відредагуйте усно речення.

1. У далекий путь проводжала мати своїх дітей. 2. Навколо розкинулася широка степ. 3. По її очах можна було зрозуміти всю біль. 4. Доносилася барабанна дріб. 5. Марійка підхопила сильну нежить.

218   

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Надпишіть скорочено над іменниками їхній рід. Які з іменників є назвами істот?

1. Сині вечорові сутінки огортають і Дніпро і кручі… (І. Цюпа). 2. А в степ широкий, за обрій, тікає насип залізничний (Л. Первомайський). 3. Затихає поволі місто спалахує вогнями ліхтарів (І. Цюпа). 4. Вітер-пустун ніби бавиться з посивілими деревами налітає трепетно й поривно, гойдає трусить осокори і від того на землю стелиться пухнаста заметіль (І. Цюпа). 5. Горе з цим базікою, Глібом, язик у нього немов віяло (А. Хижняк).

II. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Поясніть особливості їхньої вимови.

І ТАКЕ БУВАЄ

На перерві Тарас запропонував своїм друзям таку цікаву задачку: «В агронома є брат Антон, але в Антона брата немає. Ким же тоді Антонові доводиться агроном?»

- Такого не може бути, - мовив один із друзів.

- Ні, може, - заперечив Сергій, - адже іменник агроном…

Як ви думаєте, що сказав Сергій?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити