Підручник українська мова 6 клас - О.В. Заболотний

Морфологія та орфографія.


Іменник


§ 29. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ


Про відмінкові закінчення іменників, синонімічність деяких закінчень та про грамотність

ПРИГАДАЙМО. Коли пишемо е, а коли о у відмінкових закінченнях іменників?

242

Розгляньте зразки відмінювання іменників І відміни. На основі спостереження розкажіть про закінчення цих іменників в орудному та кличному відмінках однини. У яких відмінках спостерігаємо чергування приголосних?


ОДНИНА


Тверда група

М’яка група

Мішана група

Н.

книга

надія

пісня

площа

Р.

книги

надії

пісні

площі

Д.

книзі

надії

пісні

площі

Зн.

книгу

надію

пісню

площу

Ор.

книгою

надією

піснею

площею

М.

на/у книзі

на/у надії

на/у пісні

на/у площі

Кл.

книго

надіє

пісне

площе
МНОЖИНАТверда група

М’яка група

Мішана група

Н.

книги

надії пісні

площі

Р.

книг

надій пісень

площ

Д.

книгам

надіям пісням

площам

Зн.

книги

надії пісні

площі

Ор.

книгами

надіями піснями

площами

М.

на/у книгах

на/у надіях на/у піснях

на/у площах

Кл.

книги

надії пісні

площі


243  

І. Прочитайте текст уголос. Що нового для себе ви дізналися? Визначте вид зв’язку речень у тексті (паралельний чи послідовний).

ЯК ВИЗНАЧИТИ ПОГОДУ

Існує багато простих прикмет визначення погоди.

Якщо ластівки або стрижі літають високо, буде сонячно. Якщо ж вони літають біля землі, слід чекати дощу.

Якщо бджоли ранком не вилітають із вулика, сидять у ньому й гудуть, чекай у найближчі шість-вісім годин дощу.

В. Орловський. Літній день

Якщо вони восени воском заклеюють льоток*, узимку будуть сильні морози.

Мурашки перед дощем, грозою або сильним вітром ховаються до гнізда. Знають вони, яка буде зима: що більші восени мурашники - то вона суворіша (За О. Злотіним).

*     Льоток - отвір у вулику, через який вилітають бджоли.

II. Випишіть із тексту іменники І відміни, виділіть у них закінчення. У дужках біля кожного іменника зазначте його відмінок і групу.

244

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які ви знаєте народні прикмети визначення погоди? Як зазвичай ви дізнаєтеся про погоду?

Ор. в. однини

В орудному відмінку однини іменники І відміни твердої групи мають закінчення -ою, а м’якої та мішаної — -ею (після голосного й апострофа - -єю).

ПОРІВНЯЙМО:

Тверда група: -ою

М’яка й мішана групи: -ею(-єю)

липа - липою

вишня - вишнею; шия - шиєю

Ор. в. множини

В орудному відмінку множини поодинокі іменники

І  відміни мають паралельні закінчення: -ами (-ями) та -ми. НАПРИКЛАД: сльозами й слізьми; свинями й свиньми.

ОРФОГРАМА

Букви о, е (є) в закінченнях орудного відмінка іменників І відміни

245

І. Поставте іменники у формі орудного відмінка однини й запишіть. Виділіть закінчення та обґрунтуйте написання.

ЗРАЗОК. Площа - площею.

Круча, межа, сльоза, свиня, робота, рілля, сім’я, пісня, тиша, мрія, краса, долоня, лінія.

ІІ. Виділені іменники поставте усно у формі орудного відмінка множини. Наведіть паралельні форми.

246

ЖИТТЄВА СИТУАЦІЯ. Уявіть, що до вас у гості приїхав знайомий, який проживає в іншому населеному пункті. Ви вирішили провести йому екскурсію вулицями вашого міста (села). Поставте усно словосполучення у формі орудного відмінка однини.

Тиха вулиця, проїжджа частина, велика площа, нова бруківка, затишна кав’ярня, липова алея, триповерхова школа, дерев’яна церква, нова перукарня.

Р в. множини

У родовому відмінку множини більшість іменників І відміни мають нульове закінчення. НАПРИКЛАД: тополь, меж, мрій, вишень. В окремих словах виступає закінчення -ів або -ей: суддів, бабів (і баб), губів (і губ), легенів (і легень), статей, сімей, мишей та ін.

247

Спишіть сполучення, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового відмінка множини. Виділіть закінчення.

Написав кілька (стаття), вивчили багато (пісня), у сараї немає (миша), обстежили кілька (сім’я), у саду немає (яблуня), дійшли до (тополя), Ігор не боїться (змія), нарвали (вишня).

Кл. в. однини

У кличному відмінку однини іменники І відміни мають такі закінчення:

✵  -о - іменники твердої групи (Ганно, Миколо);

✵  -е - іменники м’якої та мішаної груп (Ілле, круче);

✵  -є - іменники м’якої групи після голосного та апострофа (Наталіє);

✵  -ю - деякі пестливі іменники м’якої групи (матусю, Наталю).

248    

І. Запишіть іменники у формі кличного відмінка однини. Виділіть закінчення, поясніть написання.

Жінка, Олена, Аліна, хата, земля, Ілля, пісня, душа, листоноша, мрія, Юлія, Наталія, матуся, Галя, доня.

II. З одним іменником у формі кличного відмінка (на вибір) складіть і запишіть речення.

249    

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Розподіліть між собою слова. Визначте групу свого іменника, провідміняйте його усно в однині та множині. Перевірте один в одного виконання.

1. Дорога. 2. Груша.

250  

І. Спишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній формі. Зазначте над цими іменниками відмінок. Поясніть написання.

1. Заспівай мені, (бабуся), тиху колискову (О. Білозір). 2. Літо перелітую, осінь перейду, (вишня) білітиму в зимньому саду (Т. Коломієць). З. На рівній (дорога) і кінь розумний (Нар. творчість). 4. Завирували під сонною (круча) світлі кринички (В. Раєвський). 5. І всміхнуться сині очі од (пісня) моїх (В. Сосюра).

II. Запишіть виділені іменники фонетичною транскрипцією. Назвіть букви, вимовте звуки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити